26 Şubat 2021 Cuma / 14 Recep 1442
Gece modu

Covid-19'a karşı etkinliği ispatlanan Quermax'ın seri üretimine başlandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Covid-19'a karşı etkinliği klinik olarak ispatlanan QUERMAX isimli ürünün seri üretimine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde başlandı.

29 Ocak 2021 Cuma 19:28 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 19:28

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Covid-19’a karşı etkinliği klinik olarak ispatlanan QUERMAX isimli ürünün seri üretimine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde başlandı.

En önemli bilim dergilerinden The Lancet'te yayınlanan bir makalede, Quermax'ın etken maddesi olan  quercetin ve C vitaminin, Covid-19'a karşı etkili olduğu belirtildi.

Makalede, aşı beklerken hijyen önlemleri, sosyal mesafe ve kişisel koruyucu ekipmanın, Covid-19'a karşı temel koruma olduğu belirtilirken, sağlık çalışanlarını korumak için yeterli olmadığı ifade edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda quercetin ve C vitamininin Covid-19'a karşı koruyucu olup olamayacağının gözlemlendiği belirtildi.

Makalanin sonuç bölümünde, yapılan çalışamayla ilgili, ' Bu çalışma, sağlık çalışanları için QCB'nin koruyucu olduğunu ortaya koydu.' ifadeleri yer aldı.

QUERMAX NEDİR?

Quermax’ın ana etken maddesi quercetin, birçok sebze ve meyvede bulunan ve onlara renklerini veren bir flavonoiddir Kırmızı soğan, üzüm, elma, çilek, kiraz, brokoli, turunçgiller, çay (Camellia sinensis) sebze ve lahana kayda değer miktarda quercetin içeren yaygın gıdalardır. Flavonoidler, bitkilerdeki özelleşmiş metabolitlerin ana gruplarından birini oluşturur ve 9.000'den fazla bileşik içerir. Flavonoidler, tıbbi değeri olan bitkilerden elde edilen sekonder metabolit sınıfı moleküllerden oluşur.

Quermax’ın insanlarda kullanımı ve güvenilirliği

Quermax’ın etken maddesi quercetin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından belirlenen kriterlere göre GRAS statüsüne (genellikle güvenli olarak kabul edilir) sahiptir. Quercetin sadece güvenli olarak kabul edilmiyor, aynı zamanda Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, quercetin'in DNA, protein ve lipidlerin oksidatif hasardan korunmasında yararlı fizyolojik etkilere sahip olduğunu bulan bir dizi sağlık önerisi yayınlamıştır (EFSA 2011). Gıda katkıları ayrıca vücudun quercetini daha etkili bir şekilde emmesine yardımcı olabilecek C vitamini gibi diğer maddeleri de içerebilir.

Quercetin ile 3 ay boyunca 1 g / güne kadar oral desteğin, önemli yan etkilere neden olmadığı gösterilmiştir. Hamilelik ve emzirme döneminde quercetin bazlı oral takviyenin güvenliği henüz belirlenmemiştir.

Östrojenik etkisinden dolayı yine de östrojene duyarlı meme tümörü olanların kullanması önerilmez.

Quermax’ın içeriği ve kullanım dozu ne olmalıdır?

Quermax'ın 1 kapsülünde 500 mg % 95 saflıkta quercetin ve 250 mg Vitamin C bulunmaktadır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde özel bir teknoloji ile biyoemilim ve biyoyararlanımı artırılan Quermax'ın;

Gıda takviyesi olarak kullanım dozunu günde 1 kapsül olacak şekilde 500 mg olarak önermekteyiz.

Covid-19 bulaşına karşı bağışıklığı güçlendirmek için önerdiğimiz doz sabah akşam birer kapsül olmak üzere günde 2 kapsül şeklindedir.

Covid-19 tedavisi görürken bağışıklığı desteklemek için önerdiğimiz günlük doz sabah 2 akşam 2 kapsül olmak üzere günde 4 kapsül şeklindedir.

Quermax’ın antiviral etkinliği

Hem in vitro hem de in vivo deneysel çalışmalarda Quermax’ın etken maddesi quercetinin antiviral özelliklerini destekleyen geniş bir literatür vardır ve Quercetin antiviral özellikleri çok sayıda çalışmada araştırılan iyi bilinen bir flavonoiddir . Quercetin'in hücre kültürlerinde birkaç solunum yolu virüsü üzerinde inhibe edici etkilere sahip olduğu gösterilmiştir . Ayrıca Rhinovirus Echovirus (tip 7, 11, 12 ve 19), Coxsackievirus (A21 ve B1) ve Poliovirus (tip 1 Sabin) serotiplerinin neden olduğu sitopatik etkileri önlediği kanıtlanmıştır[9]. Quercetin ayrıca antienfektif ve anti- replikatif özellikleri ile çeşitli RNA ve DNA virüsleri [Respiratory Syncytial Virus (RSV), Polio tip 1, Parainfluenza tip 3 ve Herpes Simplex Virus-1 (HSV-1) gibi]tarafından plak oluşumunu önemli ölçüde azaltır [10]. Ayrıca sitomegalovirüs (CMV) ve Dang virüsü tip 2 (DENV-2) replikasyonunu inhibe ettiği gösterilmiştir [11].

Quermax’ın COVID-19 enfeksiyonlarında takviye etkinliği

Şu anda, SARS-CoV-2 enfeksiyonunda virüse maruz kaldıktan sonra COVID-19 hastalığının gelişmesini veya enfeksiyonun doğrulanmasından sonra semptomların kötüleşmesini önlemek için etkili bir tedavi şekli henüz geliştirilmemiştir ve sağlık çalışanları tüm dünyada virüse karşı savaşırken yüksek düzeyde COVID-19 riski altındadır [1]. Quercetin ve C vitamininin sinerjik etkisinin SAR-CoV-2 virüsüne karşı bağışıklığı güçlendirmede etkili olabileceğini literatürde ilk olarak öne süren araştırmacılar ABD’li, İtalyan ve Birleşik Krallık’tan araştırmacılardan oluşan bir çalışma grubudur . Söz konusu çalışmada C vitamini ve quercetin birlikte uygulanmasının, örtüşen antiviral ve immünomodülatör özellikler ve askorbatın quercetini geri dönüştürme kapasitesi nedeniyle sinerjik bir antiviral etki gösterdiğine ve etkinliğini artırdığına dair kanıtlar sunulmuştur. Ayrıca, küresel bir sağlık pandemisinin mevcut bağlamında deneysel kullanım için sağlam bir biyolojik gerekçeye sahip olan güvenli, ucuz müdahalelere öncelik verilmesi önerilerek hem yüksek riskli popülasyonlarda profilaksi hem de Remdesivir veya konvelesan plazma gibi ümit verici farmakolojik ajanlara yardımcı olarak COVID-19 hastalarının gıda takviyesi için C vitamini ve kuersetin kullanımına ilişkin veriler sunulmuştur.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Önal tarafından sağlık çalışanlarında yürütülen ve 113 kişinin dahil edildiği bir çalışmada, yüksek COVID19 riski olan bölgelerde çalışan 71 sağlık çalışanı için günde 2 bölünmüş dozda 500 mg quercetin, 500 mg C vitamini (QC) içeren profilaksi grubu gıda takviyesi desteği uygulanmış ve bu takviyenin uygulanmadığı 42 kişi ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Çalışma grubu 113 ila 118 gün izlenmiş ve QC grubunda 1 sağlık çalışanında ve kontrol grubundaki 42 kişiden 9'unda izlem sürecinde COVID-19 geliştiği saptanmıştır. QC almayanlar iletim riski tehlike oranı 12.04 (% 95 Güven aralığı = 1.26-115.06 , P = 0.031) olarak bulunmuştur. Bu makale sağlık çalışanlarında QC'nin COVID-19'a karşı bağışıklığı güçlendirici rolünü aydınlatan ilk çalışma olması nedeniyle değerli olup preprint hali Lancet Dergisinde yayınlanmıştır.

Dünyanın en güçlü süper bilgisayarı olan SUMMIT'in kullanıldığı bir süper bilgisayar modelleme çalışmasında, küçük moleküllerin çoğu, konak reseptör bölgesindeki spesifik SARSCoV- 2 Viral S-proteinine veya S proteini-insan ACE2 arayüzüne bağlanmak için aday gösterilmiş ve incelenmiştir. Araştırmada quercetinin, viral S-proteini-insan ACE2 reseptör arayüzü için yüksek skorlu bir ligand olduğuna dikkat çekilmiş ve quercetinin insan hücrelerine bağlanmada SARS-CoV-2'ye müdahale edebilecek ümit verici bir aday molekül olduğu sonucuna varılmıştır. Benzer şekilde, Zhang ve ark. (2020), Çin geleneksel ilaçlarının 115 bileşenini sanal olarak taradı, daha ileri çalışmalar için quercetin ve kaempferol dahil 13 molekülün önemini vurgulamıştır. Önceki deneyler ayrıca Quercetin'in SARS-CoV'nin insan hücrelerine girmesini önleyebileceğini göstermiştir. Quercetin ve C vitamini, virüs girişini, ACE aktivitesini önleyerek ve vücudun intrinsik immün yanıtını destekleyerek COVID-19 ile mücadelede gıda takviyesi olarak önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Quercetin ve C vitamini kombinasyonunun, erken IFN salgılanmasını ileterek, interlökinleri düzenleyerek, T hücre olgunlaşmasını ve fagositik aktiviteyi teşvik ederek, deneysel çalışmalarda Koronavirüs dahil olmak üzere birçok solunum yolu virüsüne gıda takviyesi olarak faydalı olduğu bulunmuştur. Yüksek kimyasal çeşitliliği ve güvenlik profilleri sayesinde doğal ürünler, potansiyel olarak etkili antiviral ilaçlar olarak büyük vaatler sunar. Son yıllarda, farklı etki mekanizmalarına sahip çok sayıda anti-koronaviral fitokimyasal tanımlanmıştır. Bunlar arasında tetra-O-galloyl-B-D-glikoz, kafeik asit ve saikosaponin B2 viral girişi bloke eder. Bir dizi flavonoid, viral proteazları inhibe eder. Silvestrol, protein sentezini inhibe eder. Myricetin ve scutellarein, viral replikasyonu inhibe eder. Emodin, luteolin ve quercetin, virüs yaşam döngüsünde birden fazla işlemi inhibe ederek anti- koronaviral aktivite gösterir. ACE2'ye bağlanma aktivitesine sahip potansiyel bileşikler olarak puerarin (PubChem CID: 5281807), quercetin (PubChem CID: 5280343) ve kaempferol (PubChem CID: 5280863) ön plana çıkmaktadır