Cuma günü okunacak dualar ve zikirler nelerdir? Cuma sabahı duası nedir?

Peygamber Efendimiz, “Cuma günü, ibadet ve ezkar ile müminlerin kalbi mesrur olacak bir bayram günüdür.” buyurmuşlardır. Her haftanın Cuma gününde Müslümanların bu özel günü ibadet ve dua ile geçirmeleri öneriliyor. Tüm vatandaşlar Cuma sabahı duası nedir? Cuma günü okunacak dualar ve zikirler nelerdir? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Müslüman alemi olarak kutsal saydığımız bayramımız olan dua kapılarının açık olduğu Cuma gününde yapılması gereken ibadetleri ve okunması gereken duaları sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

27 Mart 2020 Cuma  10:26 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 10:26

Cuma sabahı duası nedir? Cuma günü okunacak dualar ve zikirler nelerdir? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Müslüman alemi olarak kutsal saydığımız bayramımız olan dua kapılarının açık olduğu Cuma gününde yapılacak olan ibadetler oldukça önem taşıyor. Peygamber Efendimiz, “Cuma günü, ibadet ve ezkar ile müminlerin kalbi mesrur olacak bir bayram günüdür.” buyurmuşlardır. Her haftanın Cuma gününde Müslümanların bayramlarını ibadet ve dua ile geçirmeleri gerekiyor. Cuma günü okuncak dualar ve zikirlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..  

CUMA SABAHI DUASI NEDİR?

CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

İmam-ı Suyûtî, el-Câmi’u’s-sağir’inde rivayet eder ki, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- ihlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.”(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

"Allah'ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal'ın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım." (Kütüb-i Sitte)

"Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım." (Taberani)

"Lanetlik şeytandan Ulu Allah'a sığınırım. O tüm varlıkları hükmü altında tutar ve sınır¬sız derecede cömerttir."

El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; "Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O' nu överler. Ey iman edenler! Siz de O'nu övün ve O'na salât ve selam edin, O' na gönülden teslim olun."

Allah'ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım." (Cem'ul Fevaid)

CUMA GÜNÜ OKUNCAK DUALAR VE ZİKİRLER NELERDİR?

Cuma günü 100 defa" "YA ALLAH" diye zikreden insanın bütün dilekleri kabul olur.

Cuma Günü Duaların Kabulü İçin Zikirler

Cuma Günü "YA VALİ" esmasını (1000) defa okuyan her işinde kolaylık görür.

Cuma günü "LA İLAHE İLLALAHÜ'L MELİKÜ'L HAKKU'L- MÜBİN" (200) defa zikreden Kişi Allah'tan ne isterse verilir.

Cuma gecesi "YA DARR" Esmasını (100) kere çekerse, düşmüş olduğu dertten kurtulur. Fakir ve düşkün kimseler buna devam etseler çok faydasını görürler.

Cuma Günü " YA VELİYYÜ YA ALLAH" esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Cuma namazından sonra 100 defa" YA GAFUR" İsmini okumaya devam eden kişi mağfirete nail olur ve şifa bulur.

KEHF SURESİ'NİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Peygamber Efendimiz-sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyuruyor:

"Size bir sure haber vereyim mi ki, azamet semâ ile arz arasını doldurmuş, onu yetmiş bin melek teşyî' etmiştir? O sûre Kehf süresidir. Kim cuma günü bu sureyi okursa Allah onu öteki cumaya kadar bu sûre ile mağfiret eder, sonun da üç gün de ziyadesi vardır. Ve semâya ulaşan bir nur verilir ve Deccal'in fitnesinden muhafaza edilir. Yatacağı vakit bu surenin sonundan beş ayet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği vaktinde kaldırılır." (Suyûtî, el-Câmiu's-Sağir, no: 2862)

CUMA SURESİ'NİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Rivayet Edildi ki: Kısmeti kapalı olanlar, Cuma Suresini günde 3, 5 veya 7 kere okursa, kısmetleri açılır. Allahü Teâla en kısa zamanda okuduğu ve devam ettiği bu sure hürmetine o kuluna kısa zamanda evlenmek nasip eder. Dargın olan eşlerin aralarının düzelmesi için de 3 veya 7 kere okunursa, eşlerin arası düzelir. Aralarındaki soğukluk ve kızgınlık Allahü Teâla'nın izniyle gider, birbirlerine karşı muhabbet meydana gelir. Bu sureyi okumayı adet haline getiren kimseye, Müslüman memleketlerinde Cuma namazına gelen ve gelmeyen kimselerin sayısı kadar sevap verilir. Bu sureyi okumaya devam edenler, şeytan vesveselerinden korunur. Cuma suresinin 4. ayeti bir yere asılırsa, orası bereketlenir. Allahü Teâla, o yeri her türlü felaketlerden korur.

CUMA NAMAZINDAN SONRA HANGİ SURELER OKUNUR?

İmam-ı Suyûtî, el-Câmi'u's-sağir'inde rivayet eder ki: Nebi-yi Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- İhlâs Suresi'ni, Felâk Suresi'ni ve Nâs Suresi'ni yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur." (Suyûtî, el-Câmiu's-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

İstanbullulara iftira atmıştı! İmamoğlu'nun Sözcüsü Murat Ongun'dan Fazilet Durağı itirafı