20 Mayıs 2024 Pazartesi / 13 Zilkade 1445

Göç İdaresi personel alım şartları neler? Göç İdaresi memur alımı ne zaman?

Göç İdaresi memur alımı ne zaman? Göç İdaresi personel alım şartları neler? gibi soruların yanıtları birçok aday tarafından merak ediliyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurumun teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 48 personel alımı yapılacağı açıkladı. Bu açıklamanın ardından Göç İdaresi memur alımına dair araştırmalar yapılmaya başlandı. Göç İdaresi memur alımı başvuruları elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile yapılacak. Posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek. Göç İdaresi personel alımına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

7 Kasım 2019 Perşembe 07:00 - Güncelleme:
Göç İdaresi personel alım şartları neler? Göç İdaresi memur alımı ne zaman?
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurumun teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 48 personel alımı yapılacağı duyurdu. Göç İdaresi memur alımı ne zaman? Göç İdaresi personel alım şartları neler? gibi soruların yanıtları başvuru yapmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Göç İdaresi memur alımı başvuruları elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile yapılacak. Posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar, Bakanlığın (www.icisleri.gov.tr) internet sitesinde yer alan başvuru linki aracılığıyla 07/11/2019 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 15/11/2019 tarihinde saat:18:00’da kapanacak olan müracaat süreleri içerisinde başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler. 

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

GÖÇ İDARESİ MEMUR ALIMI NE ZAMAN? 
1- Müracaatlar, elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile yapılacaktır. Posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2- Adaylar, Bakanlığımızın (www.icisleri.gov.tr) internet sitesinde yer alan başvuru linki aracılığıyla 07/11/2019 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 15/11/2019 tarihinde saat:18:00’da kapanacak olan müracaat süreleri içerisinde başvurularını elektronik ortamda yapacaklardır.
3- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı PTT Merkez Müdürlüklerinden şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.
4- Adaylar en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuru sırasında sadece bir ili ve bir pozisyonu tercih edebilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
5- İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 15 Kasım 2019 tarihi saat: 18:00’a kadar bilgilerini yeniden güncelleyip “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basarak başvuru işlemini tamamlamak zorundadırlar.
6- Başvuruların geçerli olabilmesi için “Bilgilerimi Kaydet” butonuna mutlaka basılarak İş Talep Formu çıktısı alınacaktır. Müracaat tarihi sona erdikten sonra sistem kapatılacağından İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk ilgili adaylara aittir.
 

 
7- Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce pozisyonlar esas alınarak her bir il için ayrı ayrı olmak üzere belirlenen ve ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait listeler Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinde 20/11/2019 tarihinde ilan edilerek duyurulacaktır.
8- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar bu ilanın (Ç) maddesinde belirtilen sınav başvuru belgelerini en geç 21/11/2019 - 29/11/2019 tarihleri arasında Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne (Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No:4 Yenimahalle/ANKARA) elden veya posta yoluyla son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi veya ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikmeler ve giriş sınavı duyurusunda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgeleri, teslim tarihi ve teslim yerleri ile ilgili ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
9- Bu ilanın (Ç) maddesinde belirtilen Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgelerinin bir veya bir kaçını bu ilanda belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup sorumluluk ilgili adayların olacaktır. Elektronik posta veya faks yoluyla gönderilen Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgeleri kabul edilmeyecektir.
10- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.
11- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 

 
GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER? 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
(ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2- Bu ilanın, Ek-1 ve Ek-2 tablolarında istenen öğrenim şartlarını taşımak,
3- 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1984 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)
4- 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP3 puan türü esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 5 (beş) katı adayın içerisinde bulunmak,
5- Adaylar ancak bir pozisyon unvanın sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
6- Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,
7- Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 
GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
Giriş (Sözlü) sınavı 09/12/2019 - 18/12/2019 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınav günü, saati ve sınav salonu Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinden ilan edilecektir.