25 Ekim 2021 Pazartesi / 19 RebiülEvvel 1443

Damka: Balkanlardaki meselelerde Türkiye parlamentosunun etkisi önemli

Antalya Diplomasi Forumunda yaptığı konuşmada Balkanlardaki meselelerde Türkiye parlamentosunun etkisine dikkat çeken Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, 'Türkiye ile Balkan ülkeleri parlamentoları arası dostluk gruplarının faaliyetlerini yoğunlaştırmamız gerekmektedir' dedi.

AA20 Haziran 2021 Pazar 08:23 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 08:23

Antalya Diplomasi Forumunda (ADF) bir araya gelen uluslararası siyasetçiler, parlamentoların devletler arası ilişkilerde oynadığı role dair değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu forum kapsamında düzenlenen ve Türk dış politikası uzmanı Yusuf Erim'in yönettiği "Parlamenter Diplomasi: Parlamenter Diplomasinin Artan Önemi" konulu yuvarlak masa toplantısına Türkiye, Hollanda, Almanya, İsviçre, Ukrayna ve Kosova gibi ülkelerden parlamenterler konuşmacı olarak katıldı.

Eski Hollanda Senatosu Başkanı Rene Van Der Linden, bugünün dünyasında diplomasinin çok boyutlu olduğuna dikkati çekti.

Der Linden, "Kültürlerarası hoşgörü için demokrasiye ihtiyaç vardır. Bunu sağlamak için parlamentolar olarak uluslararası anlamda güçlerimizi birleştirmeliyiz." dedi.

AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı Sergey Lagodinsky ise demokrasinin çoğulcu bir kavram olduğuna dikkati çekerek "Parlamentolar arası diplomasi bu alanda hizmet edebilir. Antalya Diplomasi Forumunun da parlamenterler arası ikili ilişkileri geliştirme adına güzel bir platform olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.

- Balkanlarda Türk kökenli milletvekillerinin parlamenter diplomasiye etkisi

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, parlamenter diplomasinin Balkanlarda özellikle Kosova ile Sırbistan arasında diyalog ve diplomasi sağlanması açısından önem taşıdığına vurgu yaparak "Balkanlardaki meselelerde Türkiye parlamentosunun etkisi önemli. Parlamenter diplomasi açısından Balkanlardaki Türk kökenli milletvekillerinin görev yapması çok önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Balkan devletlerindeki Türk kökenli milletvekillerinin, bu ülkelerle Türkiye arasında köprü oluşturduğunu kaydeden Damka, "Türkiye ile Balkan ülkeleri parlamentoları arası dostluk gruplarının faaliyetlerini yoğunlaştırmamız gerekmektedir." dedi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Genel Sekreteri Asaf Hajiyev ise Karadeniz'in, Asya ile Avrupa arasında köprü görevi üstlenen önemli bir bölge olduğunu vurguladı.

Hajiyev, "Bölgede farklı kültürler bir arada yaşamaktadır. Dolayısıyla parlamenterler olarak bölgede barış ve istikrara yönelik çağrılarımız, dünyadaki barışın da anahtarı vazifesi görecektir." diye konuştu.

Avrupa Parlamentosu (AP) eski üyesi Elmar Brok da ADF'de parlamenter demokrasi ve parlamentolar arası ilişkilerin konuşulmasının önemine işaret ederek "Parlamento, gerçekten barışı inşa edebilirse başarılıdır. Hükümetler ve parlamentolar arası oluşumlar bunu inşa etmelidir. Bunun işe yarayacağını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi İsviçre Heyeti Başkanı Filippo Lombardi, parlamenterlerin diplomatlara kıyasla yurt dışı faaliyetleri ve uluslararası görüşmelerinin çok fazla ciddiye alınmadığını belirterek parlamenter diplomaside bu sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Lombardi, dünya çapında parlamenterlerin haklarının korunması ve sesinin duyulması için kurulan Parlamentolararası Birlik oluşumunun bu fonksiyonunu yerine getiremediğini ve son derece hayal kırıklığına uğratıcı bir birlik olduğunu savundu.

- Parlamentolar arası ortamlarda dijitalleşmeyi artırmalıyız

Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Rustem Umerov ise dijital diplomasi çağında olduklarını ve bu olanakların hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kovid-19 salgını kapsamında çevrim içi toplantıların artık çok önemli hale geldiğini söyleyen Umerov, "Parlamenterler, bulundukları toplumları temsil ediyor. Parlamentolar bir kriz sırasında ilk eyleme geçen kurumlardır. Hükumetin her şeyi hemen uygulamasını biz sağlarız. Bu noktada, iç politikada parlamentonun etkinliğine ilişkin insanların farkındalığını sağlamak önemli. Bunun yanı sıra parlamentolar arası ortamlarda dijitalleşmeyi artırmamız gerekiyor. Burada aslında birçok fırsatımız var. Örneğin Ukrayna bir Kırım Platformu girişimini oluşturdu. Bu hem Rus işgaliyle mücadelede hem de dezenformasyonla savaşmak konusunda büyük fırsatlar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Ahmet Akif Çağatay Kılıç da parlamenterlerin uluslararası temaslarının diplomatlar kadar önemsenmemesinden şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Parlamenterler arası görüşmelerde kişiler hakkında doğru bilgiye ulaşmanın önemine vurgu yapan Kılıç, "Yanlış bilgiler üzerine siyasi çalışmalar kurarsak sonuçlar kötü olabilir. Parlamenter diplomasi için bilgi kaynaklarının daha temiz ve net olması için çalışmamız gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi, AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız da parlamenter diplomasinin sadece dış politikada değil iç politikada da etkilerinin olduğunu kaydetti.

Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, TBMM'nin PAB'da dokuz üyeyle temsil edildiğini dile getirdi.

Kan, "Parlamenter diplomasi tabii ki çok önemli. Koronavirüs pandemisi, ne kadar birbirimize bağlı olduğumuzu kanıtladı. Her bir insan iyi olana kadar hiçbirimizin iyi olamayacağını bize gösterdi. Bu nedenle, birbirimize dikkat etmemiz gerekiyor. Uluslararası toplum ve parlamentolararası birlik olarak birbirimizi dinlememiz ve anlamamız gerekiyor." açıklamalarında bulundu.

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak ise parlamenter diplomasinin gücüne inandığını ve parlamenterler arası toplantıların önemli olduğunu vurguladı.

Bak, konuşmasında NATO Parlamenter Asamblesinin faaliyetleri ve parlamenter diplomaside oynadığı etkin role değindi.

- Asya Parlamentoları insani açıdan dünyanın diğer bölgelerinden daha önde

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan ise APA'nın önemini ve parlamentolar arası ilişkilerdeki önemini anlattı.

Erdoğan, APA'da ayrımcılık ve İslamofobi ile alakalı sorunlar olmadığını vurgulayarak "Asya Parlamentoları insani açıdan dünyanın diğer bölgelerinden daha öndedir." şeklinde konuştu.

Filistin meselesinin de APA'da her zaman konuşulduğunu aktaran Erdoğan, Asya'nın önemli gündemlerinden iklim değişikliğine ilişkin de APA bünyesinde yapıcı çözüm önerileri ürettiklerini belirtti.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanı, Ak Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, parlamenter diplomasinin ikili ilişkiler ve çeşitli platformlardaki çalışmalar sayesinde daha etkili olduğunu söyledi.

Gelecek hafta KEİPA'ya Kuzey Makedonya'nın dahil olacağını duyuran Öztürk, böylece kuruluşun 13 ülke ve 81 milletvekili ile büyük bir güce sahip olacağını vurguladı.