6 Aralık 2021 Pazartesi / 2 CemaziyelEvvel 1443

Çiftleri Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Hizmetini yönlendiren 'iletişim kuramamak'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Hizmetini almaya yönelten en önemli nedenin eş ile iletişim sorunları yaşanmasının olduğu tespit edildi. Araştırma sonucunda, bu hizmeti almaya motive eden sebepler arasında ilk sırayı, yüzde 47,8 oranı ile 'eş ile iletişim sorunları yaşanması' aldı.

AA23 Kasım 2021 Salı 12:26 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 12:26

Bakanlık, aile bütünlüğünü korumak ve güçlendirmek, aile içi ilişkileri düzenlemek, evliliğin işleyişindeki sorunların çözümüne destek amacıyla verilen Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Hizmeti ile elde edilen sonuçları bir araştırma ile ortaya koydu.

Bakanlığa bağlı il müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerindeki (SHM) uzman personel aracılığıyla ücretsiz sunulan söz konusu hizmete yönelik, "Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Hizmetinin Analizi ve Değerlendirilmesi" başlıklı araştırma gerçekleştirildi.

Araştırma kapsamında hem hizmet alanlarla hem hizmet verenlerle hem de hizmete dolaylı katkısı bulunan dış paydaşlarla görüşme yapıldı. Bu kapsamda hizmeti alan 996 danışanla görüşülerek veri analizi hazırlandı.

Araştırmada yer alan danışanların yüzde 68'ini kadın, yüzde 32'sini ise erkekler oluşturdu. Kadın danışanların yaş ortalamasının 35,8, erkek danışanların ise 38,9 olduğu belirlendi.

- DANIŞANLAR, BOŞANMA KARARINI YENİDEN DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR

Araştırma sonucunda, bu hizmeti almaya motive eden sebepler arasında ilk sırayı, yüzde 47,8 oranı ile "eş ile iletişim sorunları yaşanması" aldı.

Danışmanlık hizmeti alma gerekçeleri içinde ikinci sırayı yüzde 11 oranı ile "boşanma kararının yeniden değerlendirilmesi" alırken, üçüncü sırada ise "çocuklarımın psikolojik durumunu korumak için" diyenler yer aldı.

Araştırmada, "kişisel desteğe ihtiyaç duymam" diyenlerin oranı da yüzde 6,1 olarak belirlendi.

Yüzde 38,4 oranında danışan, aile danışmanlığı hizmetini arkadaşları ve yakın çevresinden öğrendiğini, yüzde 33,3'ü devlet teşkilatı içerisindeki aile mahkemesi, aile hekimliği ya da başka bir kurumdan bilgi alarak haberdar olduklarını bildirdi.

Danışanların yüzde 10,9'u, danışmanlık hizmetini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaptığı tanıtımlar sonucunda, yüzde 10,2'si internet aracılıyla, yüzde 8,2'si ise eşi aracılıyla öğrendiğini kaydetti.

- DANIŞANLARIN YARISI İLK GÖRÜŞMEYE EŞLERİYLE BİRLİKTE GİDİYOR

Araştırmada, danışanların yüzde 52,2'sinin ilk görüşmelere eşleriyle gittiği belirlendi.

Danışanların yüzde 67,2'si hizmet kapsamında kendilerine verilen tavsiye ve görevleri yerine getirmeyi planladığını ifade etti.

Tek seans deneyimi olan danışanlar arasında görevleri yerine getirmeyenler, buna gerekçe olarak yüzde 26,7 oranında "eşlerinin iş birliği yapmıyor oluşu"nu dile getirdi. "Yeterli zamana sahip olmama" (yüzde 22,7), "yeterince ilgilenememe" (yüzde 14,7) de diğer nedenler oldu.

- ÖNERİ VE TAVSİYELER ETKİLİ BULUNDU

Yüzde 77,5 oranında danışan, danışmanların öneri ve tavsiyelerini etkili bulduğunu belirtti.

Danışanların yüzde 48,8'i alınan Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Hizmetinin aile, çevre ve yakın akrabalarla kurulan iletişimde de olumlu etkisinin olduğunu ifade etti.

5 üzerinden yapılan değerlendirmelerde, 3,7 düzeyinde "faydalı" bulunan hizmetten, 4,3 düzeyinde "memnun" kalındı.

Araştırmaya katılanların yüzde 77'si bu hizmeti tavsiye edeceklerini, yüzde 72,7'si de bugüne kadar tavsiye ettiğini belirtti.

İleride bir sorun yaşaması halinde verilen aile danışmanlığı hizmetini yeniden alacaklarını ifade edenlerin oranı yüzde 91,9 iken, devletin bu tür hizmetler sunmaya devam etmesini onaylayanların oranı ise yüzde 99,7 oldu.

- E-DEVLET ÜZERİNDEN DE BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Hizmeti, eşlerin aile içi iletişim konularında yaşadıkları sorunlarla etkili şekilde baş etmelerini desteklemek amacıyla "Aile Danışmanlığı", boşanma sürecinde olan çiftlerin bu süreci sağlıklı yönetebilmeleri amacıyla "Boşanma Süreci Danışmanlığı" ve "Bireysel Danışmanlık" olarak 3 başlık altında sunuluyor.

Boşanma öncesi ve esnasında sunulan hizmetle aile içi iletişim sorunları nedeniyle boşanma noktasına gelen ailelere, ilişkilerini yeniden gözden geçirmeleri için destek olunuyor.

Aile içi iletişim becerileri kazandırmak, çatışmaların yapıcı şekilde çözülmesinde yardımcı olmak ve çocuklarla ilgili sorunların çözümü yönünde de danışmanlık yapılıyor.

Vatandaşlar, 2019'dan bu yana hizmetten yararlanmak için e-Devlet üzerinden de başvuruda bulunabiliyor.