26 Şubat 2021 Cuma / 14 Recep 1442
Gece modu

Torba kanunu neler içeriyor? 130 maddelik torba kanun tasarısı

130 maddelik torba kanun tasarısı vatandaşların merak konusu. Torba yasada neler var? Torba kanun tasarısı TBMM’ye sunuldu. İş hayatını ve vergi gelirlerini yakından ilgilendiren torba yasada hayatımızı etkileyecek birçok konu bulunuyor. Torba kanunda; internet ortamında yürütülen ticari faaliyetlere ilişkin bu işleri yürütenler tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirimde bulunma yükümlülüğü getirilmektedir.

29 Eylül 2017 Cuma 11:10 - Güncelleme: 29 Eylül 2017 Cuma 11:10

130 maddelik yeni torba kanunda neler var? Torba kanun tasarısı TBMM’ye sunuldu. İş hayatını ve vergi gelirlerini yakından ilgilendiren torba yasada hayatımızı etkileyecek birçok konu bulunuyor. 130 maddeden oluşan torba kanun tasarısının içeriği vatandaşların merak konusu. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" yürürlük ve yürütme dahil 130 maddeden oluşuyor.

TORBA KANUNDA NELER VAR?

- Sadece işleyip tekrar ihraç etmek üzere tütün işleme fabrikalarına tütün ithalat izni verilecek.

- Arazi toplulaştırmasına ilişkin yapılan işlemler üzerindeki vergiler kaldırılacak.

- Engellilere sağlanan ÖTV'siz binek aracı alma imkanı vergisiz fiyatı 70 bin TL'nin altına olan araçlarla sınırlandırılıyor.

- İnternet ortamında yürütülen ticari faaliyetlere ilişkin bu işleri yürütenler tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirimde bulunma yükümlülüğü getirilmektedir.

- Tasarı ile maden arama ruhsatı alan ancak arama döneminde gerekli çalışmaları yapmayan ruhsat sahiplerinin arama ruhsatlarının iptaline yönelik düzenleme yapılacak.

- Tasarı ile finansal kiralama ve finansman şirketlerine özel karşılık ayırma ve bu karşılık tutarı kadar vergi matrahından indirme imkanı getiriliyor.

- Finansal kiralama ve finansman şirketlerine bankalar gibi takip sonucu elde ettikleri taşınmazların satışı kapsamında oluşan kazanca vergi istisnası getiriliyor.

- PPP projelerinde yurtdışından kaynak teminini kolaylaştırmak için özel amaçlarla kurulan şirketlerin getireceği finansman için düzenlenecek sözleşmelerden damga vergisi ve harç alınmaması öngörülüyor.

- Tasarı ile gümrük vergisinden muaf olan ürünler için muafiyetler kaldırılmakta, bunun yerine vergi had ve nispetleri sıfır olarak belirlenmekte.  Böylece dış ticaret politikasının gerekleri çerçevesinde Bakanlar Kurulu'na bu ürünler için de vergi getirme imkanı sağlanıyor.

- Tasarıyla şirketlerin FX borçlanmalarını takip etmek ve riskleri belirleyip ona göre para politikası tedbirleri almak amacıyla TCMB'ye bilgi toplama yetkisi veriliyor.

- Yurt dışında yatırım yapma amacıyla kurulan fonlara, ülkemizde yapacakları yatırımlar kapsamında Hazine Müsteşarlığı bütçesinden kaynak aktarılabilmesine imkan sağlanıyor.

- Hazine tarafından girişim sermayesi fonlarına ve katılım bankalarının oluşturdukları fonlara kaynak sağlanabilmesi amacıyla yasal düzenleme yapılıyor.

- Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşmalarında (peşin fiyatlandırma anlaşmaları) alınmakta olan 57 bin TL harç kaldırılıyor.

- Elektronik ortamda yurtdışından Türkiye'deki nihai tüketicilere hizmet sunanlara KDV bakımından Türkiye'de vergi mükellefi olma zorunluluğu getirilmekte.