10 Ağustos 2022 Çarşamba / 13 Muharrem 1444

Yalçın Akdoğan yazdı: Nebevi ve beşeri liderliğin kitabı

Eski Başbakan Yardımcısı yazar Yalçın Akdoğan'ın ‘Nebevi Liderlik ve Hz. Muhammed' isimli kitabında Peygamber Efendimiz'in çok boyutlu liderliği ele alınıyor.

29 Kasım 2021 Pazartesi 15:43 - Güncelleme:

Akşam gazetesinden Hale Kaplan'ın haberine göre, eski Başbakan Yardımcısı yazar Yalçın Akdoğan'ın Peygamber Efendimiz'in örnekliği üzerinden nebevi elçilik, nebevi otorite, nebevi devlet ve nebevi siyaset kavramlarını analiz ettiği kitabı 'Nebevi Liderlik ve Hz. Muhammed' Otto Yayınları arasından çıktı.

Akdoğan, İslam siyaset düşüncesine katkı sunmayı hedefleyen çalışmasında, siyaset bilimcilerin özellikle halifeler dönemi, mezhep çatışmaları, Asr-ı Saadet sonrası siyasi mücadele ve sorunlara odaklandığına işaret ederek, bu yaklaşımı doğru bulmuyor, asıl merkeze alınması gereken dönemi, Asr-ı Saadet dönemini ele alıyor.

VELAYETİN ASIL SAHİBİ

Akdoğan, sosyal, siyasi ve idari uygulamalar ile yönetim, ilişki biçimleri ve stratejileri incelikle işleyerek, birey, topluluk, toplum, devlet ve medeniyet inşasına uzanan süreci, bugünün anlam dünyasını da içerecek biçimde değerlendiriyor.

Akdoğan meselenin bugüne uzanan boyutunu ve toplum-lider ilişkisini ise şöyle özetliyor: "Nebevi otorite ilahi rehberliğe tabi olduğu için, Hazreti Peygamber, Allah'ın düzeltmesi, yardımı, himayesi ve yönlendirmesiyle güç kazanıyor ve topluma rehberlik yapıyordu. Sonrasında ise topluma rehberlik yaptığı düşünülen siyasi lider aslında toplumun rehberliği ile hareket etmek durumundadır. Velayet sahibi olan otorite ile velayetini asıl sahibi olan toplum arasında çift taraflı bir ilişki ve etkileşim vardır."

Akdoğan, bu hafta sonu İstanbul'da Ümraniye Kitap Fuarı'nda olacak.

İKİ OTORİTENİN FARKI

Yalçın Akdoğan'ın Peygamber Efendimiz'in çok boyutlu liderliğine ilişkin şu sorulara cevap aradığı söylenebilir:

* Hz. Peygamber'in Medine'de kurduğu yapı devlet midir? Yönetim biçimi nasıl tanımlanabilir?

* O'nun peygamber ve yönetici vasfıyla ortaya koyduğu uygulamalar birbirinden nasıl ayırt edilebilir?

* Dini konularda hüküm koyması ama siyasi konularda istişareye gerek duyması nasıl değerlendirilmelidir?

* Nebevi otorite ve beşeri otorite arasındaki farklar nelerdir?

* Medine nasıl ve neden vatan haline gelmiştir? Öne çıkan göç mü, sürgün mü yoksa taktik bir hamle midir?

* Allah Resulü'nün ortaya koyduğu liderlik hangi değer, kurum, ilke ve idealleri bir örnek haline getirmiştir?

İSLAM SİYASET DÜŞÜNCESİ

Nebevi otorite, devletleşme süreci, Peygamberin sergilediği liderlik gibi anahtar kavramlardan yola çıkan Akdoğan, aslında tüm bir İslam siyaset düşüncesini özetliyor. Yazara bu yolculukta eşlik eden diğer mühim kavramlar ise şöyle: Şura, istişare, re'y, adalet, ehliyet, liyakat, emanet, maruf, maslahat, içtihat, imamet ve ümmet.

NEBEVİ SİYASETİN MESAJLARI

Yalçın Akdoğan Resulullah'ın uyguladığı siyaset tarzının gelecek asırlar için içerdiği mesajları şöyle sıralıyor: "Sözleşmeye dayalı siyasi bir toplum oluşturmak. Farklı inanç ve düşünce gruplarını özgürce bir arada yaşatabilmek. Her dini grubun kendi inancına göre özgür ve özerk şekilde yaşayabileceği bir çoğulculuk tesis edebilmek. Ortak çıkar ve hedefler çerçevesinde kader birliği oluşturabilmek. Eşit- tarafsız-bağımsız bir hukuk devleti normu üretmek. Kimlikleri eriten değil, olduğu gibi kabul eden katılımcı bir mekanizma kurmak. Kul hakkı temelinde her bireyin hak ve özgürlüğünü garanti altına almak. Kur'an ve sünnette belirtilmeyen hususlarda akli gayret ile içtihat üretmek. Ehliyet ve liyakat üzerinden emaneti koruma altına almak. Maslahat ve makasıd dengesini kurarak umumi fayda üretmek."