28 Ekim 2020 Çarşamba / 11 RebiülEvvel 1442
Gece modu

Nasıl Tevbe istiğfar edilir? İstiğfar ne demek?

İstiğfar ne demek? sorusunun yanıtı bazı Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Her namazdan sonra, özellikle Kandillerde ve Cuma günlerinde bol bol İstiğfar etmek gerekir. Peki Nasıl istiğfar edilir? Müslümanları günahlarından arındıran ve affolunmaya nail hale getiren istiğfar etmek hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Peygamber efendimizin konu ile ilgili hadis-i Şerifleri ve detaylar..

16 Ekim 2020 Cuma  13:16 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 13:16

İstiğfarın fazileti çok fazladır. İslamiyette tevbe etmenin önemi büyüktür. Yanlış ya da günah sayılacak bir söz söyleyip eylem yapıldığında istiğfar etmek gerekir. Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: İstiğfar okuyunuz! 'İmdadınıza yetişirim.' Peki İstiğfar ne demek? Nasıl tevbe istiğfar edilir? İşte konu ile ilgili bilinmesi gerekenler..

İstiğfar etmek, estağfirullah demektir. Tevbe, haram işledikten sonra, pişman olup, Allahü teâlâdan korkmak, bir daha yapmamaya azmetmek, karar vermektir. 

İSTİĞFAR NE DEMEK?

Tevbe istiğfar etmek, anlamıyla günahlarımızın kusurlarımızın affı için Allah'a yakarıştır. Hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra, üç kere “Estağfîrullahel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh” okuyanın bütün günahları affolur” buyurulmuştur.

İşte istiğfar duası Türkçe okunuşu ve manası;

İstiğfar Duası Türkçe Okunuşu

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm.”

İstiğfar Duası Manası

“Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır.”

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:

Allahü teâlâ, günah işleyip pişman olanı, istigfar etmeden önce affeder. [Taberani]

Küçük günahlarda ısrar edilirse küçük kalmaz. Büyük günahlara istigfar edilirse büyük kalmaz. [Deylemi]

İstigfar eden, günde 70 defa aynı günahı işlese ısrar etmiş sayılmaz. [Tirmizi]

Günde 70 defa istigfar edenin, 700 günahı affolur. [Beyheki]

İstigfara devam edeni, Allahü teâlâ, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Ummadığı yerden rızıklandırır. [Nesai]

Bir mümin günah işleyince, melek üç saat bekler, eğer o kimse istigfar ederse, o günahı yazmaz. [Hakim]

Günahınız çok olup göklere kadar ulaşsa, pişman olunca, Allahü teâlâ, tevbenizi kabul eder. [İbni Mace]

Günahlar kalbi paslandırır, karartır. Kalblerin cilası ise istigfardır. [Beyheki]

Derdinizi ve devasını bildireyim. Derdiniz, günahlar, devası da istigfardır. [Hakim]

Bir günahkâr, istigfar eder, sonra bu günahı tekrar yapar, sonra istigfar eder. Üçüncüde yine yapar, yine tevbe ve istigfar ederse, dördüncü defa yapınca, büyük günah yazılır. [Deylemi]

Günaha devam edip, dili ile istigfar eden, Rabbi ile alay etmiş sayılır. [Beyheki]

Herkes günah işler. Fakat günahkârların en iyisi tevbe edendir. [Hakim]

Günahına pişman olup abdest alıp, namaz kılanı ve günahı için istigfar edeni, Allahü teâlâ affeder.) [Nesai]

Kıyamette, amel defterinde çok istigfar bulunana müjdeler olsun! [Beyheki]

Peygamber efendimiz, (“Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüverrahmanürrahim el-hayy-ül-kayyumüllezi la-yemutü ve etubü ileyh Rabbigfir li” istigfarını 25 defa okuyanın, odasında, ailesinde, evinde ve şehrinde kaza, bela olmaz) buyurdu.