15 Mayıs 2021 Cumartesi / 3 Sevval 1442
Gece modu

Aşure günü alışveriş yapılır mı? Aşure günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı?

İslam tarihinde bir dönüm noktası olarak Hz. Muhammed'in hicreti esas alınarak, hicri yılbaşı kabul edilen muharrem ayı bu yıl Ağustos'un 20'sinde başladı. Bu ayda alışveriş yapmakla ilgili farklı görüşler var. Vatandaşlar Aşure günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Aşure günü alışveriş yapılır mı? sorularına yanıt arıyor. Aşure günü alışveriş yapmakla ilgili merak edilen tüm soruların cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

30 Ağustos 2020 Pazar 09:22 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 09:22

Aşure günü, Muharrem ayının 10. gününde idrak ediliyor. Tarihte peygamberlerin hayatında çok önemli olayların yaşandığı aşure günü Muharrem ayının en mübarek günü kabul edilir. Halk arasında Aşure günü alışveriş yapmanın bereket getireceğine dair bir inanış vardır. Peki bu ne kadar doğru? Müslümanlar Ayetler ve Hadisler ışığında hareket ederler. Buna göre; Aşure günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Aşure günü alışveriş yapılır mı? İşte detaylar...

İslam alemi için büyük anlam ve önem taşıyan Aşure Günü bu sene 29 Ağustos'ta idrak edilecek. Halk arasında Aşure günü alışveriş yapmanın bereket getireceğine inanılır. Bu görüşün doğru olup olmadığına dair bazı görüşler bulunmaktadır. İşte bu konu hakkındaki ayrıntılar...

Aşure günü alışveriş yapmanın bereket getireceğine, o gün gusül abdesti alanların bir yıl boyunca hasta olmayacağına dair herhangi bir ayet, hadis, sahabe veya tabiin uygulaması bulunmamaktadır. Bunlar halk arasında yaygın; ama herhangi bir mesnedi olmayan inanışlardır. Herhangi bir dini değerleri yoktur.

Beyhakî ve Taberânî’de Aşure günü ailesine karşı cömert olanlara Allah’ın da yıl boyu cömert davranacağına dair bir hadis rivayet edilmektedir. Bu rivayetin tüm senetleri zayıf yollarla nakledilmiştir. İmam Suyûtî, “bu zayıf yolların hepsi birbirini destekler ve hadisi kuvvetlendirir” dese de İmam Zerkeşî bu rivayet hakkında “aslı yoktur, bu söz Muhammed b. el-Münteşir’e aittir.” demiştir. (Bkz: Aliyyu’l-Kârî, el-Esrâru’l-Merfûa, s: 345-346, hadis no: 532; Sehâvî, Mekâsıdü’l-Hasene, s: 504-505, hadis no: 1193; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, c: 2, s: 283-284, hadis no: 2642)

Zayıf da olsa nakledilen bu hadisten aşure gününde alışveriş yapmanın bereket getireceği sonucuna varılamaz.

Muharrem ayının onuncu günü, ev halkına genişlik getirmeyi teşvik eden bir hadis vardır. Bu hadis de farklı rivayetlerle gelmiştir. Hiçbir rivayeti sahih değildir. Sahih olmaması da bu hadisten yola çıkarak, ‘Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize böyle bir emri vardır’ dememizi engellemektedir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi’nin “Âşûrâ” maddesinde şu bilgiler yer almaktadır:

“Âşûrâda oruç tutmanın fazileti konu­sunda sahih hadislerin bulunmasına karşılık o gün yıkanmak, gözlere sürme çekmek, süslenmek, kına yakmak, bayramlaşmak, hububat karışımı aş (aşure) pişirmek, sadaka vermek, mescidleri ziyaret etmek, kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih bir rivayete rastlanmamıştır. Hadis olduğu öne sürülen metin­lerin birçoğunun gerçekte hadis olmayıp Câhiliye âdetlerine ve Yahudi geleneklerine dayanması kuvvetle muhtemeldir. Zira bu âdetleri Resûlullah’ın ve ashabının yaptığına dair herhangi bir kayıt yoktur. Meselâ, “Âşûrâ günü sürme çe­ken helak olmaz”, “Âşûrâ günü gusleden o yıl hasta olmaz” tarzındaki rivayetler son devir kitaplarında yer almış ve İbn Teymiyye’nin ifadesine göre bu gibi hususlar Ehl-i beyte buğzeden Nâsibîler tarafından uydurulmuştur.” (Yusuf Şevki Yavuz, “Âşûrâ”, Diyanet İslam Ansiklopedisi)