20 Mayıs 2022 Cuma / 19 Sevval 1443

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin Azerbaycan, Kosova, Nijer, Kazakistan, Gambiya, Senegal ve Namibya ile ayrı ayrı imzaladığı mutabakat zaptı ve anlaşmaların yürürlüğe girmesine ve onaylanmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA30 Ocak 2021 Cumartesi 10:30 - Güncelleme:

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 10 Aralık 2020'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 25 Şubat 2020'de Bakü'de İmzalanan Karşılıklı Vize Muafiyetine Dair Anlaşma'ya Getirilen Değişikliklere Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 1 Numaralı Protokol" ile iki ülke, vatandaşlarının kısa süreli seyahatlerinin kolaylaştırılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Mayıs 2011'de Kosova'nın başkenti Piriştine'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlü Nakli Anlaşması", iki ülkenin ceza hukuku alanında uluslararası iş birliğini daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Nijer'in başkenti Niamey'de 21 Temmuz 2020'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması" onaylanması ile taraflar arasında var olan dostça ilişkiler ve askeri alandaki iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Aralık 2017'de Çimkent'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Devlet Gelir Komitesi Eğitim Merkezleri Arasında İşbirliği Yapılmasına İlişkin Protokol" ile gümrük memurlarına yönelik eğitim ve mesleki gelişim alanında karşılıklı yardım sağlayarak taraflar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi öngörülüyor.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İş Birliği Anlaşması"nın, Türkiye ile Gambiya arasında var olan gençlik ve spor alanlarındaki iş birliğine katkıda bulunması hedefleniyor.

Senegal'in başkenti Dakar'da 28 Ocak 2020'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Afet Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı" ile iki ülke, halklarının refahı ve güvenliği için gerekli koşulları temin edebilmek amacıyla afet ve acil durum yönetimi alanında iş birliğinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Ayrıca 30 Ekim 2019'da İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Namibya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İş Birliği Anlaşması"na göre taraflar, sağlık ve tıp bilimleri alanlarındaki ilişkileri geliştirecek.