08 Mart 2021 Pazartesi / 24 Recep 1442
Gece modu

Müsteşardan HSYK'ya: Anayasaya aykırı değil

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, 7 sayfalık muhalefet şerhinde Adli Kolluk Yönetmeliği'nin Anayasa'ya aykırı olmadığını savundu.

26 Aralık 2013 Perşembe 07:00 - Güncelleme: 26 Aralık 2013 Perşembe 23:11
Erdem, "Yönetmelikte yapılan değişiklik soruşturma aşamasına ilişkin olup, mahkemelerce kullanılan yetki alanına bir müdahale söz konusu değildir" dedi.

Kolluk kuvvetlerine adli olaylarda amirlerine bilgi verme zorunluluğuna getirilmesi tartışmalara da değinen Erdem, "Kolluk amiri yada mülki amirler soruşturma konusunda bilgilendirilmeyince, adli kolluk üzerindeki denetimini kaybediyor. Denetimsiz kalan bu alanda kolluk kuvvetleri, istedikleri gibi hareket edebilmekte ve suç işlenmesine müsade ederek kamu düzeninin bozulmasına neden olmaktadır" ifadesini kullandı.

Erdem muhalefet şerhinde şu ifadelere yer verdi;

Anayasaya aykırılık: Anayasa'nın 9. maddesine göre Yargı Yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce sağlanmaktadır. Yönetmelikte yapılan değişiklik soruşturma aşamasına ilişkin olup mahkemelerce kullanılan yetki alanına bir müdahale söz konusu değildir. Bu durumda Anayasaya aykırılık iddiasında bulunulamaz. Soruşturma işlemlerinin İçişleri Bakanlığına bağlı adli kolluk birimlerince yapılması hiç bir zaman Anayasaya aykırı bir durum olarak kabul edilmemiştir.

Savcıların başsavcıya bilgi vermesi: Cumhuriyet Başsavcısının yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi sahibi olması yasal düzenlemelerin zorunlu birsonucudur. Bu durum soruşturmanın gizliliğini ihlal suçunu oluşturmaz.

Amire bilgi verme zorunluluğu: En üst kolluk teşkilatı amirinin, adli kolluk dahil tüm kolluk kuvvetlerinin amiri olduğu açıktır. Adli kolluk amirinin, önerilen görevi en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için görevlipersoneli sevk etme ve yönlendirme ve denetim hakkına sahiptir. Bu durumda en üst kolluk amirinin adli olaylar hakkında bilgilendirilmesi zorunludur.

Denetimsiz kolluk suça müsade ediyor: Kolluk amiri ya da mülki amirler soruşturma konusunda bilgilendirilmeyince, adli kolluk üzerindeki denetim fonksiyonu işlevsiz hale geliyor. Kapalı ve denetimsiz yapının sonucunda kolluk kuvvetleri suçun işlenmesini engellemek yerine, yeni bir suçu ortaya çıkarma veya failleri bulma gerekçesiyle yeni suçların işlenmesine göz yummaktadır.

Denetimsiz kalan bu alanda kolluk kuvvetleri, istedikleri gibi hareket edebilmekte ve suç işlenmesine müsade ederek kamu düzeninin bozulmasına neden olmaktadır.