05 Temmuz 2020 Pazar / 14 Zilkade 1441
Gece modu

Bütün insanlığa seslenen bir bilgelikler demeti

300 civarında esere imza atmış ve bir Kur’ân tefsiri de yazmış olan İbnü’l-Cevzî, gerçek bir bilim adamı ve dünyanın seçkin aydınlarının saygı duyduğu bir bilgedir. 

11 Haziran 2019 Salı 00:48 - Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 00:48

İbnü’l-Cevzî, “Bir Âlimin Günlüğü” kitabıyla, bizi 850 yıl öncesinin İslâm dünyasına, hilâfet merkezine götürüyor. Yazar bize o dönemde Bağdat’ta yaşamış her kesimden insanın gündelik hayatını anlatıyor. “Gördüklerim, Düşündüklerim, Eleştirilerim, Öğütlerim” alt başlığını taşıyan bu eserinde İbnü’l-Cevzî, geniş bir yelpazeye sesleniyor. 300 kadar esere imza atmış ve bir Kur’ân tefsiri de yazmış olan İbnü’l-Cevzî, gerçek bir bilim adamı ve dünyanın seçkin aydınlarının saygı duyduğu bir bilgedir. Hadis, fıkıh gibi dinî ilimler konusunda olduğu kadar, biyografi ve tarih gibi dallarda da dikkate değer kitapları vardır. 

‘DOĞRU’DAN ŞAŞMADI

Henüz üç yaşındayken yetim kalan, fakat varlıklı dedesi sayesinde altı yaşından itibaren iyi bir eğitim alan İbnü’l-Cevzî bildiği doğrulardan asla şaşmayan, kanaatlerinden hiçbir zaman taviz vermeyen, devletin ileri gelenlerine baş eğmeyen bir âlimdir. O yüzden de başına gelmedik kalmamıştır. “Bir Âlimin Günlüğü”nü okuduğunuzda bunu apaçık görüyorsunuz. Cemal Aydın tarafından çevrilen ve Sufi Yayınları arasında çıkan bu eserinde yazar, kısalı uzunlu 373 konu başlığı altında gözlemlerini, düşündüklerini, tenkitlerini ve öğütlerini bir araya getiriyor. 

Eserin en önemli ve en çarpıcı özelliği, yazarın 20 yıl boyunca tuttuğu notlardan, bir tür günlüklerden oluşması. Kitapta sıradan insanlardan, bu arada Molière’in “Cimri”sine taş çıkartan cimrilerden bahsettiği gibi, o dönemde tanınmış, âlimlerden, mutasavvıflardan ve hatta dinsiz ünlülerden de söz ediyor. Adaletli yöneticilere, bildiğiyle amel eden âlimlere, Hz. Peygamber’i ve sahabesini örnek alan mutasavvıflara saygı duyuyor. Buna karşılık zulmeden yöneticileri, o yöneticilere hakkı ve hakikati söylemekten korkan ve kaçınan âlimleri, dinde yeri olmayan bidatlere yönelmiş sûfîleri de yerden yere vuruyor. 

FRANSIZCA’YA ÇEVRİLDİ

İbnü’l-Cevzî’nin günlükleri, bütün insanlığa seslenen bir bilgelikler demeti olduğundan, pek çok yabancı dile aktarılmış, Fransa’da bile üç farklı çevirisi yayımlanmış bulunuyor. 

 İbnü’l-Cevzî, ilim adamlığının yanı sıra, döneminin en ünlü vâizlerinden de biri olduğu için, bu kitabında sade vatandaşı etkileyecek bilgiler ve öğütler verdiği gibi, tarikat ehlinin ve ilâhiyatçıların mutlaka göz atmaları gereken önemli ve tartışmalı pek çok konuyu da işliyor.