1 Temmuz 2022 Cuma / 2 ZilHicce 1443

Sezgin Baran Korkmaz Vakfına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın kurucusu olduğu vakıf, İstanbul Anadolu 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı gereğince dağıldı.

AA8 Mart 2022 Salı 13:26 - Güncelleme:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Sezgin Baran Korkmaz Vakfı ile ilgili ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlanda, "Sezgin Baran Korkmaz Vakfı İstanbul Anadolu 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11 Ocak 2022'de kesinleşen 1 Aralık 2021 tarihli ve E:2021/399 K:2021/436 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. Türk Medeni Kanunu'nun 104. maddesi gereğince ilan olunur." ifadeleri yer aldı.

- İLGİLİ KANUN MADDESİ

Türk Medeni Kanunu'nun 116'ncı maddesi, vakıfların sona ermesi ve dağıtılmasını düzenliyor.

Madde, amacın gerçekleşmesinin olanaksız hale geldiği ve değiştirilmesine olanak bulunmadığı durumlarda, vakıfların kendiliğinden sona ermesini ve mahkeme kararıyla sicilden silinmesini, yasak amaç güttüğü veya yasak faaliyetlerde bulunduğu sonradan anlaşılan veya amacı sonradan yasaklanan vakfın, amacının değiştirilmesine olanak bulunmazsa, denetim makamının ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine duruşma yapılarak dağıtılmasını içeriyor.