02 Mart 2021 Salı / 18 Recep 1442
Gece modu

Mehmet Kırkıncı: Erdoğan ve Hükümetine 11 yıldır dua ediyorum!

Twitter üzerinden açılan sahte hesaplarla 'Cemaatten yana tavır aldı' aldığı iddia edilen Mehmet Kırkıncı Hoca bir açıklama yayınladı. Açılan hesaplardan fitneye sebep olacak açıklamalar yapıldığını belirten Kırkıncı Hoca, Başbakan Erdoğan ve Hükümetine 11 yıldır dua ettiğini kaydetti.

29 Aralık 2013 Pazar 07:00 - Güncelleme: 29 Aralık 2013 Pazar 17:56

Bediüzzaman Said Nursi'nin yaşayan talebelerinden, Erzurum'un yetiştirdiği önemli din alimlerinden Mehmet Kırkıncı Hoca, son tartışmalar üzerine sosyal medyada adına açılan sahte hesaplardan fitneye sebep olacak beyanlar yapıldığını söyledi. İnternet sitesinden bir açıklama yayınlayan Kırkıncı Hoca, hocası Bediüzzaman'ın "Risale-i Nur şakirtlerinin, mümkün olduğu kadar siyasete ve idare işine ve hükümetin icraatına karışmamak bir düstur-u esasîleridir" şeklindeki sözlerini hatırlattı.

11 yıldır Başbakan Erdoğan ve Hükümetinin hayırlı işlerinde muvaffakiyetleri için dua ettiğini vurgulayan Kırkıncı Hoca sözlerini dua ederek bitirdi: "Memleketimiz ve âlem-i İslam'ı sarsan bu fitne ateşinin bir an evvel sönmesi için herkesin üzerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirmesini huzur ortamına kavuşulmasını Cenab-ı Erhamürrahim'den niyaz ederim."

Kırkıncı Hoca'nın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"28.12.2013 tarihinde sosyal medyada şahsımla hiçbir ilişkisi bulunmayan bir twitter hesabından (@mehmetkirkinci ve @mehmedkirkinci) gündemdeki konularla ilgili olarak fitneye vesile olabilecek beyanlarda bulunulmuştur. Bu beyanlar içerisinde hiçbir şekilde İslam itikadı ve uhuvveti ile bağdaşmayacak ifadeler bulunmaktadır. Bahse konu twitter hesabıyla ilgili gerekli kanuni işlemler başlatılmıştır.

Nur talebelerinin mevcut meselelere ve siyasete bakış açısı üstadımızın aşağıdaki ifadelerinde yer almaktadır: 'Risale-i Nur şakirtlerinin, mümkün olduğu kadar siyasete ve idare işine ve hükümetin icraatına karışmamak bir düstur-u esasîleridir. Çünkü hâlisâne hizmet-i Kur'âniye, onlara herşeye bedel, kâfi geliyor. Hem şimdi hükmeden öyle kuvvetli cereyanlar içinde siyasete girenlerden hiçbir kimse, istiklâliyetini ve ihlâsını muhafaza edemez. Her halde bir cereyan onun hareketini kendi hesabına alacak, dünyevî maksadına âlet edecek, o hizmetin kudsiyetini bozacak. Hem maddî mübarezede şu asrın bir düsturu olan eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdat ile, birinin hatâsıyla onun mâsum çok taraftarlarını ezmek lâzım gelecek. Yoksa, mağlûp düşecek. Hem dünya için dinini bırakan veya âlet edenlerin nazarlarında Kur'ân'ın hiçbir şeye âlet olmayan kudsî hakikatleri, bir propaganda-i siyasette âlet olmuş tevehhüm edilecek. Hem milletin her tabakası, muvafıkı ve muhalifi, memuru ve âmisinin o hakikatlerde hisseleri var ve onlara muhtaçtırlar. Risale-i Nur şakirtleri, tam bîtarafane kalmak için siyaseti ve maddî mübarezeyi tam bırakmak ve hiç karışmamak lâzım gelmiş." (Şuâlar, On Dördüncü Şuâ, s. 568)

On bir yıldır bu milletin maddi ve manevi imarına vesile olan sayın başbakanımız ve hükümetimizi takdir ettiğimizi ve hayırlı işlerinde muvaffakiyetleri için dua ve niyazda bulunduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Memleketimiz ve âlem-i İslam'ı sarsan bu fitne ateşinin bir an evvel sönmesi için herkesin üzerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirmesini huzur ortamına kavuşulmasını Cenab-ı Erhamürrahim'den niyaz ederim.

(MEHMET KIRKINCI)