8 Aralık 2021 Çarşamba / 4 CemaziyelEvvel 1443

Sistem için 101. Madde’ye ayar

AK Parti, yeni anayasa yapmanın zorluğunu göz önünde bulundurarak “B” planını devreye sokmaya hazırlanıyor. Anayasa’nın 101. Maddesi’nin son fıkrasını da kapsayan 4-5 maddelik bir değişiklikle sistem sorununun geçici olarak çözülmesi amaçlanıyor.

Şerife Güzel12 Mayıs 2016 Perşembe 07:00 - Güncelleme: 12 Mayıs 2016 Perşembe 07:00

AK Parti’nin, Meclis aritmetiği içinde tümüyle yeni bir anayasa yapımının zorluğuna işaret ederek, “B” planını devreye sokma hazırlığı hız kazandı. AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli’nin, “Partili Cumhurbaşkanı” formülüne ilişkin yaptığı açıklamaların ardından gözler, bu konudaki hazırlığa çevrildi. Parti kurmayları, Anayasa’nın 101. Maddesi’nde yer alan ve Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle bağının kesilmesini sağlayan tek cümlenin çıkartılmasının yeterli olacağı kanaatinde. Ancak bununla Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki “yetki paylaşımı”na ilişkin bazı düzenlemeler de eklenerek, bu konuda yetki karmaşası varmış görüntüsü verilmesine yol açan tablo ortadan kaldırılacak.

GÜÇ DENGESİ

4-5 maddelik bir Anayasa değişikliğiyle şu anda yaşanan “sistem” sorununu geçici olarak çözebilecek bir formül üzerinde yoğunlaşan AK Parti kurmayları arasında ibre, “Partili Cumhurbaşkanlığı” formülüne doğru kayıyor. Bu kapsamda açıklamada bulunan Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, 4-5 maddenin içeriğinde nelerin olabileceğine ilişkin hukukçu kurmayların çalıştığını belirtirken, değişikliğin ana gövdesini Anayasa’nın 101. Maddesi’nin son fıkrasında yer alan, “Cumhurbaşkanı seçilen kişini, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Meclis üyeliği sona erer” cümlesinin kaldırılması oluşturacak. AK Parti Grup Başkanvekili Canikli, “Cumhurbaşkanı seçildikten sonra partisiyle ilişiği kesilir kuralı kaldırıldığı zaman seçilen cumhurbaşkanının gücü artacak. Partili olacağı ve sembolik bir cumhurbaşkanı olamayacağı için dolayısıyla bir genel başkan olacak. Bu kişi, seçildi ve genel başkanlığı da devam ediyor. Güç dengesi Cumhurbaşkanı lehine değişiyor” değerlendirmesinde bulundu.

KARGAŞA OLMAYACAK

Teklifte, ana noktanın yanı sıra, buna bağlantılı olarak sistemi işletmeye dönük teknik bazı maddeler de yer alacak. Mevcut sistem içinde Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında sorun alanları oluşturabilecek “yetki paylaşımı” da bu kapsamda ele alınacak. Canikli, “Yetkilerinin netleşmemiş olması nedeniyle cumhurbaşkanı ile başbakan arasında, ‘yetkilerin ne kadarı ondadır, ne kadarı bu taraftadır’ bunun ortaya çıkması, muhtemel bu tıkanmaları, makamlar arasındaki bu yetki kargaşasını ortadan kaldıracak” diye konuştu.

BAŞKANLIĞA KADAR GEÇİCİ ÇÖZÜM

Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu ilkesi de gözden geçiriliyor. Buna yönelik birkaç maddenin de teklifte yer alabileceği belirtiliyor. Benzer şekilde, “Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri”nin birlikte yapılmasını sağlayacak değişikliğin de söz konusu pakette yer alıp almayacağı da tartışılıyor. Ancak AK Parti kurmayları, seçimlerin birleştirilmesi konusunun çok fazla maddede değişikliği beraberinde getirmek zorunda olacağı, bu nedenle pakete konulamayabileceği üzerinde duruyor. Söz konusu düzenlemenin, AK Parti açısından “nihai” amaç taşımayacağını da vurgulayan Canikli, bu düzenlemenin, başkanlık sistemine geçinceye kadar olan geçiş dönemi için öngörülen bir düzenleme olduğuna dikkat çekti. Canikli, “Bu yapılan düzenlemeyle, bütün kurum ve kurullarıyla bir başkanlık sistemi olmuyor. Geçiş dönemi için. Kapsamlı bir değişiklik bu Meclis tablosundan geçmez. Özellikle başbakan ile cumhurbaşkanı arasında uygulamada karıştırılan o dengeyi netleştirmek için bu yapılmalı” dedi.