26 Şubat 2021 Cuma / 14 Recep 1442
Gece modu

Yeni Danıştay yasası yürütmeyi durdurtmuyor

Yılbaşı sonrasında Meclis Genel Kurulu’na gelmesi beklenen, bütçe görüşmeleri sırasında Adalet Komisyonu’nda kabul edilen Danıştay Yasa Tasarısı’yla birlikte, her konuda yürütmeyi durdurma kararı verilemeyecek.

Nevin Bilgin29 Aralık 2013 Pazar 07:00 - Güncelleme: 29 Aralık 2013 Pazar 07:00

Daire ve üye sayısı artırılıyor

Komisyonda kabul edilen Danıştay Tasarısı’na göre, Danıştay’da bir daire daha kurulacak ve 31 üye seçilecek, 150 tetkik hakimi atanacak. Grup dava sistemi ve ivedi yargılama usülü getirilecek. Danıştay bünyesindeki İdari Dava Daireleri Kurulu, sürekli hale getirilecek. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde 60, vergi mahkemelerinde 30 gün olarak uygulanmaya devam edecek.

Yürütmeyi durdurma kalkıyor

Tasarıya göre incelenen dosyalarda, kararın düzeltilesi istemlerinde yürütmenin durdurulmasına ve duruşma yapılmasına karar verilemeyecek. Danıştay ve Bölge İdare Mahkemesi’nde ‘kamu görevinin sona ermesi sonucunu doğuran işlemler hariç’ olmak üzere kamu görevlileri mevzuatının uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin, temyiz ya da itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında, kararın düzeltilmesi yoluna gidilemeyecek.

İvedi yargılama usulü

Tasarının getirdiği yeniliklerden olan ivedi yargılama usulü, ihaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemleri, acele kamulaştırma işlemleri, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi gibi durumlarda uygulanacak. İvedi yargılamalarda dava açma süresi 30 gün olacak. İvedi yargılamada ilk inceleme 7 gün içinde yapılacak. Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 15 gün olacak ve bu süre bir kereliğine en fazla 15 gün uzatılacak. Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin verilecek kararlara itiraz edilemeyecek.