7 Aralık 2023 Perşembe / 25 CemaziyelEvvel 1445

Yapay zeka çağında iç denetim

Kamu denetçileri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde yapay zeka ile birlikte denetimin geleceğini ve yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde kamuda nasıl daha çok katma değer sağlayabileceklerini tartıştı.

2 Ocak 2019 Çarşamba 07:00 - Güncelleme:
Yapay zeka çağında iç denetim
İstanbul ve çevresindeki Kamu İç Denetçilerini bir araya getirerek sinerji oluşturulması amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin olgunlaşma sürecinde Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) koordinasyonunda, nasıl katkı sunulması gerektiği konusunda hasbihal etmek ve iç denetimin trendleri içinde yer alan yapay zeka ve iç denetimin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine katkısını tartışmak üzere bir araya geldiler. Medical Park Bahçelievler Hastanesi ev sahipliği yaptığı bu toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı İlhan HATİPOĞLU, Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi Başkanı Mehmet BÜLBÜL, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Denetim ve Risk Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Halis KIRAL,  birçok kamu kuruluşunun İç Denetim Başkanları ve yaklaşık seksen kamu iç denetçisinin katılımı olmuştur.
 
Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kurumsal Tanıtım Müdürü Cem KERSU ve tanıtım uzmanı Büşra CANDEMİR’in koordinatörlüğünde “sağlıklı iç denetçi sağlıklı iç denetim” sloganı ile Kamu iç denetçilerinin diş ve göz taraması yapılarak, Doç. Dr. Evrim ERTEN tarafından “denetim mesleğinde stres yönetimi” başlıklı bir söyleşi yapıldı. 
 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yapay Zeka ve İç Denetim
Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı İlhan HATİPOĞLU, İç Denetim Koordinasyon Kurulu olarak 2019’da iç denetçi aday belirleme sınavının açılacağını, bunun önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin temel ihtiyacı olan “izleme” fonksiyonun etkin bir şekilde yerine getirilmesi için elzem olduğunu belirtti. Denetimde dünya konjonktürü ile ilgili bir değerlendirme yapılırsa, tek tek işlemleri değil, süreçleri değerlendiren, risklere odaklanıp kuruma değer katacak öneriler geliştiren, proaktif yaklaşımla üst yönetime danışmanlık yapan iç denetim, kurumların başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için büyük fırsatlar sunmakta, bu nedenle hem kamu yönetiminde hem de özel sektörde gelişmiş ülkelerin tamamında kaçınılmaz bir tercih olarak öne çıktığını ifade etti. Ülkemizde de 2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla bu yönde çok doğru bir tercih yapıldığını, bu doğrultuda iç denetimin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine daha fazla katkı sağlaması amacıyla önümüzdeki dönemde bazı düzenlemelerin yapılabileceğini söyledi. İç denetçilerin yapacağı bilgi teknolojileri denetimlerinin de uluslararası standartları yakalama ve karşı karşıya olduğumuz siber riskler dahil riskleri yönetebilmek açısından önemli olduğunu belirtti. 
 
İlhan HATİPOĞLU
Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi Başkanı Mehmet BÜLBÜL, iç denetime ilişkin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sürecinde yoğun mesai yaptıklarını, iç kontrol ve iç denetimin bir arada düşünülerek yeni kamu yönetimi anlayışına ciddi katkı sağlanacağını, bu kapsamda sayın Dr. Berat ALBAYRAK’ın çok büyük bir fırsat olduğunu vizyonun iç denetime katkı sunacağını, özel sektörün deneyimini önemsediklerini know-how ile kamu iç denetiminin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemine çok daha fazla katkı sunacağını belirtti. 
 
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Denetim ve Risk Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Halis KIRAL, dünyada kamu yönetiminin bir fonksiyonu olarak denetimin iç denetime yöneldiğini, suiistimal denetiminin risk esaslı denetimde çok cüz’i bir oran olduğu belirterek, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde iç denetim akademik olarak destekleneceğini bu kapsamda dünya ortalamasının çok daha ilerisinde Denetim ve Risk Yönetimi Araştırma merkezi kurduklarını bu merkezin tamamen kamu yararı olarak hareket ederek Türk kamu yönetimine katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak Denetim ve Risk Yönetimi tezli ve Tezsiz yüksek lisans programı eğitime başladıklarını, 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında doktora programının da eğitim ve öğretime başlayacağını, İstanbul’da da bir program açacaklarını iç denetimde akademik olarak dünyayı yönlendirecek çalışmalara imza atmak istediklerini belirtti. 
 
Kamu İç Denetçileri (KİDDER) Genel Başkanı Bahadır TOPAL, bu etkinlikler ile iç denetimde dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve ülkenin önemli yetkin kaynak grubunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine nasıl daha faydalı olabiliriz kapsamında çok kıymetli olduğu, geleneksel denetimden ön alım yapan bir iç denetim ile kamu kaynaklarını verimli kullanmak adına ki bu kaynakları kullanarak karar vericilere proaktif bir yönetim anlayışı ile kolaylaştırıcı olmak kadar yerli ve milli bir durum yoktur. Bu etkinliğin iki temel amacı olduğu birincisinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Yapay Zeka çağında iç denetçiler olarak neler yapabileceklerini ve bu süreçte sağlıklı bir iç denetim için iç denetçilerin sadece kendilerinin değil denetlenen birimlerinde stres yönetimini tartışmak olduğunu belirtti. 
 
EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Ortağı, Risk Hizmetleri Lideri Emre Beşli ise KİDDER ile birlikte yapay zekayı kamu denetçileri ile tartışmanın heyecan verici olduğunu, yeni kamu yönetimi anlayışının özel sektör ile işbirliğini desteklediğini bu çerçevede kamu iç denetçilerinin kamuda öncü olmasının kamu denetiminin en kalifiye meslek elemanlarını barındırması nedeniyle doğal olduğu belirtti. 
 
EY Türkiye’den Senior Manager-Advisory Gökhan POLAT  ise yapay zeka ve İç denetim başlıklı sunumunda, karar verme eylemler etkilemede önemli bir araç olan yapay zekanın bir çok eylemi kolaylaştırdığını ve karar verme süreçlerini doğru ve güvenilir bir hale getirdiğini ancak bu süreçte etik ile ilgili çok ciddi problemlerin olduğu, sürücüsüz araçlar, mobil uygulamalar, dijital asistanlar, robotlar gibi bir çok alanda kullanılan yapay zeka ile bilgi teknolojilerinde güvenliğin mevcuttan çok daha ön plana çıktığını bunun ise kamuda sadece iç denetçiler tarafından güvence faaliyeti olarak yapıldığı, 2021’de dünya çapında bilişsel ve yapay zeka (AI) sistemleri harcamalarının 57.6 milyar $ ulaşmasının beklendiğini kamuda iç denetçilerin öncelikle danışmanlık yaparak kurumsal kültürü bilişsel ve yapay zeka sistemlerine hazırlamaları gerektiğini bu kolaylaştırıcı rolün çok önemli olduğunu vurguladı.