16 Ağustos 2022 Salı / 19 Muharrem 1444

TBMM Başkanı Şentop: Sayıştayın devlete sağladığı şeffaflık güveni perçinlemektedir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Bir insan gündelik hayatında, kaynaklarını daha etkili, daha ekonomik ve daha verimli olacak şekilde kullanmak için nasıl hareket ediyorsa Sayıştay da bu sorumluluğu devlet kurumlarının işleyişini en iyi hale getirmek için yerine getirmektedir.' dedi.

AA30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:18 - Güncelleme:

Şentop, Sayıştay Başkanlığında düzenlenen Sayıştayın 160. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, devlet geleneğinin ve inancının, devletin hazinesinin kamunun malı olduğu ve dolayısıyla devlet hazinesinden harcamaların, her zaman hesap verilebilir şekilde şeffaf yapılması gerektiği esasına dayandığını söyledi.

Sayıştayın şeffaf ve hesap verebilir devlet anlayışının anahtar kurumu olarak 160 yıldır son derece önemli bir görevi icra ettiğini anlatan Şentop, manen ve vicdanen rahat olmak ve millete karşı sorumluluğu gereği gibi yerine getirmek için her devlet görevlisinin üzerine aldığı vazifeyi layıkıyla yapmak mecburiyetinde olduğunu vurguladı.

Devletlerin hesap verebildiği, şeffaf olabildiği ölçüde milletlerinin teveccühüne mazhar olacağını dile getiren Şentop, "Esasen, Sayıştay mensupları yaptıkları görev itibarıyla devlet ve millet arasındaki bu görünmez ama güçlü bağın teminatıdırlar. Osmanlının son dönemlerinde yaşadığı savaş ortamlarında ve Birinci Meclis'in ilk dönemlerinde dahi Sayıştayın varlığını koruduğunu ve görevini sürdürdüğünü görmekteyiz. Hatta ilginçtir, darbe dönemlerinde anayasalar ilga edildiğinde dahi Sayıştay çalışmalarına devam etmektedir." diye konuştu.

- "SAYIŞTAYIN DEVLETE SAĞLADIĞI ŞEFFAFLIK, DEVLETİMİZE DUYULAN GÜVENİ PERÇİNLEMEKTEDİR"

TBMM Başkanı Şentop, Sayıştayın, TBMM adına görev ifa eden anayasal bir kurum olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bir insan gündelik hayatında, kaynaklarını daha etkili, daha ekonomik ve daha verimli olacak şekilde kullanmak için nasıl hareket ediyorsa, Sayıştay da bu sorumluluğu devlet kurumlarının işleyişini en iyi hale getirmek için yerine getirmektedir. Hakeza günümüzde, hem siyasi hem de ekonomik açıdan hasıl olacak güven duygusu, bir devletin uluslararası saygınlığının en önemli ölçütlerinden birisidir. Bu bakımdan Sayıştayın devlete sağladığı şeffaflık, devletimize duyulan güveni perçinlemektedir."

Şentop, sayıştay mensuplarına yönelik, "Görevinizi ifa ederken kanunlardan aldığınız gücü kullanacağınızdan ve hakkaniyetle hareket edeceğinizden hiç kuşkumuz yoktur." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kurumların itibarını sağlayan ve artıranın, en alttan en üste kadar o kurumlarda görev yapanlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Milletin ve devletin hakkını korumak, bu bilinçle ve hassasiyette çalışmak hem büyük sorumluluk hem de büyük bir gurur vesilesidir. Öyle bir görev ifa ediyorsunuz ki bir taraftan milletin hakkını, hukukunu koruyacak diğer taraftan ise kamu hizmetinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamaya çalışan kamu görevlilerinin görevlerini sekteye uğratacak şekilde ellerini kollarını bağlamaya çalışanlara, onlara iftira atanlara karşı dikkatli olacaksınız. Maalesef zaman zaman kamu görevlilerine yönelik delilsiz, mesnetsiz, hatta mantıksız yalan ve iftiralarla söylem içine giren bir kesim olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan görevinizi son derece dikkatli şekilde yapmanızın önemi ve kıymeti bir kez daha iyice anlaşılmaktadır."