05 Aralık 2020 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1442
Gece modu

Mevlid kandilinde hangi dualar okunur? Mevlid kandili duası

Mevlid Kandili duası bu mübarek günde yerine getirilen ibadetlerden biridir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu ifade eden bu mübarek gecede dualar edilip, eller semaya yükselecek. Bu mübarek gecede Mevlid kandili duasını okumak isteyenler Mevlid kandilinde hangi dualar okunur? sorusuna yanıt arıyor. Siz de Mevlid Kandili duası okuyup, zikir ve ibadet ederek bugünü en verimli şekilde geçirebilirsiniz.İşte Mevlid Kandili'nde okunacak dualar

28 Ekim 2020 Çarşamba 17:21 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 17:21

Mevlid kandilinde hangi dualar okunur? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peygamber efendimizin dünyaya teşrifini kutlamak için yapılan ibadetler arasında Mevlid kandili duası da yer alıyor. Bu mukaddes gecede yapılacak ibadetlerin en önemlisi: Kur’an-ı Kerim okumaktır ve bu mübarek gecede çokca dua, zikir ve tövbede bulunulmalıdır. Müslümanlar Mevlid kandilinde dua ederek affolunmayı dileyecekler. İşte Mevlid kandili duası ve yapılması gereken ibadetler.

Mevlid Kandili'nde Peygamber Efendimizin doğum günü ve şereflendirdiği gün olması sebebiyle tüm eller semaya açılacak. İşte, hayırlı gecede okunacak dualar ve yapılacak ibadetler...

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Mevlid kandili gecesi yapılacak ibadetler;

Dua etmek; Bu gecede yapamız gereken en önemli ibadetlerden biri de Dua etmektir. Yüce Rabbimizin bizlere verdiği nimetleri unutmamalıyız ve şükretmek adına dua etmeliyiz.

Kuran-ı Kerim Okumak;

Yüce Allah Müslamanları bu özel gece de Kuran- ı Kerim okumaya davet etmiştir. Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)

Tevbe ve İstiğfar etmek;

Bütün Müslümanlar yaptığı günahlardan ötürü her zaman Tevbe etmelidir. Mevlid kandili gecesi Tevbe etmeye müsait bir gecedir.

Kaza Namazı ve Nafile Namazı kılmak; Tüm müslümanlara hak olan namaz, mevlid kandili gecesinde kaza namazı kılmalarını farz klımıştır. Peygamber Efendimiz “Namaz, gözümün nûrudur.” (Nesâî, Ahmed bin Hanbel) buyurmuştur.

Mevlid Kandilinde okunacak dualar;

Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım peygamberimiz Hz.Muhammed'e ve aline evladu iyaline salatu selam ve esenlikler eyle ) Ey talihsizlerin sığınağı, Ey âcizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmışların yol göstereni!, Ey çaresizler çaresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz bu Mevlid Kandili Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi!

Ya Rabbi

Ey her şeye gücü yeten Allahım. Efendimiz'i düşünmekle hayatın hiç kimseye nasip olmayan tadını ve varlığın bitmeyen zevkli maceralarını duyarız. Duyarız imanın yenilmez gücünü, Duyarız Müslümanlığın kahramanlık olduğunu, duyarız doğruluğun paha biçilmez kıymetler ihtiva ettiğini, duyarız iffet ve ismetin, meleklerinkine denk insan tabiatının bir buudu haline geldiğini. Nolur bu ve benzeri nice güzellikleri daha derince ve engince bütün insanların ruhlarına duyur Ya Rabbi!

Allâhım;

Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

Ayet-i kerîmede buyrulur:

“(Ey Resûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkân, 77)

Yine Rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

Bir defasında Resûl-i Ekrem Efendimiz, sahâbîlerden birinin Allâh’a hamd ve Rasûlü’ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

“Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur.” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 64/3476)

Mevlid Kandili duaları;

Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.

Sonra: "Eûzu billahis-semiul-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur.

Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.

MEVLİD KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR

Elhamdülillahi Rabbil Alemin… BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Ey mahlûkatı yoktan vâreden, hata ve kusurlarımıza bakmaksızın biz kullarına mağfiret kapısını açan, zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı, âlemlerin tek sahibi olan Yüce Allahım!

Bizleri en güzel biçimde yarattın, sayısız nimetlerinin içerisinde bulunuyoruz. Bu nimetlerin en büyüğü, bize ihsan ettiğin İslam, iman ve Kur'an'dır. Bizleri ebediyen bu lütuftan ayırma ya Rabbi!

Sana sonsuz şükürler olsun Ya Rab! Sen bütün mahlûkata merhametli, bilhassa mü'minlere lütufkârsın. İnanmış insanlar olarak bizler de Senin huzuruna geldik, sana yönelip ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyleyip bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi!

Kıyamet gününün tek sahibi Sensin. Bize orada lütfunla, merhametinle, ebedi saadetin ve cennetinle ikram eyle ya Rabbi!

Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol yardım ihsan eyleyip bizleri ibadetin, itaatin hayırlı ve nurlu yolundan ayırma ya Rabbi!

İman ve hidayet üzere devamlı olmayı, müttakîlerin yolundan gitmeyi, şu kısacık dünya hayatımızı iffetimiz, şerefimiz ve haysiyetimizle geçirmeyi nasib eyle ya Rabbi!

Allah’ım kalbimi hidayete erdirecek, dağınık işlerimi toplayacak, kopuklarımı bir araya getirecek, seninle olan ülfetimi geri getirecek, dini hayatımı ıslah edecek, kaybettiklerimi tekrar kazandıracak, müşahede halimi artıracak, amellerimi temize çıkaracak, yüzümü ağartacak, rüşde erdirecek ve beni her türlü kötülüklerden koruyacak rahmetini diliyorum.

Allah'ım bana doğru bir iman ver ve sonunda küfür olmayan bir yakin ihsan eyle.

Allah’ım! Dünya ve ahirete bize izzet ve şeref kazandıracak rahmetini istiyorum.

Allah’ım! Kaza anında kurtuluş ver. Şehitlerin mertebesine erdir. Cennet ehlinin amelini yaptır. Düşmanlarımıza karşı biz i muzaffer kıl. Bizi peygamberlerle arkadaş eyle.

Allah’ım! Amelim az, görüşüm kusurlu olsa da ihtiyacımı sana arzediyorum. Sonsuz rahmetine muhtacım.

Ey bütün işleri çekip çeviren Allah’ım! Ey gönüllere şifa veren Allah’ım! Ey azgın denizlerin dalgalarında boğulmak üzere olan zayıf kullarını selamete çıkaran Allah’ım! Beni cehennem azabından koru. Ölümün tehlikesinden ve kabrin fitnesinden muhafaza eyle.

Allah’ım! Bizi hidayete eren ve hidayete erdiren kullarından eyle. Bizi sapıtan ve saptıran kullarınan eyleme.

Allah’ım! Duamız budur. Ancak bu kadar yapabildik, sen kabul eyle. Sana dayanarak gücümüzü kullandık, zira güç ve kuvvetimiz ancak seninledir. Kopmayan ipin sahibi sensin. Ceza gününün dehşetinden sana sığınıyorum, senden emniyet diliyorum. Cennetini talep ediyorum. O ebedi günde çokça rüku eden, secde eden, sözlerinde sadık kalan özel dostluğunu hak eden sana yakın kullarınla beraber olmayı diliyorum. İzzetle ihsan eden ve izzetle konuşan, eksik ve noksan sıfatlardan münezzeh olan sensin. Fazilet ve niyet sahibi sensin. Cömertlik ve ikram sahibi sensin. Her şeyi ilmi ile sayan ve bilen sensin.

Allah’ım! İslam’ı ve Müslümanları güçlendir. Hak sözünün söylenmesi için yardım et. Dini yücelt. Ey dünya ve ahiret sahisi olan Allah’ım! Dini güçlendir, onu koru, inananlara yardım et.

Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) onun kardeşleri olan diğer peygamberlere salat ve selam olsun. Yine her birinin aline, ashabına salat ve selam olsun. İzzet. Sahibi olan Allah (C.C) kafir ve münafıkların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) salat ve selam olsun. Alemlerin Rabbi’i olan Allah’a da sonsuz hamd ve şükürler olsun!