19 Eylül 2020 Cumartesi / 1 Safer 1442
Gece modu

Kritik teknolojiler için dış destek sağlanacak

Türkiye kritik teknolojilerde iş birliği için dışa açılacak. Bu amaçla stratejik ülkelerle iş birlikleri yapılacak. Teknolojik alanlarda uzman olan yabancı bilim insanları da Türkiye’ye davet edilecek. 

12 Kasım 2019 Salı 01:18 - Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 08:09

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan derlenen bilgiye göre, “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Belgesi”nde de yer alan kritik teknolojilere yönelik çeşitli politikalar uygulamaya konularak adımlar atılacak. Bu kapsamda, ulusal öncelikler doğrultusunda kritik teknolojilerde ihtiyaç duyulan yeteneklerin ve yetkinliklerin belirlenmesine ilişkin metodoloji  oluşturularak, analiz çalışması yapılacak. 

ÖNEMLİ İŞLER İÇİN

Öncelikli sektörlerde ve alanlarda teknolojik dönüşümün sağlanabilmesi ve rekabet gücünün artırılması amacıyla yüksek katma değer oluşturması beklenen kritik teknoloji alanlarında, teknoloji üretme ve adaptasyon yeteneği geliştirilecek. Kritik teknolojilerde insan gücü ile özel sektörün teknoloji geliştirme ve adaptasyon kabiliyetine ilişkin mevcut durum analizini kapsayan, söz konusu teknolojilerin gelişme potansiyeliyle uzun vadeli arz ve talep dinamiklerini dikkate alan en az 6 teknoloji yol haritası hazırlanacak.       

TEŞVİK SİSTEMİ DE VAR 

Kritik teknoloji alanlarında yetkinliği kanıtlanmış yurt dışı eğitim kurumlarına, diğer alanlara göre farklılaşan destek miktarlarıyla lisansüstü öğrenci gönderilmesine yönelik burs programları oluşturulacak. Yurt dışından kritik teknolojilerde ihtisaslaşmış programı olan  üniversitelerden yetkin akademisyen ve araştırmacıların, kısmi zamanlı olarak Türkiye’de çalışması teşvik edilecek. 

iŞ BiRLiĞi GELiŞTiRiLECEK

Kritik teknolojilerde ihtisaslaşmış programı olan üniversitelerin laboratuvar altyapısının bu teknolojilere yönelik ihtiyaçlara göre geliştirilmesi sağlanacak. Teknolojik hazırlık seviyelerine göre farklılaşan, üniversiteler/araştırma merkezleriyle özel sektörün etkin iş birlikleri kurmaları sağlanarak, hedef odaklı destek mekanizması oluşturulacak.  Stratejik ülkeler ile de iş birlikleri yapılacak. 

SAVUNMA SANAYİİ DE VAR

Otomotiv sanayisinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde, çevre teknolojileri, bağlantılı ve otonom araçlar, akıllı hareketlilik gibi kritik teknolojilerin geliştirilmesine önem verilecek. Öte yandan ise savunma sanayisine yönelik kritik teknolojilerde, yüzde 100 milli savunma sanayisi oluşturmak  için birçok proje de devreye alınarak desteklenmeleri de sağlanacak.