22 Eylül 2021 Çarşamba / 15 Safer 1443

Uzaktan çalışma sisteminde işveren ve çalışanlara KEP İK desteği

10 Mayıs 2021 Pazartesi 09:51 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:03

Pandeminin başlangıcı kabul edilen Mart 2020'den bu yana birçok kurumsal şirketin beyaz yakalı personeli evden çalışma sisteminde çalışma hayatlarını sürdürüyor. Şirketlerin ve çalışanların zorunlu olarak geçtiği bu sistemin çalışma esaslarını düzenleyen 'Uzaktan Çalışma Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu yönetmeliğe göre işveren ile çalışanın 'uzaktan çalışma sözleşmesi' imzalamasıyla evden çalışma sistemi resmiyet kazanacak. Türkiye'nin bazı önde gelen şirketleri kalıcı olarak uzaktan çalışma sistemine geçeceklerini açıklamaya başladı. Peki işleyiş olarak, tamamen dijital ortamda yürütülecek bu yeni sisteme hazır mıyız? Şirketler bu dönüşüm için neler yapmalı? Çalışan ve işveren hakları nasıl korunmalı? E-Dönüşüm çözümleri ve insan kaynaklarının dijital ortamda doğru yönetilmesine yönelik KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ve KEP İK çözümleri Sunan TÜRKKEP bu süreci değerlendiriyor.

Olcay Yıldız ' bu süreçte çalışan haklarının korunması ve işverenlerin yükümlülüklerini aksatmadan yerine getirmeleri önemli...'

Mevcut iş sözleşmelerinin uzaktan çalışma sözleşmesine çevrilmesiyle iş akış süreçlerinin tamamen dijital ortamda yürütülmesi gerekliliği, özellikle insan kaynakları departmanlarında süreç değişikliklerini beraberinde getirdi. Şirketler uzaktan çalışma ile ilgili evden çalışma sistemine yeni yatırımlar yaparken işleyişin güvenli hale gelmesi, çalışan haklarının resmi ve güvenli ortamda korunabilmesi, hak ihlallerinin ortadan kaldırılması son derece önemli diyen TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız "e-dönüşüm sistemine dahil olan, KEP ve KEP İK çözümlerini sistemlerine entegre eden şirketler insan kaynağını dijital ortamda çok daha doğru yönetebilecek. KEP sayesinde maaş bordrosu, izin mutabakatı, iş sağlığı güvenliği bildirimleri, fazla mesai, performans yönetimi iletişimi uzaktan ve işveren tarafından yükümlülüklerini yerine getirdiği ispatlanarak sürdürülecek. Bu noktada KEP, fiziksel buluşmaya, mutabakat için kağıtların üzerine imza atmaya gerek kalmadan işveren ve işçiyi koruyan bir ortam sağlıyor. Ayrıca adres, çalışma yeri gibi kavramların ortadan kalktığı bu süreçte fiziksel adresten bağımsız bir resmi iletişim ortamı olan KEP'in önemi çok daha fazla öne çıkıyor. " dedi.


KEP İK, şirket çalışanlarına tüm evrakların elektronik ortamda iletilmesini sağlıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından KEP Hizmet Sağlayıcısı olarak yetkilendirilen güven kurumu TÜRKKEP'in geliştirdiği KEP İK, insan kaynakları süreçleri yönetimini gerçekleştiren, etkili zaman yönetimi sağlayan bir uygulama. Yasal geçerli ve güvenli bir hizmet olan KEP İK, şirket çalışanlarına başta bordro olmak üzere her türlü bildirimin elektronik ortamda yapılmasını ve iletimin delillerle belgelenmesini sağlıyor. KEP İK uygulaması sayesinde geleneksel uygulama ile ortaya çıkan kargo, kâğıt ve toner, bordro nüshaların arşivlenmesi gibi kalemlerden %80'e varan oranlarda tasarruf ediliyor. Bordrolar tek tek ya da çoklu imzalanıp sistem üzerinden gönderilebiliyor ve arşivlenebiliyor. İnsan kaynakları süreçlerine hız kazandıran, hukuki delil niteliği taşıyan KEP İK, operasyonel verimlilik ve maliyet optimizasyonu sağlıyor. KEP İK, çalışan ve işveren arasında hedef ve performans değerlendirme, atama ve görevlendirme yazıları, sözleşme, bordro, izin mutabakatları, maaş artışı, prim ödemesi bildirimleri, ihtar ve fesih bildirimleri dahil olmak üzere tüm bildirimleri resmi ve yasal geçerli hale getirerek çalışan haklarını ve işvereni koruyor, süreci uçtan uca dijitalleştiriyor ve hızlandırıyor.

10 çalışan ile 100 bin çalışan arası her sektörden ve büyüklükte şirkete çözüm KEP İK...

Maliyet avantajları, uzaktan çalışma gereksinimleri, kamu kurumları başta olmak üzere kurumlar arası elektronik yazışmaların artması ve yeni regülasyonlarla e-dönüşüm pazarı Türkiye'nin en hızlı büyüyen pazarlarından biri olacak diyen Olcay Yıldız "KEP üzerinden bordro, izin, ihtar, uyarı vb. gönderilmesini sağlayan KEP İK uygulamamızla sektördeki bir ilki gerçekleştirmiştik ve geçtiğimiz yıl en çok tercih edilen ürünlerimizden biri oldu. Şu ana kadar irili ufaklı 1000'e yakın şirkette KEP İK hizmeti veriyoruz. Bu hizmetimizle 10 çalışan ile 100 bin çalışan arası her sektör ve büyüklükte şirkete çözüm sağlayabiliyoruz. Şirketlerin hızla evden çalışma sistemine geçmesi ve çalışma esaslarını düzenleyen 'Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nin devreye girmesi ile KEP İK çözümümüz müşterilerimiz tarafından daha da yoğun kullanılıyor. TÜRKKEP olarak sunduğumuz yenilikçi çözümlerle holding ya da KOBİ düzeyinde tüm işletmelerin iş akışlarını kolaylaştırıyoruz. Pandemiyle birlikte dijitalleşme ve e-dönüşüme olan ilgi ve ihtiyaç arttı. Tam kapanma süreçleri de gösterdi ki e-dönüşüm artık bir tercih değil temel bir ihtiyaç, işlerin her şartta sürdürülebilmesi için zorunluluk. TÜRKKEP olarak geçen yıl %60 büyüdük, yıllardır %30-%60 arası büyüyoruz ve buna rağmen e-dönüşüm pazarındaki gelişme ve fırsatlara bakarak anlıyoruz ki büyümeye daha yeni başlıyoruz..." dedi.

Şirketler KEP ile maliyet avantajı sağlıyor

KEP, sadece İK alanında değil bayi, tedarikçi, satıcı, kiracı vb. gibi kurumların iş ve sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu her türlü gerçek ve tüzel kişilerle iletişimin kayıt altında ve "senet hükmünde delil" çerçevesinde yürümesini sağlıyor. KEP kullanımı ile TÜRKKEP müşterilerinin noter ve kayıtlı gönderi ücretlerinden %90'ın üzerinde tasarruf sağlandığının altını çizen Yıldız 'Fatura, sözleşme, ihtar, mutabakat, bordro vb değerli kağıtların geleneksel yöntemlerle alıcısına iletilmesi, mevzuatlar ve yasal yükümlülükler gereği on yıllarca saklanması ile oluşan arşiv maliyetleri, buna bağlı olarak lojistik ve insan kaynakları maliyetleri şirketlere ciddi yük bindiriyor. TÜRKKEP olarak verdiğimiz birçok hizmetle geriye dönük evrak takibinden, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesine, veri akışının takibinden kişisel hataların minimize edilmesine kadar şirketlerin iş yükünü azaltan ürün ve hizmetleri en güvenli ortamda sağlıyoruz. KEP, maliyet avantajının yanı sıra şirketleri disipline eden ve kişilere bağımlılığı azaltan, dolayısıyla iş sürekliği için vazgeçilmez bir sistem' şeklinde ifade etti.

https://turkkep.com.tr