27 Şubat 2021 Cumartesi / 15 Recep 1442
Gece modu

Galatasaray'ı yakacak belge

Spor Genel Müdürlüğü müfettişlerinin bakanlığa sunduğu raporlarda yer alan belgeler, her şeyi çok açık bir şekilde ortaya koyuyor.

27 Aralık 2013 Cuma 07:00 - Güncelleme: 27 Aralık 2013 Cuma 09:35

Akşam gazetesinde dün yayınlanan, ‘300 milyonluk Arena sigortasız çıktı' haberinin ardından G.Saray Kulübü çok sert bir açıklama yaptı. Söz konusu haberi yalanlayan G.Saray, ‘uydurmahaber' ve ‘hayal mahsulü' diyerek de Akşam'da yer alan bilgilerin gerçekten uzak olduğunu öne sürdü.

Oysa bu haberin içeriğinde yer alan bilgilerin tamamı, Spor Genel Müdürlüğü müfettişlerinin geçtiğimiz ay Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunduğu TT Arena raporunadayanıyordu. 

İŞTE GALATASARAY'IN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİNİN KANITI: 

YÜKÜMLÜLÜKLER: YAPILMAYANLAR:
Batı tribünündeki 300 adet protokol koltuğu ilealt ve üst katta bulunan 2 adet VIP salonununverilmesi. 100 araçlık kapalı otopark alanınınverilmesi (3/5/2011 8. Madde (k) bendi)  300 adet koltuk tahsis edilmiş ise de büyük birbölümü altta, 100'lük bölümlerdedir ve loca ile bütünlüğü yoktur. Üst katta loca alanınauyumlu bir VIP salonu bulunmamaktadır.
YÜKÜMLÜLÜKLER: YAPILMAYANLAR:
İç ve dış reklam panolarından elde edilecek gelirin yüzde10'unun il müdürlüğüneverilmesi (3/5/2011 8. Madde (ı) bendi) 2011 yılı reklam payları için İstanbul 16. Asliye HukukMahkemesi'nin 2011/4008 esas sayılı dosyası, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla 2 bin TL'lik alacak davası açılmıştır. 2012 yılı reklam payları için dava açılma aşamasındadır.
YÜKÜMLÜLÜKLER: YAPILMAYANLAR:
Yangın, deprem, doğal afet, terör gibi konularda sigorta yaptırılması ((3/5/2011 8. Madde (n) bendi). Sigorta yaptırılmamıştır. 
YÜKÜMLÜLÜKLER: YAPILMAYANLAR:
Kompleksin otobandan görünen cephesine ve yoldan okunabilecek büyüklükte 4X3 ebadından küçük olmamak üzere ‘Bu stadyum Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne aittir' yazılı ve logolu tabelanın asılması, aydınlatılmasının yapılması. (3/5/2011 8. Madde (o) bendi)  Tabela asılmamıştır.
YÜKÜMLÜLÜKLER: YAPILMAYANLAR:
Çelik açılır-kapanır çatı sisteminin 3/5/2011 tarihinden itibaren 24 ay içinde yapılarak işler hale getirilmesi. (3/5/2011 8. Madde (p) bendi) Yapılmamıştır. Ankara 14. Noterliği kanalıyla 2.11.2012 tarihinde ihtarname gönderilmiştir. Süre 2,5.2013'te bitmiş, 16.7.2013 tarihinde dava açılmak üzere İstanbul İl Müdürlüğü'ne yazı yazılmıştır. Dava henüz açılmamıştır. (NOT: Bu konuda geçen hafta dava açıldı).
YÜKÜMLÜLÜKLER: YAPILMAYANLAR:
Amatör sporlara katkı payı, yıllık 1.500.000 TL'nin her yıl ocak ayında İl Müdürlüğü'ne ödenmesi. (3/5/2011 9. Madde) 2013 yılı payı için İstanbul 24. İcra Müdürlüğü'nün 2013/19511 esasında takip yapılmıştır. 
YÜKÜMLÜLÜKLER: YAPILMAYANLAR:
Sayıştayın 2011 yılı raporunda reklam yönetmeliği uyarınca kulüp tarafından her türlü spor malzemesi, araç ve gereçlere alınan reklamların yüzde 5'inin alınması gerektiği belirtilmiştir. İstanbul 13. İcra Müdürlüğü'nün 2012/26922 sayılı dosyası ile toplam 1.622.488 TL 
İstanbul 13. İcra Müdürlüğü'nün 2012/28201 sayılı dosyası ile toplam 3,347,824 TL 
İstanbul 13. İcra Müdürlüğü'nün 2012/26920 sayılı dosyası ile toplam 3.376.960 TL'lik icra takipleri yapılmış olup toplam alacak, 8.347.272 TL'dir. Bu dosyalarda tahsilat yapılmamıştır. 

BU DA BELGESİ: 

SİGORTA POLİÇESİ VAR MI? VARSA NİYE GÖSTERMEDİNİZ?

Müfettişlerin Spor Bakanlığı'na sundukları bu bilgilerin hepsinin güncel ve geçerli olduğu olduğu Akşam gazetesi tarafından teyit edilmiştir. Müfettişler, Arena'da yaptıkları incelemelerde yetkililerden sigorta poliçelerini görmek istediklerini ancak kendilerine böyle bir belgelemenin yapılmadığını raporlarına eklemiştir. Dolayısıyla kafalarda şu soru cevap aramaktadır: ‘Sigorta poliçesi var mıdır? Poliçe varsa kapsamı nedir? Müfettişlere bunu neden göstermediniz?'

ÇATI'YA 3 CM BAHANESİ

Genel Müdürlük, Üsküdar 14. Noterliği'nden 10/1/2013 tarihli ve 410 yevmiye nolu ihtarnameyle G.Saray'ı, uyardı. G.Saray da Beyoğlu 37.Noterliği'nden 23/1/2013 tarihinde 2170 yevmiyeli ihtarname ile cevap verdi. G.Saray'ın yazısında, ‘Alacaklarla ilgili açılan davalar sonucuna göre hareket edilecektir. Bir çok teknik raporda start hala oturmaktadır ve bazı yerlerde 3 cm'ye kadar çökmeler vardır. Bu sebeple çatının yapımı mümkün değildir. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi mücbir (irade dışı zorunluluk) sebeplerden kaynaklanmaktadır. İntifa hakkının tapuya tescil yükümlülüğünün sözleşmenin ana edimlerinden olmasına rağmen yerine getirilmediği, konunun tarafların bir araya gelerek çözmesi gerekir" denildi.

 

Spor Genel Müdürlüğü eskiden kalma davalar dışında G.Saray'a 2013 yılı içinde 4 yeni dava daha açtı. Açılan davalar da müfettiş raporlarında yer aldı. İşte bu davaların tarihi ve konusu: 

1 - İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/209 Esas, Baz istasyonlarından kaynaklanan idare alacağı. 

2 - İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/352 Esas, 2012-2013 Basketbol sezonu erkekler forma reklamı % 5 bedeli. 

3 - İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/353 Esas, 2012-2013 Voleybol sezonu kadınlar forma reklamı % 5 bedeli. 

4 - İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/353 Esas, 2012-2013 futbol sezonu kombine bilet, loca ve bilet hasılatlarından elde edilen gelirin % 7 fon payları.