16 Ağustos 2022 Salı / 19 Muharrem 1444

Yargıtay'dan emsal fesih kararı

Yargıtay, tartıştığı öğrenciyi düşüren güvenlik görevlisinin iş akdinin feshini haklı buldu.

AA25 Kasım 2020 Çarşamba 11:15 - Güncelleme:

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, görev yaptığı özel okulda tartıştığı öğrenciyi yere düşüren güvenlik görevlisine kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.

İstanbul'da bir okulda çalışan güvenlik görevlisi, tartıştığı ve atkısından çektiği bir ortaokul öğrencisinin düşmesine neden olduğu, disiplinsiz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Bunun üzerine güvenlik görevlisi dava açtı. Davaya bakan mahkeme, işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini ispatlayamadığına, güvenlik görevlisine kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmetti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Dairenin kararında, iş akdi fesih bildiriminde, güvenlik görevlisinin disiplinsiz davranışlarına ve tartıştığı bir öğrenciyi atkısından tutarak yere düşmesine neden olduğuna yer verildiği aktarıldı.

Fesih bildiriminde, güvenlik görevlisinin eylemlerinin, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/2 maddesi gereğince "Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller" kapsamında kaldığı gerekçesiyle iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğinin belirtildiğine işaret edilen kararda, mahkeme tarafından bir öğrencinin düşmesine neden olunan eylemin haklı nedenle fesih kapsamında kalıp kalmadığının değerlendirilmediği vurgulandı.

- "KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEBİNİN KABULÜ HATALI"

Kararda, öğrencinin düşmesine neden olan güvenlik görevlisinin şikayet edildiği, okul yönetiminden soruşturma yapılmasının talep edildiği kaydedildi.

Tanıkların mahkeme huzurundaki beyanlarında da olayı doğruladığının altı çizilen kararda, güvenlik görevlisinin eyleminin işverene haklı nedenle fesih imkanı verdiği ifade edildi.

Kararda, güvenlik görevlisinin kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabul edilmesinin hatalı olduğu belirtildi.