1 Temmuz 2022 Cuma / 2 ZilHicce 1443

TCDD 188 personel alım başvuru şartları - İŞKUR TCDD işçi alımı başvuru şartları neler?

TCDD İŞKUR 188 personel alımı başvurusu iş ilanları! TCDD işçi alımı süreci işe girmek isteyen adaylarda büyük heyecan yarattı. İŞKUR programı ile TCDD’ye işe alım süreci olacağı bilgisi ilgili adaylarda sevince yol açmıştı. TCDD İşçi personel alımında başvuru şartları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Adaylar için erkek olma zorunluluğu aranırken, TCDD iş alımında istenen genel şartların ne olduğu araştırılıyor. Peki, İŞKUR TCDD işçi alımı başvuru şartları neler? İşte, İŞKUR 188 personel alımı başvurusu iş ilanları…

17 Nisan 2019 Çarşamba 01:22 - Güncelleme:

TCDD işçi alımı başvuru şartları neler? İŞKUR programı ile TCDD’ye 188 personel alımı yapılacak. TCDD’de işçi alımı olacağını öğrenen vatandaşlar bu gelişme üzerine, “TCDD işçi alımı genel başvuru şartları nelerdir?” sorusuna yanıt arıyor. İŞKUR’un TCDD işçi alımı sürecinde adayların erkek olma zorunluluğu taşıdığı biliniyor. Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır. İlgili adaylar genel başvuru şartlarının ne olduğunu öğrenmek için arama yapıyor. İşte, TCDD işçi alımı iş ilanları…

TCDD İŞÇİ-PERSONEL ALIMI İŞ İLANLARI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Genel Hususlar:

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

4) EKPSS’ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

6) KPSS/EKPSS’ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.

10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

 

B) Özel Hususlar:

Çalışma Yeri: TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/Amasya 414 Yol Bakım Şefliği

Demiryolu hattı bakım onarımcısı olarak başvuru yapacak adayların başvuru yapmadan, TCDD web sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr/) yer alan görev tanımını okuması ve çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.

Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.

Adaylarda, erkek olma şartı aranmaktadır.

Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaktadır.

Adayların, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim durumu ve bölümünden mezun olması gerekmektedir.

İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebi için İŞKUR’dan gönderilen listede bulunan aday sayısının talebin 4 katı veya altında olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılmayacaktır.

İŞKUR’da bildirilen nihai listede bulunan aday sayısının işgücü talebinin 4 katından fazla olması durumunda, sözlü sınavına katılacak asıl adaylar ile aynı sayıda yedek aday noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecektir.

Noter huzurunda yapılan kura çekiminde sözlü sınavına katılmaya hak kazanan asıl adaylar ile aynı sayıda yedek adayın,  İŞKUR ilanında belirtilen şartları taşıyıp, taşımadıklarının tespiti için aşağıda belirtilen belgeler ile TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurup, resimli olarak evrak teslim tarihinde teslim etmesi gerekmektedir.

İlan edilen işgücü talebi ile ilgili evrak teslim tarihi/yeri, noter huzurunda yapılacak kura çekiliş tarihi, sözlü sınav tarihi, sözlü sınav sonucu ve işgücü talebi ile ilgili tüm duyurular internet sitemizde (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

Yapılacak sözlü sınavda adaylar sınav kurul üyelerince; özgüvenlerinin 10 puan, yazılı iletişimlerinin 10 puan, sözlü iletişimlerinin 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili her soru 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemeleri 2 soru ve teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Adayın başarı puanı sözlü sınavında almış olduğu puandır. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olup, demiryolu hattı bakım onarımcısı olarak işe başlatılacak adaylardan;

Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden tarama testi yaptırılması istenecektir. (Tarama testi alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir).

Tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda “Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışır” ibaresi bulunacaktır. Ayrıca, Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihara testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) belirtilmiş olacak ve görme/işitme değerlendirme sonuçları sağlık kurulu raporuna eklenmiş olacaktır.

Sözlü sınavını kazanan asıl adayların almış oldukları sağlık kurulu raporunda “Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışır” ibaresi ile görme/işitme muayeneleri hakkında istenilen değerlendirme sonuçları bulunmayanlar işe başlatılmayacaktır.

TCDD Teşekkülünde görev alacak demiryolu hattı bakım onarımcıları 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

İşe başlayan demiryolu hattı bakım onarımcısının deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.

Sözlü sınavını asıl kazanan adayların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yaptırılacaktır. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumsuz gelenler işe başlatılmayacak, başlamış olanların ise iş sözleşmesi fesh edilecektir.

Ataması yapılan adaylar, atandığı işyerinde en az 5 yıl çalışacak, bu süre içerisinde nakil isteyemeyecektir.

Ataması yapılan adaylar, vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.

İŞKUR’da ortaöğrenim düzeyinde ilan edilen işgücü talebi kapsamında işe başlayıp, işe başladıktan sonra söz konusu işgücü talebinin İŞKUR’da ilan edildiği son başvuru tarihi itibariyle ön lisans veya lisans mezunu olduğu tespit edilenlerin iş sözleşmeleri, 4857 sayılı İş Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince fesh edilecektir.

Ataması yapılıp işe başlayan adaylardan 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılan demiryolu hattı bakım onarımcısından görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarın ½ si tazminat olarak geri alınacaktır.

İstenilen belgeler;

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- İş Talep Bilgi Formu

3-TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.

4-Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.)

5-Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu belirtilecektir.)