17 Eylül 2021 Cuma / 10 Safer 1443

''İlim Geleneğimizin Örnek Şahsiyeti Mehmet Emin Saraç'' eseri, kitapseverler ile buluştu

Gökkubbe Yayınları, İlyas Karaduman’ın kaleme aldığı 'İlim Geleneğimizin Örnek Şahsiyeti Mehmet Emin Saraç' eserini, kitapseverlerin beğenisine sundu.

5 Ocak 2020 Pazar 10:52 - Güncelleme: 5 Ocak 2020 Pazar 12:21

Gökkube Yayınları, İlyas Karaduman’ın Mehmet Emin Saraç ile ilgili yaptığı akademik çalışmasını, “İlim Geleneğimizin Örnek Şahsiyeti Mehmet Emin Saraç” ismiyle okuyucularla buluşturdu.

225 sayfadan oluşan eser, Türkiye’nin önde gelen İslam âlimleri arasında yer alan Mehmet Emin Saraç’ın hayatını, ilmi ve ahlaki şahsiyetini ele almaktadır. Yazara göre Mehmet Emin Saraç, Türkiye’de klasik İslam mirasına sahip çıkma gayretinde olan birkaç isimden biridir.

“M. Emin Hocaefendi henüz küçük yaşlarda ailesinin tevcihiyle İslâmî ilimlerle tanışır. Hocaefendi, İslâmî ilimlerin tahsilinin gelenek hâlinde nesilden nesile devam ettiği bir aileye mensuptur. Büyük dedesi Ali Efendi, Batum Kadısıdır. Dedesi Üzeyir Efendi ise zâhirî ilimlerin yanı sıra tasavvufî ilimleri de şahsında cem etmiştir.”

OSMANLI MİRASINI YENİ NESİLLERE AKTARDI

Yaşayan son Osmanlı alimi olan Mehmet Emin Saraç, Osmanlı Devleti döneminden kalma mirasın hem gözetimini hem de yeni nesillere aktarımı vazifesini üstlenmiştir. Eser, Mehmet Emin Saraç ile yapılan röportajları da okurlarla buluşturur. İşte röportajdan bir kesit:

“Bizim evimiz tam bir Kur’an medresesi idi. Babam teheccüde kalkmanın bereketiyle soğuk kış gecelerinde dahi bütün aile efradını kaldırır, hepimize şefkatle davranır, o teheccüdünü kılarken biz abdestlerimizi alırız, sonra ders başlardı. Yazları evimizin arkasındaki bahçede Kur’an okuruz. Ortalık aydınlanırken bizim de gönlümüz aydınlanırdı. Seher vakitlerinden güneş doğuncaya kadar bütün aile Kur’an ile meşgul olurdu. Bir takım maddî sıkıntılar içinde yaşıyorduk fakat huzurluyduk.”

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ HADİS ÂLİMİ: “BEN HALA TALEBEYİM”

İnsan yaşamında ilmin en üst rütbe olduğunu savunan Mehmet Emin Saraç, ilmin feyz ve bereketinin ilim insanının makam, mevki, unvan sevdasından vazgeçmesine bağlı olduğuna inanmış ve bunun olabileceğini de hayatı ile örneklendirmiştir. Türkiye’nin en önemli hadis alimi olan Mehmet Emin Saraç, kendisini ilim talibi olarak tavsif etmiş olup “Ben hala talebeyim.” sözünü sürekli tekrarlamaktadır.

“M. Emin Saraç Hocaefendi, medreselerde okutulan özellikle tefsir, hadis ve fıkıh alanındaki pek çok eseri Fatih Camiinde ve diğer camilerde defalarca talebelerine okutmuş ve onlardan da bu eserleri okutmalarını istemiştir. İlmin özellikle büyük camilerde halka hâlinde ders usulü ile tedris edilmesine büyük önem vermiştir.”

Mehmet Emin Saraç’ın hayatını ve ilmi çalışmalarını dört bölümde inceleyen “İlim Geleneğimizin Örnek Şahsiyeti Mehmet Emin Saraç” eseri, İslam alimleri hakkında araştırma yapan okurlar için yararlı bir kaynak olacaktır.