28 Mayıs 2022 Cumartesi / 27 Sevval 1443

'Necip Fazıl Ödülleri milli edebiyatımıza katkı sağlıyor'

Prof. M. Uğur Derman: Milli edebiyatımıza katkı sağlayan ödülü temsil ettiğim sanatlar adına aldığımı, asıl bunun için bahtiyarlık duyduğumu söylemeliyim. 

BEDİR ACAR18 Kasım 2019 Pazartesi 07:00 - Güncelleme:

Başta Hat sanatı olmak üzere klâsik Türk sanatlarına yaptığı büyük hizmetleriyle tanınan Prof. M. Uğur Derman yazı hayatında yarım asrı geride biraktı. Prof. M. Uğur Derman'ın ‘Ömrümün Bereketi’ adını verdiği kitap serisinin 3. cildi yakın zamanda Kubbealtı Vakfı Kültür Sanat Akademisi tarafından yayınlandı. Ömrümün Bereketi 1ve 2’nin devamı olan bu eser, Prof. M. Uğur Derman’ın çeşitli zamanlarda dergilerde, kitaplarda yayınlanmış makaleleri, kongre ve sempozyum bildirileri, konferans metinleri ile hâtıralarını ve gelenekli sanatlara dâir kaleme aldığı muhtelif yazıları içeriyor. 

Hat ve kitap sanatları başta olmak üzere gelenekli sanatlarda ülkemizde ve uluslararası sâhada otorite kabul edilen ve geçmişin kaybolmaya yüz tutmuş sanatlarını günümüze taşıyan Prof. M. Uğur Derman, bu yıl Necip Fazıl Saygı Ödülü’ne layık bulunan isim oldu. Necip Fazı Ödülleri Jüri Heyeti, gerekçeli kararında Prof. M. Uğur Derman ile ilgili şu görüşlere yer verdi: “Türk-İslam hat sanatlarına yıllardır verdiği emek; geleneksel sanatlarımızı ve o sahanın sanatkarlarını yaşatma yolundaki incelikli ve kıymetli eserleri; ömrü boyunca biriktirdiği güzellikleri bugünkü kuşağa ulaştıran hatıraları sebebiyle Necip Fazıl Saygı Ödülü’ne layık görülmüştür.’’ 

Prof. M. Uğur Derman ile ödül sonrası duygularını konuştuk.

Necip Fazıl deyince sizi hangi duygular karşılıyor? 

Şiir ve nesir sâhasındaki velûd faaliyetinin yanı sıra, hayatı boyunca kendisini mücadele ve polemiğin içinde bulan, çilesini Hakk’ın lutfu olarak gören medenî bir yirminci asır cengâveriyle karşılaşıyorum. 

Necip Fazıl’ın çilesi ve dâvası hakkında neler söylersiniz? 

Necip Fazıl’ın, şiiri târif maksadıyla yazdığı “Varlığı çeviren sırların ve güzelliklerin yolunda Allah’ı, yâni mutlak hakîkati arama işidir. Âlemin nâmütenahî kesretinden büyük ve merkezî vahdete ulaşmak, şiirin biricik gâyesidir.” sözü, çile ve dâvasındaki müntehâ noktasına da işâret sayılmalıdır, kanaatindeyim. 

Necip Fazıl adına ödül verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Hayatının ağırlığı edebî sahalarda olan bir muhterem şahsiyet adına böyle bir mükâfat ihdas olunması ve bunun altı yıldan beri devam etmesi, doğrudan millî edebiyatımıza katkı ve fayda sağlar. 

Yeri gelmişken şu hususa da temas etmeliyim: Eskiden pek âhenkli “mükâfat” kelimesiyle adlandırılan bu keyfiyete, şimdilerde “ödül” deniyor. Halbuki, “ödül”, güreş, cirit gibi tarihî sporların mükâfatlandırılmasında kullanılan eski bir kelimedir. 

‘Mükafat’ın size tevdi edilmesi hakkında neler söylersiniz? 

Altmış yılı aşkın bir zaman diliminde, başta hüsn-i hat olmak üzere, gelenekli Türk sanatlarının unutulmaması ve varlık seviyesinin yükseltilmesi için nâçizâne faaliyetlerim oldu; ilerleyen yaşıma rağmen hâlâ da sürüyor. Necip Fazıl ödülleri jürisinin muhterem âzalarının şahsımı seçmelerine müteşekkirim. Ancak bunu zâtıma değil, temsil ettiğim sanatlar adına aldığımı, asıl bunun için bahtiyarlık duyduğumu söylemeliyim. 

PORTRE

SANATA ADANMIŞ ÖMÜR

Prof. M. Uğur Derman, 1935’de Bandırma’da doğdu. Haydarpaşa Lisesi (1953)’nden sonra, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacılık Okulu (1960)’nu bitirdi. Serbest eczacılık devresi (1963-1978)’nden sonra Türkpetrol Vakfı’nın yönetimini üstlendi (1977); 1981’den bu yana İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)’nın da Sanat danışmanlığını yürütmektedir. 1955 yılından itibaren Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin emekli hocalarından Necmeddin Okyay (1883-1976)’ın Osmanlı Kitap Sanatları konusunda öğrencisi oldu; 1960 yılında icâzet (diploma) aldı. 1961 yılından bu yana müstakil eser, tebliğ, ansiklopedi (Türk Ansiklopedisi, D. İslam Ansiklopedisi) maddesi ve makaleleriyle Türk Kitap Sanatlarının öğretilmesi ve tanıtılması için Çalıştı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde derslerini sürdüren Prof. M. Uğur Derman, 1997’de Mimar Sinan Üniversitesi tarafından öğretim üyeliğine kabul edilerek kendisine Profesör unvanı verilmiştir. Türk Hat Sanatının tanıtımı için Kültür Bakanlığı tarafından çeşitli ülkelere gönderildi. Prof. Dr. F.Çiçek Derman ile evli olup üç Çocuk babasıdır. Prof. M. Uğur Derman'ın 11’i müstakil eser olmak üzere, toplam 500 yakın yayını vardır.