19 Mayıs 2024 Pazar / 12 Zilkade 1445

MSB personel temin astsubay alımı başvuru şartları

MSB personel temin astsubay alımı 2019 MSB Partem memur alımları başvuru işlemi ve şartları haberimizde.

5 Ocak 2019 Cumartesi 07:00 - Güncelleme:
MSB personel temin astsubay alımı başvuru şartları

2019 yılı Mili Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen lise mezunu polis, subay e astsubay alımı sınav tarihleri açıklandı. Aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2019 yılı komando uzman onbaşı alımı başvuru şartları ve beklenen başvuru tarihleri ile ilgili detayları bu haberimizde.

MSÜ ALIMI

2019 yılında en az lise mezunu adaylar arasından subay-astsubay alımı yapılacak. Milli Savunma Üniversitesi bünyesine yapılacak alımda ilk olarak adaylar 7 Nisan günü MSÜ sınavına girecek Bu sınavdan geçerli bir puan alan adaylar, daha sonra YKS 'ye girecek ve burada da barajı aşmaları durumunda seçim aşamalarına alınacak.

Kadın ve erkek adaylar arasından subay, erkek adaylar arasından astsubay alımı yapılacak. Söz konusu sınava başvurular 5-27 Şubat tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 7 Mart günü alınacak.

2018 yılında MSB bünyesine en az ilkokul mezunu adaylar arasından komando sınıfı uzman erbaş alımı yapılmıştı. Yine bu yıl da Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine komando sınıfı uzman erbaş alımı yapılacak. En az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılacak alım için 2018 yılında Şubat ayında ilan yayımlanmış ve bu ilana on binlerce kişi başvuru yapmıştı.


Biz de bu haberimizde 2019 yılı komando uzman erbaş alımı (uzman onbaşı alımı) başvuru şartlarına yer verdik.

İşte bu yıl yapılacak uzman onbaşı alımında başvuru şartları.

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak vve erkek olmak,
    En az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
    Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak
    Başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyla 27 yaşını geçmemiş olmak,
    Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
    Sicil kaydı olmaması,
    Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
    Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,
    Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak,
    Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
    Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

ALIM NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl Şubat ayının son haftasında yayımlanan ilanın bu yıl da yine aynı tarihte yayımlanması bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

MSÜ 2019 Yılı subay-astsubay alımı başvuru şartları şu şekilde olacak.

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.
    Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 yaşında olmak, Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 yaşında olmak.  Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır.
    Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2019 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2017 ve 2018 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar)
    Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde TYT yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak
    Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan YKS Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış olmak; YKS Alan Yeterlilik Testlerinden (AYT) tercih ettiği Harp Okulu yerleştirme puan türünden 180 ve üzerinde puan almış olmak, MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde ilgili yerleştirme puan türünde yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,
    Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
    Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak
    Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
    Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
    Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak
    Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak
    Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
    Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar arasından 10 bine yakın subay ve astsubay alımı yapılacak. Söz konusu alım için ilk başvurular Şubat ayında başlayacak. 

POLİS ALIMI

2019 yılında lsie mezunları arasından PMYO 'lara 2500 polis alımı yapılacak. Kadın-erkek adaylar arasından yapılacak alımda başvuru şartları şu şekilde olacak:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
    Lise ve dengi okul mezunu olmak.
    ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 260,000 (iki yüz altmış) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)
    Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban puanı almış olmak. (ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden yüksekokullara girmek için yeterli asgari 150,00 (yüz elli) ham taban puan almış olmak.)
    18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,
    Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır. Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.

PMYO polis alımı TYT puanı ile yapılacak.

15 Haziran 2019 tarihinde TYT yapılacak. 18 Temmuz tarihinde sonuçların açıklanmasının ardından PMYO polis alımı için başvurular alınacak.