Rapor: Başkan Erdoğan'ın termik santral vetosu ve yeni sistemin kodları

Başkan Erdoğan’ın vetosu sonrasında termik santral bacalarına filtre takmak için kollar sıvandı. S Bilişim Danışmanlık 'Veto; Müsamere’, Tiyatro’, Kurumlararası Çekişme mi?' raporunu yayımlandı.

TM Haber Merkezi13 Aralık 2019 Cuma23:14 - Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 23:30
Raporla ilgili konuşan Siyasi Analist Serdar Sement "Başkan Erdoğan, çok ağır denebilecek tepkimeyle, veto kullanmak suretiyle yükümlülük ertelemeyi kaldırtıyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
Başkan Erdoğan, termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesini de içeren 7193 sayılı 'Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'u bir kez daha görüşülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına gönderdi.
 
S Bilişim Danışmanlık, Siyasi İstikrar İndeksi kapsamında, “Veto; ‘Müsamere’, ‘Tiyatro’, ‘Kurumlararası Çekişme mi?” raporunu yayımlandı.
 
Türkiye’nin başkanlık sistemine geçtiğini hatırlatan Serdar Sement, “Buna rağmen yasamayla yönetim tekniğine daha çok müracaat edilmektedir. Sebebi mesuliyet riskini sınırlama ve meşruiyet üretimidir. AK Parti parlamento grubu, bu süreçte, iktidar iktisadi networklarıyla etkileşime bizzat girmek, etkileşimi başkanlıkla paylaşmak istemektedir.” değerlendirmesinde bulundu.
 
Başkanlık sistemine geçilmesinin ardından, milletvekillerinin kanun çıkartarak teknik-hukuki yönden sistemi desteklemeleri gerektiğini vurgulayan raporda "İlk evrede kanun tekliflerini Başkanlık-Beştepe desteklemiş, halen aksaklık taşınamaz halde, yükler AK Parti Parlamento grubu ve AK Parti yönetimine binmiş haldedir.” ifadelerine yer verildi.
 
“TÜRKİYE’NİN İKTİSADİ NETWORKU”
 
Bakanlık performansı raporunda Türkiye’nin iktisadi networkuna değindiklerini söyleyen Sement, “Finanstan müteahhitliğe, perakendeden elektrik üretim ve satışına, saymakla bitmez çok sayıda sektörde güçlü şirket, işadamı, sendikacı, arabulucusu olmayanın parti lideri ya da parti örgütlenme işletmesi pek zordu.” dedi.
 
Raporda “Türk Anayasal (cari) sisteminde yasamayla yönetim gerekleri minimaldir. Yürütme, kendi alanına dair öz-düzenleme yeteneğinden başka, misal vergilerde çok ciddi yetenek sahibidir. Yürütme yeni vergi ihdas edemez görünse de mevcut vergileri yükseltme konusunda yetkileri çokçadır. Mevcut vergilerin genişletilmesinde belli marjı ayrıca vardır.” değerlendirmesinde bulunuldu.
 
Başkan Erdoğan’ın veto hakkını kullandığını belirten Sement, “Başkan Erdoğan, çok ağır denebilecek tepkimeyle, veto kullanmak suretiyle yükümlülük ertelemeyi kaldırtıyor. Başkan Erdoğan; işadamlarına eko-politik süreci kimin yöneteceğini, en önemlisi, neticeyi kimin belirlediğini somutlaştırıyordu.” diye konuştu.
 
Rapordan: “Yasama organı bu kurum/usullerin yürütmece set edilen statülerini kanun değişiklikleriyle farklılaştırarak Cumhurbaşkanını bloke edemez. Cumhurbaşkanı elinde yeniden atama yetkileri tamdır. Kısaca, Cumhurbaşkanının yönetmek için yasamaya muhtaçlığı minimal, yabancı ülke rejimlerine nazaran en minimaldir denebilir.”

 

Rejime ait kimyasal harp tesisi vuruldu

SİHA'larımız Rus yapımı Pantsir'i böyle imha etti
SİHA'larımız Rus yapımı Pantsir'i böyle imha etti

SİHA'larımız Rus yapımı Pantsir'i böyle imha etti

Bölgeyi ağır bombardımana tuttular
Bölgeyi ağır bombardımana tuttular

Bölgeyi ağır bombardımana tuttular

Rejimin hava üssü yerle bir edildi
Rejimin hava üssü yerle bir edildi

Rejimin hava üssü yerle bir edildi

Türkiye'ye 'İdlib' desteği
Türkiye'ye 'İdlib' desteği

Türkiye'ye 'İdlib' desteği