11 Ağustos 2022 Perşembe / 14 Muharrem 1444

Tarihte Geyhatu'nun ölümü: Kuruluş Osman Geyhatu'yu kim öldürdü?

Kuruluş Osman dizisini izleyenler Geyhatu Han'ın ölümü hakkında araştırma yapmaya koyuldu. Kuruluş Osman dizisinde Geyhatu'yu Maruf Otajonov tarafından canlandırılmaktadır. Geyhatu Han 1291-1295 yılları arasında İlhanlı Devleti'nin hükümdarlığını yapmıştır. Peki Kuruluş Osman Geyhatu'yu kim öldürdü? İşte Geyhatu'nun ölümü ve hayatı hakkında merak edilenler...

19 Aralık 2020 Cumartesi 12:02 - Güncelleme:

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman adlı dizideki gelişmeler nedeniyle izleyenler Geyhatu'nun ölümü hakkında bilgi edinmek istiyor. İlhanlılarının ilk hümümdarı Hülagü Han'ın torunu olan Geyhatu Han, Hülagü Hanın 14 oğlundan en büyüğü olan Abaka'nın oğludur. Peki Kuruluş Osman Geyhatu'yu kim öldürdü? İşte Tarihte Geyhatu'nun ölümü hakkında ayrıntılı bilgi.

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisini izleyenler, tarihte yaşanan olaylara yönelik araştırma yapmaya koyuldu. Tam bu noktada, en çok merak edilen konulardan birisi ise Geyhatu'nun ölümü olarak öne çıkıyor. Peki Geyhatu'yu kim öldürdü?

GEYHATU HAN KİMDİR?

1291-1295 yılları arasında yaşayan Geyhatu Han, İlhanlı Devleti'nin hükümdarıdır.

Abaka Han’ın oğludur. Abisi Argun Han tarafından 1285 yılında Anadolu’daki Moğol idaresinin başına getirildi. 1286 yılında Aksaray’a kadar gelip bölgedeki beylikleri ağır bir vergiye tabi tuttu. Konya’ya gelerek 2 Haziran 1286’da II. Gıyaseddin Mesud’u tahta oturttu.

1288 yılında Anadolu Selçuklularına isyan eden Eşrefoğulları ile Karamanoğullarını cezalandırmak için düzenlediği seferde Larende ve Karaman bölgesini tahrip etti.

Antalya’da bulunduğu sırada Argun Han’ın ölüm haberini alması üzerine Azerbaycan’a dönerken Ahlat yakınlarında 22 Temmuz 1291 tarihinde hükümdarlığını ilân etti. Ancak Anadolu’da Türkmenlerin isyan haberini alınca Azerbaycan’a gitmeyip Şiktur Noyan’ı nâib tayin ederek İlhanlı otoritesine başkaldıran başta Karamanoğulları olmak üzere Türkmen beylerini cezalandırmak üzere Anadolu’ya geri döndü.

Larende’yi yağmaladıktan sonra Menteşe, Beyşehir, Kütahya ve Denizli topraklarına saldırıda bulundu. 23 Aralık 1291’de Denizli’yi ele geçirdi. Şubat 1292’de Konya’ya gelen Geyhatu Han, bir süre sonra Azerbaycan’a dönerek 29 Mayıs 1292’de Aladağ’da tahta çıktı.

Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey nasıl öldü?

Geyhatu devrinde de İlhanlı-Memlük mücadelesi devam etmekle birlikte her iki tarafta doğrudan bir savaşa girmemeye çaba gösterdi. Argun Han döneminde Memlüklerle yapılan savaş ve ülkede besi hayvanlarında görülen salgın hastalıklar yüzünden devletin malî durumu iyice bozulmuştu. Geyhatu döneminde ekonomik ve siyasi istikrarsızlık ülkedeki düzeni daha da bozmaya başladı. Ekonomiyi düzeltmek için 1294 yılında altın ve gümüş paralarla ticareti yasaklanıp, “çav” adı verilen kağıt paraların tedavüle sürülüp altın ve gümüş paralarla değiştirilmeye başlanması ülkedeki ticareti durma noktasına getirdiğinden bu uygulamadan kısa süre sonra vazgeçmek zorunda kaldı.

GEYHATU'NUN ÖLÜMÜ

Ülkede ekonominin iyice bozulması, günlerini zevk ve eğlence içerisinde geçiren Geyhatu’ya karşı Moğol ileri gelenlerinin Baydu’yu destekleyerek isyan başlatmasına sebep oldu. 21 Mart 1295’de Hemedan civarında yapılan savaşta Baydu’ya yenilerek Mugan’a kaçtı. Ancak kısa süre içerisinde yakalanarak 24 Mart 1295 tarihinde idam edildi.