01 Mart 2021 Pazartesi / 17 Recep 1442
Gece modu

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları 2013-2014! TAM LİSTE, çeyrek bilet sorgulama

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları 2013-2014! TAM LİSTE, çeyrek bilet sorgulama. Milli piyango yılbaşı çekilişi sonuçları, sıralı tam liste sayfamızda... Çeyrek bilet, amorti sonuçları burada.

31 Aralık 2013 Salı 07:00 - Güncelleme: 31 Aralık 2013 Salı 23:19
Milli piyango yılbaşı çekilişi sonuçları, sıralı tam liste sayfamızda... Çeyrek bilet, amorti sonuçları burada. Milli Piyango idaresi tarafından gerçekleştirilen olan 2013/2014 Yılbaşı Çekilişi sıralı tam listesi stargazete.com sayfalarında. Yılbaşı çekiliş sonuçlarını sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz... İŞTE MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ TAM LİSTESİ.

Milli piyango yılbaşı çekilişi sonuçları, sıralı tam liste sayfamızda... Çeyrek bilet, amorti sonuçları burada. Milli Piyango idaresi tarafından gerçekleştirilen olan 2013/2014 Yılbaşı Çekilişi sıralı tam listesi stargazete.com sayfalarında. Yılbaşı çekiliş sonuçlarını sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz... İŞTE MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ TAM LİSTESİ.


Milli Piyango'nun 2014 yılbaşı özel çekilişinde 50 milyon liralık büyük ikramiye nin çekilişine ramak kaldı. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi 31 aralık 2013 akşamı gerçekleşecek. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişine ait sonuçlar açıklandığı takdirde sonuçlar eş zamanlı olarak sitemizde gösterilecektir.

Milli Piyango şans oyunu özellikleri;

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.