08 Mart 2021 Pazartesi / 24 Recep 1442
Gece modu

Muharrem ayının birinci günü okunacak dualar: Muharrem'in birinci günü yapılacak ibadetler nelerdir?

Muharrem Ayı, Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul ediliyor. İslam tarihinde bir dönüm noktası olarak Hz. Muhammed'in hicreti esas alınarak, hicri yılbaşı kabul edilen muharrem ayı bu yıl 20 Ağustos'ta başladı. Bu özel ayın gelmesiyle beraber birçok kişi Muharrem'in birinci günü yapılacak ibadetleri araştırmaya başladı. Peki Muharrem'in birinci günü yapılacak ibadetler nelerdir? Muharrem ayının birinci günü okunacak dualar ve yapılması gerekenler.

21 Ağustos 2020 Cuma 09:12 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 09:12

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı, Recep, Şaban ve Ramazan aylarından sonra en kıymetli aydır. Peygamber Efendimiz, bu ayda oruç tutulması ve ibadetlerde daha dikkatli olunması gerektiğini tavsiye etmiştir. Peygamber efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün başlayan bu özel ayın gelmesiyle beraber Müslümanlar Muharrem'in birinci günü yapılacak ibadetleri araştırmaya başladı. Ayrıca Muharrem ayının birinci günü okunacak dualar da merak edilen konular arasında yerini aldı. Muharrem ayının ilk gecesi Tesbih Namazı kılınması tavsiye edilmiştir. Bu ay, dört haram aydan biri olup bu ayda yapılan ibadetler daha faziletli olarak ifade edilmiştir. Peki Muharrem'in birinci günü yapılacak ibadetler nelerdir? İşte bu ayda yapılacak ibadetler ve okunacak dualar...

İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde Hicri takvimin başlangıcı olan Muharrem'in gelmesi Müslümanları sevindirdi. Başta Kuran-ı Kerim olmak üzere diğer semavi dinlerde de oldukça ehemmiyetli olan Muharrem ayı birçok önemli olaya şahitlik etmiştir. Allah’ın peygamberleri imtihanlardan geçirmesi, tövbelerini kabul etmesi, bir sürü önemli hadisenin gerçekleşmesi Muharrem ayında gerçekleştiği bilinmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) Muharrem ayının ilk 10 gününü oruçla geçirilmesi tavsiye ederken bu önemli günlerde ibadet ve davranışlara dikkat ederek Allah’ın rızasını ve merhametini kazanma gayretinde olunması tavsiye edilmektedir. İşte Muharrem'in birinci günü yapılacak ibadetler...

MUHARREMİN İLK GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

Muharrem ayının ilk gecesi Tesbih Namazı kılınması tavsiye edilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.s), Muharrem ayının kıymetinden bahsederek bu ay içinde Allah’ın rızasını kazanmak için mümkün mertebe ibadetle geçirilmesini önerir. Nefsi yenmek, terbiye etmek için ve Allah’a yakınlaşmak için oruç tutulmasını ve namazlara dikkat edilmesi gerekliliği din alimleri tarafından vurgulanmaktadır. Muharrem ayında imkanı olan kişilerin ilk 10 oruç tutması, imkanı olmayan kişilerin ise aşure günü arifesi, aşure günü ve aşure günü sonrası oruç tutulması önerilmektedir.

MUHARREM AYINDA YAPILACAK İBADETLER

* Muharrem ayında Aşûre günü oruç tutmak sünnettir.

* Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

* Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

* Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

* Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyhekî)

* Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

* İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

MUHARREM'İN İLK GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Muharrem ayının 9. ve 10 gününün oruçla geçirilmesinin yanında namazlara da dikkat edilmelidir. Özellikle farz olan 5 vakit namazı kazaya bırakılmaması gerekir. Bunun yanında geçmiş namazların kazasının yapılması, tövbe edilmesi yapılması tavsiye edilen ibadetlerdendir.

Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, "Savm", 50) ve "Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz" buyurmuştur.

Muharrem'in ilk gününün akşamı şu şekilde niyet ederek bir Tesbih Namazı kılınır:

"Yâ Rabbî, bu yeni senede beni mağfiret-! ilâhîne, rızâ-i ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîne mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızâ-i ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden muhâfaza buyur."

Tesbih namazında şunlar okunur:

1. rekatta: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü'l-Kürsî,

2. rekatta: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene'r-Rasûlü... (Sûre-i Âl-i İmrân'ın ilk 2 âyeti de ilâve edilerek)

3. rekatta: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî...

4. rekatta: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 ihlâs-ı Şerîf.

Namazdan sonra istiğfâr edilir, salavât-ı şerife getirilir ve arkasından duâ yapılır.

MUHARREM AYININ İLK GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Senenin birinci gününde yani muharrem ayının birinci gününde üç defa okunacak dua…

"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Allah (c.c) Efendimiz Muhammed'e âline ve ashâbına salât u selâm eylesin! Allah'ım! Sen ebedîsin, Kadîm'sin, Evvel'sin. Fazl u ihsânın çok yücedir. Her şeyi kaplayan ve her şeyin sığınağı olan cömertliğin çok yücedir. Yeni yıl gelmiş bulunuyor. Bu sene içinde bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Şu dâimâ kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyoruz. Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sâhibi olan Allah'ım! Allah, ümmî nebî Efendimiz Muhammed'e, âline, mübarek ve temiz ashâbına salât eylesin! Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Muharrem ayının ilk günü aşağıdaki duayı üç sefer okuyanın, gelecek Muharrem ayına kadar tüm belalardan emin olacağı, Aşure Günü "Muharremin 10. Günü" üç sefer okuyanınsa, ölümden de emin olacağı; şundan dolayı o sene öleceği takdir edilmiş olana, bu duayı okumak kısmet olmayacağı bildirilmiştir.

Elhamdülillâhi Rabbilâlemîn. Vessâlatü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîm. El-hayyül kerîm. El-hannânül mennân ve hâzihî senetün cedîdetün es'elüke fîhel'ısmete minesseytânirracîm. Vel'avne alâ hâzihinnefsil'emmâreti bissûi vel-iştigâle bimâ yukarribunî ileyke yâ zel'celâli vel'ikrâm. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.

Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah-ü Teala'ya mahsustur. Salat ve selam bizim efendimiz olan Muhammed (SAV)'in alinin ashabinin ve cümlesinin üzerine olsun. Kendinden evvel hiçbir varlik olmayan. Varligi, Hayati, Kullarina Keremi Ziyade-merhameti, nimetleri, bagislamasi sonsuz ve devamli olan yalniz sensin Allah'im. Iste bu yeni yildir ki: Bu yil boyunca huzurundan kovulmus seytandan korumani ve daima kötülügü emreden nefsime galib olmam için yardimini ve beni sana yaklastiran islerle mesgul olmami senden dilerim ey Celal ve ıkram sahibi Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi rahmetinle Allah'ü Teala efendimiz ve Nebimiz olan Muhammed (s.a.v)'e, aline, ashabina, ehli beytine ve cümlesine salat ve selam etsin.