2019 LGS taban/tavan puanları ve yüzdelik dilim hesapları nasıl yapılır?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih edebilecekleri Anadolu liseleri fen liselerinin tavan puanlarını ve yüzdelik dilimlerinin nasıl hesaplanacağını araştırıyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:02 - Güncelleme: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:08

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih edebilecekleri Anadolu liseleri fen liselerinin tavan puanlarını ve yüzdelik dilimlerinin nasıl hesaplanacağını araştırıyor. 

LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI!

LGS kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

 

LGS TABAN PUANLARI 2018 İÇİN TIKLAYINIZ

 

LGS SÖZEL SORU VE CEVAP ANAHTARI

 

LGS SAYISAL SORU VE CEVAP ANAHTARI

 

LGS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

OKUL TABAN PUAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

MEB LGS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ 

 

LGS 2019 ANADOLU LİSELERİ VE FEN LİSELERİ TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Lise taban tavan puanları ve yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı. 2019 LGS sonuçları bugün itibari ile www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklandı. Yarın yani 25 Temmuz tarihinde ise yüzdelik dilimlerin ve tercih kılavuzunun açıklanması bekleniyor. LGS tavan puanlarıyla ilgili son dakika gelişmelerini buradan takip edebilirsiniz.

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınav koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

LGS 2018-2019 YILI EN BAŞARILI LİSELER LİSTESİ

ANKARA FEN LİSESİ

2018 yılında lisenin mezunlarından 56 öğrenci tıp fakültesini, 27 öğrenci mühendislik fakültesi bölümlerini ve 2 öğrenci de hukuk bölümünü kazanmıştır. 13 öğrenci İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 13 Hacettepe Üniversitesi, 9 Gazi Üniversitesini, 8 öğrenci Boğaziçi Üniversitesini, 5 öğrenci Orta Doğu Teknik Üniversitesini ve 4 öğrenci de TOBB Üniversitesini kazanmıştır. Aynı lisenin 2017 yılında üniversiteye yerleşen mezunlarının 128 tanesinden 70'i tıp fakültesini kazanmıştır. 2016 yılında da aynı liseden mezun olanlar içerisinde 52 tanesi de tıp fakültesini kazanmıştır. Lise mezunlarının 2018 TYT ham puan ortalaması 440 puanken, 2018 YKS Sayısal ham puan ortalaması ise 431,5 puan olarak gerçekleşmiştir.

ADANA FEN LİSESİ

Bu liseden üniversiteye yerleşen 74 kişi içerisinden 47 öğrenci tıp fakültesini, 16 öğrenci mühendislik fakültesini, 4 öğrenci diş hekimliği fakültesini ve 1 öğrenci de hukuk fakültesini kazanmıştır. Üniversiteye yerleşenlerin %63,5'i tıp fakültesini kazanmıştır. İlk 100 içerisinde 2 mezunu bulunan lisenin, ilk binde 18 ve ilk beş binde de 57 öğrencisi yer almıştır.

İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ

Liseden mezun olan 49 öğrenci tıp fakültesini kazanmıştır. Üniversiteye yerleşen 48 öğrenci de diğer bölümleri kazanmayı başarmıştır. Mühendislik Fakültesini kazananların büyük bölümü Boğaziçi, İtü, Sabancı ve Koç üniversitesini kazanmıştır. Oran olarak en fazla İstanbul Teknik Üniversitesi tercihinde bulunulmuştur. Mezunlarından 2 öğrenci diş hekimliği bölümünü ve 2 öğrenci de hukuk bölümünü kazanmıştır. Üniversiteye yerleşenlerden tıp fakültesine girme oranı %50,5 olarak gerçekleşmiştir.

İZMİR FEN LİSESİ

2018 yılında İzmir Fen Lisesi mezunları en başarılı liselerin başında yer almıştır. Sınava katılan öğrencilerin YKS yerleştirme ham puan ortalamasının 473,52 puan olması çok başarılı mezunlar çıktığının göstergesi olmuştur. İlk binde 13 öğrenci, ilk beş binde 50 öğrenci liseden mezun olarak listeye girmiştir.

SAMSUN GARİP ZEYCAN YILDIRIM FEN LİSESİ

2018 üniversite yerleştirme sonuçlarına göre en başarılı liselerden bir tanesi de Samsun Fen Lisesidir. Üniversitelerin tıp fakültesine liseden mezun olarak yerleşenlerin sayısı 43 olarak belirlenmiştir. Bunun yanında 6 öğrenci diş hekimliği fakültesini kazanmıştır. 18 kişi mühendislik fakültesini kazanırken, 2 kişi de hukuk kazanmıştır. Aynı yılda ilk 100 içerisine yerleşen öğrenci sayısı ise 10 olarak gerçekleşmiştir.

 

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL OLUR?

Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplaması

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

LGS tercihleri ne zaman yapılacak 2019? LGStercihleri nasıl yapılacak 2019?

Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması

LGS tercihleri ne zaman yapılacak 2019? LGStercihleri nasıl yapılacak 2019?

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.

Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.

LGS tercihleri ne zaman yapılacak 2019? LGStercihleri nasıl yapılacak 2019?

LGS SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt

testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen

sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

LGS SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak

yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV

dâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul sistemi veya https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve

cevaplandırılmayacaktır.

e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınavın sonuçlarının 24 Haziran tarihinde açıklanacağı göz önünde bulundurulduğunda tercih döneminin de Temmuz ayının ilk bölümünde başlayacağı ön görülebilmektedir. 2019 Liselere Geçiş Sınavı Tercih Kılavuzu, sınavın açıklanması sonrasında paylaşılacaktır Bu kılavuzda nasıl tercih yapılacağı hakkında bilgilendirmelere yer verilecektir.

LGS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?

Sözel bölüm:

Türkçe: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4

İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1

Yabancı Dil: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1

Sayısal bölüm:

Matematik: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4

Fen Bilimleri: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4

LGS İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 1 Haziran 2019 olarak belirlendi. Test süresi 20 dakika uzatıldı, 50 soruluk sözel bölüm 75, 40 soruluk sayısal bölüm 80 dakika oldu.

 Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk:

Seneye de LGS var. Ama sonraki senelerde sürüp sürmeyeceğini Ekim ayında yapacağımız toplantıda açıklayacağız. Çünkü üzerinde çalıştığımız yeni bir sistem var. Asıl hedefimiz kuralı yeni başlayanlara koymak, ortadakilere, bir sisteme başlamış olanlara yeni kural getirmemek."

"Önümüzdeki yıl yerleştirmeye esas olacak kuralları, kaideleri biz belirleyeceğimiz için bu sorunların çok büyük ölçüde azalacağına eminim." dedi.

LGS tercihleri ne zaman yapılacak 2019? LGStercihleri nasıl yapılacak 2019?

 

LİSELERDE EĞİTİM SİSTEMİ ARTIK NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni ortaöğretim modelinin detaylarını yarın açıklayacak. Bu sistem 2020-2021 eğitim döneminde uygulanacak.

İşte yeni eğitim sisteminin ayrıntıları:

-Ders sayısı azalıyor.

-Liselere Kariyer Ofisleri geliyor.

-12. Sınıflarda Ders saatleri azaltılıp destek çalışmaları geliyor.

-Her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebiliyor.

-Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-21 yılında 9.sınıflardan başlıyor. Kademeli geçiş olacak.

-Bilgi Kuramı zorunlu ders haline geliyor.

-Yaparak uygulayarak öğrenme ağırlık kazanıyor.

-12.sınıfta çok enteresan yenilikçi dersler geliyor.

 

Koronavirüs nedeniyle yurt dışından getirilen öğrencilerden yetkililere teşekkür

'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası
'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası

'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor

Operasyon merkezi vuruldu
Operasyon merkezi vuruldu

Operasyon merkezi vuruldu

Koronavirüsle ilgili müthiş gelişme
Koronavirüsle ilgili müthiş gelişme

Koronavirüsle ilgili müthiş gelişme