10 Mayıs 2021 Pazartesi / 28 Ramazan 1442
Gece modu

İşte mübarek üç ayların fazileti

Haram ayı olan ve tövbe kapılarının açılacağı ay olan üç ayların birincisi Recep ayı başladı. Üç aylarda nasıl ibadet edilmeli? İslam dininde bulunan 5 mübarek gecenin 4'ü bu aylarda yer almakta. Peki içinde Regaip ve Miraç kandilleri de olan Recep ayında kaç gün oruç tutulmalı üç aylar ibadetleri nelerdir, nasıl dua edilir? İşte 3 aylar hakkında merak edilenler...

24 Şubat 2020 Pazartesi 14:51 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 11:43

Kandiller Geçici ve Mukaddes Zamanlar olarak da adlandırılan üç aylar, başladı. Recep, Şaban ve Ramazan ayları, Müslümanlar için tövbe etmenin, affın, manevi arınmanın ve kendini yenilemenin habercisi olarak görülüyor.

RECEP AYININ ÖNEMİ

Recep ayı 3 ayların ilkidir. Recep ayı Hicrî ayların yedincisi ve Ramazan’dan iki ay öncesidir. Fazileti bakımından ayrı bir yeri vardır. Ayrıca, Kur’ân’da haram ayları olarak geçen dört aydan birisi olması, Müslüman kalplerdeki yerini bir kat daha artırmıştır. Ay içerisinde Regaip Kandili ve Miraç Kandilini barındırır.

Hadis- Şerif’te ‘’Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur.’’ denilmektedir. Peygamberimiz, özellikle Regaip gecesi, Şaban'ın 15. gecesi (Beraat kandili), cuma geceleri, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri yapılan duaların geri çevrilmediğini belirtir.

İbn Abbas "Efendimiz, Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak sanırdık." derdi. Hz. Aişe ‘’Peygamberimiz perşembe ve pazartesi günkü oruca önem verirdi. O şöyle buyururdu: "Bu iki günde ameller Yüce Rabbe iletilir. Ben de bu esnada oruçlu olmayı severim." derdi. Ebu Davud'ta, hiç ara vermeden devamlı surette oruç tutan bir zata Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselamın bazı tavsiyelerden sonra şöyle buyurduğu rivayet edilir: "Haram aylarından bazısını tut, bazısını bırak, haram aylarda tut ve bırak, haram aylarda tut ve bırak. Resulullah 'tut' dedikçe, üç parmağını yumdu, 'Bırak' deyince de üç parmağını bıraktı." Böylece Peygamberimizin o zata, "Üç gün tut, üç gün ara ver." dediği anlaşılıyordu." Receb-i Şerifinizi ve Bil Vesile Mübarek Üç Aylarımızı Tebrik Eder, Alem-i İslam'a Hayırlı Olmasını Yüce Mevlâ'dan Niyaz Ederim.

İSMİNİ MELEKLER VERDİ: REGAİP KANDİLİ

Bu ay içerinde iki kandil barındırır. Bunlardan ilki Regaip Kandili; Regaip Arapça bir kelimedir ve 'reğa-be' kökünden gelir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir.  Recep’in ilk cuma gecesine Regaip gecesi denir. Bu geceye Regaip gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler [ihsanlar, ikramlar] yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. Regaip gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan, hiç değilse bir günlük kaza namazı kılmalı! Kazası olmayan da nafile namaz kılar, Kur’an-ı kerim okur, tesbih çeker, tövbe istiğfar eder. Perşembe günü oruç tutup, gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Recep ayında oruç tutmak faziletlidir.

LÜTUFLARLA DOLU: MİRAÇ GECESİ

Miraç gecesi; Allah’ın Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed’i Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksaya götürdüğü ve oradan da göklerin derinliklerine yükselttiği gecedir. Cenab-ı Hakk’ın Hz. Peygambere büyük hakikatların ilahi sırlarını gösterdiği, vasıtaları kaldırarak İlahi Vahye muhatap kıldığı, müminlere namazın farz kılındığı ve biz Müslümanlar için de İlahi Lütuflarla dolu olan bir gecedir.

ŞABAN AYININ FAZİLETİ

Üç ayların ikincisi ise Şaban Ayı’dır. Şaban Ayı 25 Mart 2020 tarihinde başlayacak. Şaban ismi, Arapça kökenli olmakta ve beş harften (şın, ayın, be, elif, nun) teşekkül etmiş olup, ifade ettiği birçok anlam olmakla birlikte, hayırlar bu ayda toplandığı için kendisine bu isim verilmiştir. Hz. Peygamber, bu ayı 'Ümmetimin ayı' olarak ifade etmiştir. Bu aylarda, her ayın 13, 14, 15'i, ayın dolunay şekliyle olduğu günlerde oruç tutmak da Peygamberimizin sünnetleri arasındadır. Nafile ibadet olduğu için gücü yetenler oruç tutabilirler, Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyabilirler, çevrelerine, fakir fukarayı daha çok gözeterek yardımda bulunabilirler. Hz. Ayşe validemiz 'Peygamberimiz şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı' derdi.

BEREKETLİ GECE: BERAT KANDİLİ

Berat Kandili (gecesi) Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Aslı “Berâet”tir. Berat sözlükte; “bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak” demektir. Ayrıca bu geceye “Leyle-i Mübâreke” denir, bereketli bir gece. “Leyle-i Berâe” denir. “Leyle-i sâk”, vesîka gecesi denir. “Leyle-i rahme” ve rahmet gecesi denir. Bu gecede, bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü oruçlu geçirmek faziletlidir.

11 AYIN SULTANI RAMAZAN 

Bin aydan daha hayırlı olduğu tebşir edilen Kadir Gecesi’nin içinde olduğu mübarek Ramazan ayı 24 Nisan 2020’de başlayacak. Bu ay tövbelerin, duaların, hayır ve hasenatın kabul olduğu mübarek bir aydır. Hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayı olan Ramazan ayı, İslamiyet’te oruç tutma ayıdır. Peygamber Efendimizin (S.A.V.) üç aylara girdiğinde daha çok ibadet ettiği ve “Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır” (Ahmed bin Hanbel, Müsned) diye dua ettiği rivayet edilmiştir. Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, kutsal kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’ in bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de “Ramazan ayı insanları kurtuluş yoluna götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur’an’ın indiği aydır.” (Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur. Müslümanlar, Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya Camilerde bir araya gelerek, her gün Kur’an-ı Kerimden yirmi sayfa (bir cüz) okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğinde ise Kur’an Kerimi baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir. Hazreti Peygamber (s.a.v) Efendimiz şöyle buyuruyor: “Ramazan ayının ilk gecesi girince şeytanlar ve cinlerin azgınları zincire vurularak bağlanır. Cehennemin kapıları kapatılır, hiçbir kapısı açılmaz. Cennet kapıları ise sonuna kadar açılır, hiçbirisi kapalı tutulmaz.”

TÜM GÜNAHLAR AFFOLUR: KADİR GECESİ

Kur’an-ı Kerim’i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir. 

Kadir gecesini inanarak ve sevabını umarak ihya edenin (ibadetle geçirenin) bütün günahlarını Allahü Teâlâ bağışlar. (Hadîs-i şerîf-Gunyet-üt-Tâlibîn)

Kadir gecesi, Muhammed aleyhisselâmın ümmetine mahsustur. Bu gecenin Ramazan ayının yirmi yedinci veya on yedinci veya yirmi ile otuzuncu geceleri arasında olduğuna dair değişik rivayetler vardır. (Muhammed Rebhâmî) 

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020