07 Temmuz 2020 Salı / 16 Zilkade 1441
Gece modu

Mükellefiyet türü KYK seçenekleri neler? Gerçek usül vergi mükellefi nedir?

Mükellefiyet türü KYK seçenekleri neler? Gerçek usül vergi mükellefi nedir? gibi soruların yanıtları KYK burs başvurularının başlamasının ardından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. KYK burs başvurusuna yoğun ilgi gösteren üniversite öğrencisi adayları başvuru ekranında 'vergi mükellefiyeti' kısmı ile karşı karşıya geldiler. Bunun üzerine Mükellefiyet bilgileri nedir? gibi araştırmalar yapılmaya başlandı. Basit ve gerçek usulde vergi mükellefi ve mükellefiyet bilgileri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

17 Ekim 2019 Perşembe  09:13 - Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 09:13
Mükellefiyet bilgileri nedir? KYK burs başvuru işlemlerinin başlaması ile birlikte vergi mükellefiyeti hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Mükellefiyet türü KYK seçenekleri neler? Gerçek usül vergi mükellefi nedir? gibi soruların yanıtları tüm KYK burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Öğrenciler KYK burs başvuru formunu doldurdukları sırada 'Vergi mükellefiyeti' kısmının ne anlama geldiğini araştırıyor. Bu alanda hangi bölümü seçeceklerini merak edenler için merak edilenleri sizler için derledik. 
 
MÜKELLEFİYET TÜRÜ KYK SEÇENEKLERİ NELER? 
Baba veya anne ya da öğrencinin kendisi esnafsa, ticaretle uğraşıyor ise kendisine ait işyeri için vergi ödüyorsa kendisi, anne veya baba mükellef olarak seçiliyor. Akabinde Basit Usulde Vergi Müekllefi mi, Gerçek Usulde Vergi Mükellefi mi, Şirket hissedarı mı seçeneklerinden birinin işaretlenmesi gerekiyor. Hangi türde mükellef olunduğu muhasebe kayıtlarından öğrenilebiliyor.
 
 

 
 
GERÇEK USÜL VERGİ MÜKELLEFİ NEDİR?
Gelir Vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbapları kazancın tespiti bakımından “Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi Olanlar” ve “Gerçek Usulde Gelir Vergisine Tabi Olanlar” olarak ikiye ayrılıyor. 
 
İkisinin arasındaki farkı inceleyecek olursak Gerçek Usule Tabi olan mükellefler KDV, gelir vergisi, stopaj vergisi öderken Basit Usule Tabi olan mükellefler yalnızca basit usulde ticari kazançlarının vergisini öder. İki usulde de ödenmesi gereken sabit bir rakam bulunmamakla birlikte bu noktada ödenecek vergi tutarı elde edilen kazanca göre belirlenir.
 

 
GERÇEK USULDEN BASİT USULE GEÇİŞ
Arka arkaya iki takvim döneminde Basit Usule Tabi Olma Şartlarında belirtilen hadlerin altında kalmaları durumunda mükellefler Basit Usule geçiş yaparlar.
 
(Bu uygulama için, 01/01/2018 tarihinden itibaren gerçek usulden basit usule geçmeye ilişkin şartların tespitindeki iki yıllık sürenin hesabına 01/01/2016 tarihinden itibaren başlanır.)
 

 
Her koşulda, değişiklik yapılabilmesi için vergi dairesine dilekçe ile başvurulması gerekir. Basit usulden gerçek usule geçiş için, hadlerin aşıldığının fark edildiği anda; Gerçek usulden basit usule geçiş için vergi dairesine izleyen yılın Ocak ayının başından otuz birinci günü akşamına kadar başvurmaları gerekir.
 
Unutulmaması gereken en önemli husus ise sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları yapılan incelemeler ile tespit edilenler, bu hususun kendilerine tebliğ tarihini takip eden aybaşından itibaren basit usule tabi olma şartlarını taşısalar dahi gerçek usulde vergilendirilirler.