09 Mayıs 2021 Pazar / 27 Ramazan 1442
Gece modu

Mahkeme Esenler Otogarı'ndaki otoparkların İSPARK'a devri davasını reddetti

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesine ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davayı, aynı konuda bir başka dava bulunması nedeniyle incelenmeksizin reddetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden, 'Esenler otogarı otoparkının İSPARK’a devriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı ortadan kaldırıldı' denildi.

AA26 Temmuz 2019 Cuma 07:00 - Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 18:56
İstanbul 3. İdare Mahkemesi, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesine ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davayı, aynı konuda bir başka dava bulunması nedeniyle incelenmeksizin reddetti. 
 
Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği ve Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğünün 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkının 3 gün içinde tahliye edilerek İSPARK'a devrine ilişkin ihtarnamesi, bu ihtarnamenin dayanağı tahliye kararı ile meclis kararının iptali istemiyle dava açtı. 
 
İstanbul 3. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının savunmasını aldıktan sonra davayı görüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin savunmasında şunlar kaydedildi:
 
"Usul yönünden, dava dilekçesini reddedilmesi gerektiği, aynı konuda 9. İdare Mahkemesinde dava açılmış olduğu, davanın derdestlik nedeniyle incelenemeyeceği, dava konusunun kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olmadığı, tahliye kararına ilişkin işlemin dava dilekçesine eklenmediği, esas yönünden ise davacının devam ettiğini ileri sürdüğü adli yargıda açılan davanın uyarlaması olduğu, sözleşmeden doğan bir dava olmadığı, davacının sözleşme süresinin sona erdiği, fuzuli şagil konumunda olduğu, dava konusunda işlemde üstün kamu yararı bulunduğu belirtilerek, davanın reddi istenmiştir."
 
Davayı görüşen İstanbul 3. İdare Mahkemesi kararında, derdestliğin yeni açılmış bir davanın daha önce aynı veya başka mahkemede açılmış ve görülmekte olduğunun taraflarca ileri sürülmesiyle ya da mahkemece resen yapılacak araştırma ile tespit edileceği belirtilerek, tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir davanın görülmekte iken açılan ikinci davanın esasının derdestlik nedeniyle incelenemeyeceğinin usul hukukun genel ilkelerinden olduğu vurgulandı.
 
Kararda, taraflar arasında İstanbul 9. İdare Mahkemesinde konusu aynı olan daha önce açılmış bir dava bulunduğu, dolayısıyla Meclis kararını bu işleme karşı açılan davanın derdestlik nedeniyle inceleme olanağının bulunmadığı kaydedildi.
 
Kararda, bu gerekçeyle dava konusu ihtarname yönünden idari davaya konu olabilecek bir işlem bulunmadığından dava konusu Meclis kararı yönünden açılan davanın derdest olması sebebiyle davanın incelenmeksizin reddine karar verildiği anlatıldı.
 
- "Yürütmeyi durdurma kararı ortadan kaldırıldı"
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Esenler otogarı otoparkının İSPARK’a devriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı ortadan kaldırıldı. İstanbul 3. İdare Mahke