26 Eylül 2020 Cumartesi / 8 Safer 1442
Gece modu

Sağlık Bakanlığı yeniden atama kura sonucu yerleşenler listesi! Sağlık Bakanlığı atama kura sonuç ekranı

Sağlık Bakanlığı yeniden atama kura sonucu açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı atama kura sonucu sorgulama ekranı da yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. Sağlık Bakanlığı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ile 65-72 yaş yeniden atama kurası duyuruları, Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı atama başvuruları 23-30 Ekim 2019 saat 18:00 a kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı atama kurası bugün gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı atama kurası isim listelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14 Kasım 2019 Perşembe  15:25 - Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 15:25
Sağlık Bakanlığı 2019 yılı 3. dönem atama kuraları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sağlık Bakanlığı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ile 65-72 yaş yeniden atama kurası için başvurular 23-30 Ekim 2019 saat 18:00'a kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı atama kurası ilan metinlerine göre kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecek. Sağlık Bakanlığı atama kurasına dair tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 

MÜNHAL KADRO NEDİR?

 
SAĞLIK BAKANLIĞI YENİDEN ATAMA KURA SONUCU AÇIKLANDI MI? 
Sağlık Bakanlığı atama kurası bugün gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı yeniden atama kura sonucu yerleşenler listesi de yayınlandı. 
 

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SORGULAMA EKRANI

 

 

 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
 
1) Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.
 
2) Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
 
3) Adaylar PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirdikten sonra başvuru belgesini imzalayarak ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.
 
4) Elden yapılacak teslimler, bizzat başvuru sahibi tarafından veya noterlerce vekâlet verilen kişiler tarafından yapılacaktır. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.
 
5) Gönderilen belgelerin hangi sebeple olursa olsun Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 
6) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 05 Kasım 2019 Salı – 11 Kasım 2019 Pazartesi saat 18:00’ e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.
 
7) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 inci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.
 
8) Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.
 
9) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.
 
10) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 
2019 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA YENİDEN ATAMA KURASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
 
2) Kura tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler, (65 yaşını doldurmayan hekimler ilan edilen diğer açıktan atama kuralarına başvuru yapabilmektedirler.)
 
3) 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle resen emekli edilerek sözleşmeli aile hekimi olarak görevine devam eden tabip ve uzman tabipler bu kuraya başvurabileceklerdir.
 
4) Yukarıdaki şartları taşımayanların kura başvuruları kabul edilmeyecektir.
 

 
ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER NELER?
1) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
 
a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.
 
b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)
 
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.
 
d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)
 
e) Mal bildirim formu.
 
f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.
 
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.