20 Ekim 2021 Çarşamba / 14 RebiülEvvel 1443

Ankara'nın edebi haritası

Necati Tonga’nın kaleme aldığı ‘Bir Edebî Muhit Olarak Ankara’ kitabı, bir şehrin edebî muhitini anlamak yolunda önemli bir adım olmasının yanı sıra başkentin yakın dönem kültür tarihi ile ilgili mühim bilgi, belge ve fotoğraflar içeriyor.  

15 Ekim 2019 Salı 07:00 - Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 07:00

Başkent Ankara, uzun tarihi boyunca çeşitli devletler tarafından yönetilen, işgal edilen, kuşatma altında tutulan, bazen yakılan-yıkılan ama her zaman stratejik önemini koruyan bir şehir olageldi. Frig, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini yaşayan Ankara, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın dediği gibi, uzun tarihinin şaşırtıcı terkipleri ile doludur. Yaklaşık bir asır evvel Ankara’nın önce Millî Mücadele merkezi, ardından da başkent seçilmesi, şehrin yıldızının yeniden parlamasını hazırlamıştır. Ankara, özellikle başkent olduktan sonra Türk edebiyatına yön veren bir edebî muhite de dönüşmüştür.  

ŞEHRİN BİRİKİMİ

İşte Ankara’nın bu edebi çehresi Necati Tonga’nın kaleme aldığı ‘’Bir Edebî Muhit Olarak Ankara’’ kitabında derli toplu bir biçimde ele anlıyor. Çolpan Kitap’tan çıkan eser, şehrin ‘edebi’ özelliğini/kimliğini, 1923-1980 yılları arasındaki birikimlerini konu alıyor. 

Kitabın müellifi Necati Tonga, titiz bir araştırma ile başkent Ankara’nın edebiyat haritasını çıkarıyor. Tonga, önce Ankara’nın edebî bir muhit olmasındaki etkenleri belirliyor. Ardından, Ankara’da şair ve yazarların iletişim ortamı olan, eserlerde de yansımaları görülen pastane, lokanta, kahvehane vs. edebiyat mahfillerini inceliyor. Başkentteki şair ve yazarların birer mahfile dönüşen evleri ile kitabevleri, dergiler, dernekler, oteller ve tiyatroları da edebiyat mahfili olarak değerlendiriyor. 

KAYNAK BİR KİTAP

Bir Edebî Muhit Olarak Ankara, bir şehrin edebî muhitini anlamak yolunda önemli bir adım olmasının yanı sıra başkentin yakın dönem kültür tarihi ile ilgili önemli bilgi belge ve fotoğraflar içeriyor. Modern Türk edebiyatının yenileşme hamlelerini hazırlayan Ankara’yı ve bu hamleleri kuşatan siyasal ve kültürel atmosferi anlamak için kaynak bir kitap.