25 Şubat 2021 Perşembe / 13 Recep 1442
Gece modu

AK Parti'den kritik 'Danıştay' hamlesi!

Danıştay'ın yargıda krize neden olan Adli Kolluk yönetmeliğinin yürütmesini durdurmasından sonra Danıştay'da değişiklikler içeren bir tasarı geliyor. Meclis Adalet Komisyon'unda kabul edilen tasarı, Genel Kurul gündemine alındı

31 Aralık 2013 Salı 07:00 - Güncelleme: 31 Aralık 2013 Salı 09:03
Tasarıya göre, İdari Dava Daireleri Kurulu, 30 üye atanarak sürekli hale getirilecek. Kamulaştırma, Özelleştirme, Turizmi teşvik satış, tahsis ve kiralama işlemleri, çevresel etki değerlendirme işlemleri, Afet riski alanların dönüştürülmesi hakkındaki Bakanlar Kurulu kararlarıyla ilgili davalarda ivedi yargılama yapılacak. Bu davalar bir ayda karara bağlanacak. 
 
 
Dava açma süresi 30 güne, ivedi yargılama usulünün uygulandığı davalarda ise 15 güne indiriliyor. Aynı maddi ve hukuki nedene bağlı ve birbirine emsal teşkil edebilecek nitelikte olan davalar da grup davası olarak kabul edilecek.
 
 
Grup davaları nedeniyle ilgili dava daireleri kurulu tarafından verilen karara uygun olarak grup dava kararını veren mahkeme ya da diğer mahkemelerce verilen kararlar aleyhine kanun yollarına başvurulamayacak.