8 Ağustos 2022 Pazartesi / 11 Muharrem 1444

Sınavda unutkanlık için okunacak dualar neler? Unutkanlık için okunacak dua

2 buçuk milyon öğrencinin heyecanla beklediği YKS sınavı başladı. Üniversite adayları bugün YKS'ye katılım gösteriyor. Bu noktada, veliler tarafından da Unutkanlık için okunacak dua lar hakkında araştırma yapılıyor. Milyonlarca veli, sınava giren çocuklarına Unutkanlık için okunacak duaları okumak istiyor. Sınavda unutkanlık için okunacak dualar haberimizde yer alıyor.

28 Haziran 2020 Pazar 12:03 - Güncelleme:

YKS nedeniyle, aşırı heyecan yapıp, unutkanlık yaşayanlara unutkanlık için okunacak dualar veliler tarafından şu saatlerde araştırılmaya başlandı. Üniversite sınavı YKS'ye giren adayların büyük emek ve uğraşları sonucunda hayallerini gerçekleştirmeleri için ellerinden geleni yaptıktan sonra strese kapılmamaları için en güzel şey dua etmektir. Peki unutkanlık için okunacak dualar neler? Sınav günü ailelerin çocuklarına okuyacakları unutkanlık için okunacak duaları derledik. Üniversiteyi kazanmak için YKS'ye girenler için okunacak unutkanlık duası.

Allah-u Teala'ya canı gönülden inanan müminlerin manevi sıkıntı yaşadıklarında duaya başvurmaları en güzel ibadetlerdendir. Müslümanların ruhsal sıkıntı hallerinde kendilerini büsbütün iyi hissetmelerine kapı aralayacak çok çeşitli dualar ve sureler bulunmaktadır. Peki sınavda unutkanlık için okunacak dualar neler? İşte manevi sıkıntılar için ferahlama ve unutkanlığı yenmek için dualar

UNUTKANLIK İÇİN DUALAR

Unutkanlıktan kurtulmak ve zekânın açılması için bu dua okunur:

"Bismillâhirrahmânirrahîm, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün(1). İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în.(2) İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ."(3) On dokuz defa okunacak.

"Ya kebîrü entellezî lâ tehdil ukûlü livasfi azametih."(4) Bin defa okunacak. Sonra; "Subhane rabbiyel a'la." (5) denecek. Sonra, "Sübhane men hüve külle yevmin hüve fi şe'nin." (6) okunacak.

Bundan sonra ihtiyaç neyse o söylenecek ve şunlar okunacak.: "Ya ğıyâsel müsteğîsîne velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm."(7) (Mecmuatü'l-Ahzab)

Özellikle sınav stresi heyecanı ile korkuya kapılanların heyecanı bastırmak için mutlaka okuması gereken çok kıymetli Kelimetül Ferec duası.

Kelimetül Ferec duası (Arapça)

Kelimetül Ferec duanın okunuşu:

"La ilahe illallahul halimul kerim ve subhanallahi rabbil arş-il azim ve subhanallahi rabbissemavati seb-i ve rabbil arşil azim velhamdulillahi rabbil alemin."

Kelimetül Ferec duası, her türlü sıkıntıda anında, "Sıkıntımı aç Ya Rabbi" diye dua ederse sıkıntısı anında açılacaktır.

Sınavdan dolayı aşırı heyecan yapıp, strese paniğe korkuya kapılanlar için sıkıntının açılması ve stresi yenmeleri için okunacak çok faziletli bir dua. Bu dua her türlü sıkıntı anında feraha erişmek için okunur.

“La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.”

*'La ilahe illallah kable külli şey'in, La ilahe illallah ba'de külli şey'in, La ilahe illallah yabka Rabbüna ve yefni küllü şey'in' duasını okuyan kişiyi Allah-u Teala sıkıntıdan kurtarır.

* İmam-ı Cafer Hazretleri sıkıntıya düşünce okuduğu ve sıkıntıdan kurtulduğu dua ise şu şekildedir:

'Ya uddeti ınde şiddeti, ve ya gavsi ınde kürbeti! Ührüsni bi-aynikelleti la tenamü vekfini birüknike ellezi la yüramü'

Anlamı: Sıkıntıda imdadıma yetişen, güçlükte desteğim, her an görüp gözeten Rabbim, beni muhafaza et, sonsuz kudretinle, bana yardım eyle!

*Bir hadis-i şerif meali de şöyledir: İstigfara devam edeni, Allahü teâlâ, her sıkıntıdan, üzüntüden, dertten, geçim darlığından kurtarır, ferahlığa çıkarır ve ummadığı yerden rızıklandırır.) [Nesai, Ebu Davud, İbni Mace]

*“Sıkıntılı iken “Hasbünallah ve ni’mel-vekîl” deyiniz!”

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla..

FERDUN, Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir

HAYYUN, Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir

KAYYUMUN, Allah yarattığı herşeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idare eder, sevk eder ve yönlendirir

HAKEMUN, Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, hak ve adâletle hükmeder

ADLUN, Allah adâlet sahibidir, her yarattığına hakkı olan herşeyi verir, adâletle hükmeder

KUDDÛSUN." Allah paktır, temizdir. İşlediklerinden pişman olup tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.

2) Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız.

3) Biz sana aşikâr bir fetih ve zafer ihsan ettik.

4) Ey ezelî, ebedî Kibriya sahibi olan Allahım! Öyle azamet ve kibriya sahibisin ki; bütün kalpler ve akıllar o azamet ve kibriyanı anlaymaz. Hidayet nurunla safi ve basiret gözlerini parlak edersin.

5) Her şeyden yüksek, yüce olan Rabbimi bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddes bilirim.

6) Her an yeni tecellilerle iş başında olan Zat'ı noksan soıfatlardan tanzih ve kemal sıfatlarla tavsif ederim.

7) Ey bütün yardım isteyenlere yardım eden Allahım, bize de yardım et.. Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah'ın yardımıyla elde edilir.