10 Ağustos 2022 Çarşamba / 13 Muharrem 1444

KDK, kayıt yaptırdığı halde kontenjan nedeniyle kişinin burs kaydının silinmesinde üniversiteyi hatalı buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), YÖK 100/2000 Doktora Burs Program'ına kayıt yaptırdığı halde kontenjan nedeniyle kişinin kaydının silinmesinde üniversitenin hatalı davrandığına karar verdi.

AA28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:13 - Güncelleme:

KDK'nin kararına göre, başvurucu, 2020-2021 Bahar Dönemi YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında yaptığı başvuru sonucu başarılı oldu, ardından da ilgili üniversiteye kayıt işlemlerini yaptırdı.

Bir süre sonra üniversite, YÖK 100/2000 bursiyeri olarak 3 kişinin YÖK sistemine girişinin yapılabildiği belirtilerek, dördüncü sıradaki başvurucunun kaydını sildi.

Bu karara itiraz eden kişi, kazanılmış öğrencilik hakkının elinden alındığını ve diğer üniversitelerin doktora burs programı mülakatlarına da katılamadığını öne sürdü. Bursiyer olarak alacağı burstan ve eğitim döneminden de yararlanamayacağını bildiren başvurucu, maddi ve manevi olarak mağdur edildiğini ileri sürerek KDK'ye başvuru yaptı.

Başvuruyu inceleyen KDK, YÖK Yürütme Kurulunca onaylanan kontenjan sayısı 3 olmasına rağmen üniversitenin, YÖK'ün "her bir alt alan için en az 3 üç öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde eğitime başlatılması" hususundaki yazısı karşısında ilana çıktığı ve dördüncü sırada bulunan başvurucunun kaydını yaptığını tespit etti.

Buna karşın YÖK'ün "3 öğrenci" kararı doğrultusunda başvurucunun kaydının, kayıt işlemleri yaptırdıktan 4 gün sonra silindiği belirtilen kararda, söz konusu durumun YÖK Başkanlığı ile üniversite arasında yapılan yazışma ve işlemlere de konu olduğu belirtildi.

Yaşanan süreçten başvurucuya atfedilebilecek bir kusurun bulunmadığına işaret edilen kararda, "Başvuranın bu süreçlerin bir parçası olmadığından bundan doğrudan haberdar olmadığı anlaşılmış olup bu süreçte başvurana atfedilebilecek bir kusur olmadığı, başvuranın öğrenci/vatandaş olarak üniversiteye/idareye güvenerek hareket ettiği değerlendirilmiştir." görüşü yer aldı.

Başvurucunun kayıt işleminin yapılması karşısında idari işlemden doğan bir hakkın, kazanılmış hak olarak kabul edilip korunabilmesi gerektiği belirtilen kararda, kişinin kayıt işleminin silinmesinin hukuka ve hakkaniyete uymadığı sonucuna varıldığı anlatıldı.

Başvuruyu inceleyen KDK, hatalı davranıldığının kabulü ile başvuranın mağduriyetinin giderilmesi hususunda ilgili üniversitenin rektörlüğüne tavsiyede bulunulmasına karar verdi. Ayrıca karar örneğinin YÖK'e de gönderilmesi kararlaştırıldı.