28 Haziran 2022 Salı / 29 Zilkade 1443

TBMM Başkanı Şentop istedi, önerge verildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yayımladığı mesajında, hayat tecrübeleri ve birikimleriyle toplumun temel yapı taşları konumunda olan yaşlıların, Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutladı. Şentop, yaşlıların sorunlarının tespiti ve yaşlılara yönelik kamu hizmetlerinin daha nitelikli şekilde sunulması için kamu kurumları tarafından alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasında büyük fayda gördüğünü bildirdi.

AA23 Mart 2022 Çarşamba 13:35 - Güncelleme:

Şentop, yayımladığı mesajında, hayat tecrübeleri ve birikimleriyle toplumun temel yapı taşları konumunda olan yaşlıların, Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutladı.

Yaşlıların, büyüklerin hem geçmişleri hem de gelecekleri olduğuna işaret eden Şentop, "Onlara gereken saygıyı, ilgiyi ve hürmeti göstermek, onları her koşulda el üstünde tutmak, aziz milletimizin mümeyyiz vasıflarından biridir ve insani esaslara dayanan medeniyetimizin büyüklüğünün göstergesidir." ifadesini kullandı.

Hayat şartları ile tıp ve sağlık teknolojisi alanında yaşanan önemli gelişmelerin, insan ömrünü uzattığına dikkati çeken Şentop, buna karşılık doğurganlık ve ölüm hızlarında görülen yavaşlamayla 65 yaş ve üzerindeki kişilerin toplam nüfus içindeki oranının dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de arttığını kaydetti.

- "SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ KONUSUNDA DAHA FAZLA ÖZEN GÖSTERİLMELİ"

Türkiye'de hayat kıdemi fazla büyüklerin yaşadığı sorunlar ve bunların çözümü konusunda daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Şentop, şöyle devam etti:

"Güncel veriler ışığında 2021 yılında dünya genelinde 65 yaş ve üzeri 764 milyonu aşkın kişi bulunmaktayken, bu sayının 2050 yılında 1,5 milyarı aşacağı tahmin edilmektedir. Yaşlı nüfus açısından dünya genelinde 167 ülke arasında 68'inci sırada yer alan ülkemiz de bu artıştan payını almaktadır. TÜİK'in 18 Mart 2022'de açıkladığı verilere göre, Türkiye'de yaşlı nüfus olarak ifade edilen 65 yaş üzerindeki kişi sayısı 2016-2021 yılları arasında yüzde 24 oranında artmış; yaşlı nüfusumuzun toplam nüfusumuz içindeki oranı 2010 yılında yüzde 7,2 iken, 2021 yılında yüzde 9,7'ye yükselmiştir. Ayrıca 2080 yılında bu oranın yüzde 25,6'ya ulaşması beklenmektedir. Yine TÜİK verilerine göre ülkemizde 2021 yılında toplam 25 milyon 329 bin 833 hanenin yüzde 24,1'inde en az bir yaşlı bulunmaktadır. Çalışma çağındaki 100 kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden 'yaşlı bağımlılık oranı' da 2021 yılında yüzde 14,3'e yükselirken, çalışma çağındaki 100 kişiye düşen çocuk sayısını ifade eden 'çocuk bağımlılık oranı' ise yüzde 33'e düşmüştür. Gelecek perspektifi noktasında ülkemizde yaşlı bağımlılık oranının 2025 yılında yüzde 16,4'e, 2030'da yüzde 19,6'ya, 2040 yılında yüzde 25,3'e, 2060'da yüzde 37,5'e ve 2080 yılında yüzde 43,6'ya çıkacağı öngörülmektedir. Diğer taraftan Türkiye'de tek başına yaşayan yaşlı sayısı 1 milyon 561 bin 398'i bulmakta, bunların yüzde 74,9'unu kadınlar, yüzde 25,1'ini ise erkekler oluşturmaktadır."

- "YAŞLILARIMIZA, KAMU HİZMETLERİ ÜSTÜN KALİTEDE SUNULMALI"

TBMM Başkanı Şentop, bu istatistiki verilerin, dünya genelinde, özellikle gelişmiş ülkelerin daha yoğun muhatap olduğu nüfusun yaşlanması meselesi üzerinde, gelecek 10 yıllarda Türkiye'de de ciddiyetle durulması gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye'nin, sosyal hukuk devleti olduğuna dikkati çeken Şentop, "Bu bağlamda kültürümüzde çok değerli bir konumu haiz bulunan, hayat kıdemi fazla büyüklerimiz olan yaşlılarımıza, ihtiyaç duydukları kamu hizmetlerinin yaşlı nüfus oranındaki artıştan etkilenmeden, sürekli ve sürdürülebilir şekilde ve her durumda üstün kalitede sunulması gerektiği tartışmasızdır." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede demografik dönüşüm süreci içerisindeki ülkemiz nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımında yaşanan değişimin incelenmesi, yaşlı nüfusumuzun artışıyla oluşacak yeni ihtiyaç ve fırsat alanlarının ele alınması, yaşlılarımızın hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları veya yaşamaları muhtemel sorunların tespiti, söz konusu olası sorun alanları için gereken önlemlerin alınması ve yaşlılarımıza yönelik kamu hizmetlerinin bölgesel ve bireysel niteliklere göre çeşitlendirilerek, aksatılmadan ve daha nitelikli şekilde sunulması için kamu kurumlarımız tarafından alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasında büyük fayda görmekteyim.

Bu hafta vesilesiyle yaş almış büyüklerimizin her şart altında hak ettikleri vefa ve saygıyı görmeleri gerektiği bilinciyle tekrar kendilerine en derin sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum."

  • TBMM Başkanı Mustafa Şentop
  • Yaşlılara Saygı Haftası
  • Meclis Araştırması