14 Ağustos 2022 Pazar / 17 Muharrem 1444

Kıyı bölgelerindeki arazilere ilişkin kanun Resmi Gazete'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 'Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA16 Nisan 2022 Cumartesi 16:47 - Güncelleme:

Yapılan düzenleme ile yönetmeliğe, "Meskun olmayan ve henüz tapu iptal davası açılmamış Hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyı alanlarında veya 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve/veya Turizm Merkezi ilan edilerek ilgili Bakanlıklarca kesin tahsis, kesin izin ve/veya üst hakkı verilmiş ve turizm işletmesi belgesi almış yapıların bulunduğu kıyı alanlarında, mevcut onaylı kıyı kenar çizgisine yapılan itirazların Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonlarınca değerlendirilmesi sonucunda, bu alanların kıyı özelliği taşıyıp taşımadığının bilimsel ve teknik gerekçelere dayanarak hazırlanacak teknik raporda belirtilmek kaydı ile yeni bir kıyı kenar çizgisi tespiti yapılması" bendi eklendi.

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
  • Resmi Gazete
  • Kıyı Kanunu