11 Mayıs 2021 Salı / 29 Ramazan 1442
Gece modu

İçişleri Bakanlığı: Kolluk Gözetim Komisyonu faaliyetlerine başlıyor

İçişleri Bakanlığından, kolluk görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak ve vatandaşların kolluk hizmetleri ile ilgili öneri, istek ve şikayetlerini iletebilmesi için kurulan Kolluk Gözetim Komisyonu'nun faaliyetlerine başlayacağı açıklandı.

AA25 Temmuz 2019 Perşembe 07:00 - Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:43

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kolluk Gözetim Komisyonu kurulması hakkındaki kanun, 2016 yılında yürürlüğe girdi. Kanunun 3'üncü maddesinde, kurulacak komisyonun kendi yetki ve sorumluluğu altında bağımsız olarak görev yapacağı belirtildi.

Bu kapsamda, Kolluk Gözetim Komisyonu kurulması hakkındaki kanunun uygulanmasına dair yönetmelik hazırlandı. Buna göre komisyon, kolluk şikayet sisteminin işleyişine dair ilkeleri belirleyecek ve kolluk görevlileri hakkında gerektiğinde yetkili merciler tarafından haklarında disiplin soruşturması yapılmasını isteyebilecek.

Kolluk Gözetim Komisyonu, kolluk şikayet sistemine ilişkin olarak yürütülen bütün iş ve işlemlerde uzmanlaşma, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık ile bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerinin hayata geçirilmesi açısından önemli katkı sağlayacak.

- KOMİSYON 7 KİŞİDEN OLUŞACAK

Komisyon, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık, İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Avni Çakır, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, üniversitelerin ceza ve ceza usul hukuku ana bilim dallarında görevli öğretim üyeleri ve Baro başkanı seçilme yeterliğine sahip serbest avukatlar arasından seçilen Prof.Dr. Mahmut Koca ile Avukat İsmail Gazel'den oluşacak.

Komisyon, kolluk şikayet sisteminin işleyişine dair ilkeleri belirleyecek, kolluk görevlileri hakkında gerektiğinde yetkili merciler tarafından haklarında disiplin soruşturması yapılmasını isteyebilecek.

- KOMİSYON AYDA EN AZ BİR DEFA TOPLANACAK
 

Komisyon, Başkanın yönetiminde ayda en az bir defa olmak üzere en az 5 üyenin katılımı ile toplanacak ve en az 4 üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alabilecek.

İhtiyaç duyulması halinde gündemdeki konularla ilgili olarak görüşlerinden yararlanılmak üzere dışardan kişiler toplantıya davet edilebilecek.

- VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLARDA KOLLUK ŞİKAYET BÜROLARI OLUŞTURULACAK
 

Kolluk şikayetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere valiliklerde il idare kurulu müdürlükleri, kaymakamlıklarda ilçe yazı işleri müdürlükleri bünyesinde kolluk şikayet büroları oluşturulacak, kolluk şikayet büroları ihbar ve şikayetlerin merkezi kayıt sistemine kaydını yapacak.

- ŞİKAYETLER KAYIT ALTINA ALINACAK
 

Kolluk Gözetim Komisyonu ile bağlı kuruluşlar, valilikler ve kaymakamlıklar arasında, kolluk görevlileri hakkında idari mercilerce yürütülen ceza ve disiplin işlemleriyle ilgili olarak gerekli bilgilerin kaydedilmesi ve yapılan uygulamaların izlenmesi amacıyla "Merkezi Kayıt Sistemi" veri tabanı oluşturulacak ve kolluk görevlileri hakkında komisyona veya diğer idari mercilere yapılan her türlü ihbar ve şikayet merkezi kayıt sisteminden bir numara verilerek kayıt altına alınacak.

İdari merciler tarafından bağımsız olarak tespit edilen ve işlem yapılmasını gerektiren haller için de merkezi kayıt sisteminden bir numara verilecek.

Komisyon, kolluk görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik de çalışmalarda bulunup, İçişleri Bakanlığına önerilerde bulunacak.

Komisyonun tespit, görüş ve öneriler içeren raporlar hazırlayacak, her yıl mart ayında bunları TBMM İnsan Hakları Komisyonuna ve Cumhurbaşkanlığına gönderecek ve kamuoyuna açıklayacak.

- İKİ YILDA BİR KAMUOYU ARAŞTIRMASI YAPILACAK
 

Kolluk şikayet sistemi hakkında en az iki yılda bir kamuoyu araştırması yapacak olan komisyon, görev alanına giren konular ile ilgili üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve ilgili STK'ler ile iş birliği halinde çalışacak.

Komisyon, kolluğun hizmet içi eğitim programları, kolluk hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında izleme ve görüş bildirebilecek.

Ayrıca, kolluk görevlilerinin çalışma koşulları konusunda araştırma yapılıp ihbar, şikayet, istatistik ve analizler İçişleri Bakanı'na sunulacak.

Vatandaşlar kolluk şikayet sistemi konusunda tanıtıcı dökümanlar ve kamu spotları ile bilgilendirilecek.

Komisyon, sivil toplum kuruluşları, yükseköğretim kurumları, mesleki kuruluşlar başta olmak üzere ilgili kurumlarla iletişim içerisinde, gerektiğinde toplantı, çalıştay, panel gibi faaliyetler düzenleyecek.

- VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLARDA KOLLUK ŞİKAYET BÜROLARI OLUŞTURULACAK
 

Kolluk şikayetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere valiliklerde il idare kurulu müdürlükleri, kaymakamlıklarda ilçe yazı işleri müdürlükleri bünyesinde kolluk şikayet büroları oluşturulacak. Buralara yapılan ihbar ve şikayetlerin, merkezi kayıt sistemine kaydı yapılacak.