12 Ağustos 2020 Çarşamba / 22 ZilHicce 1441
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Mustafa KARTOĞLU
mkartoglu@stargazete.com
Yazarın Sayfası

1915’ten önceki 20 yıl ve Türkiye’nin son 20 yılı

24 Nisan 2015 Cuma

1000’lerin başında, Ermeniler Doğu Roma’ya karşı Selçuklu’nun yanında yer aldı; 

Haçlı Seferleri’nde de ‘Katolik işgal’in karşısında durdular... Bu beraberlik 800 yıldan fazla sürdü, Ermeniler sadece yönetilmedi, yönettiler de...

Aynı süreçte Roma yıkılıp Roma’nın ‘Barbar’ dediği Kuzey Avrupa kavimleri ve Rusya devletleşti;

Osmanlı, Roma’nın Avrupa dışındaki toprakları ve Balkanlar’da imparatorluk oldu.

Avrupa, Haçlı Seferleri’ndeki yenilgilerin de etkisiyle Osmanlı ile karşı karşıya gelmektense, ‘etrafından dolanarak’ uzak topraklarda sömürgeler edinmeye başladı.

Avrupa sömürdüğü toprakları arttırdıkça şişmanladı ve Osmanlı topraklarına değmeye başladı...

Sanayi devrimi, para gücünü silah gücüyle birleştirdi... 1800’lerin sonuna doğru Avrupa ülkelerinin ‘iç birliklerini’ sağlaması ise bunu ‘siyasi güce’ dönüştürdü. 

Avrupa, daha yakın ve daha zengin topraklar için Osmanlı ile kapışmaya hazırdı...

Avrupa’ya bu gücü kazandıran ‘siyasi birlik’ anahtarı, Osmanlı’yı ‘çözmek’ için kullanıldı.

Sömürgeleşme sürecinden payını alamayan Rusya da onlara katıldı.

***

Bakın, 1882’de İngiltere’nin Mısır’ı işgalinin ardından 1896-1916 arasındaki 20 yılda neler oldu: (elbette kabaca ve bir tarih makalesi iddiası taşımadan.)

- Van’da ilk Ermeni isyanı başladı.

- Osmanlı-Yunan Savaşı başladı.

- İsviçre Basel’de I. Siyonist Kongresi 50 yıl içinde Filistin’de, 100 yıl içinde Nil-Fırat arasında Büyük İsrail devleti kurulması kararı aldı.

- İngiltere Kuveyt’i, Fransa Midilli adasını işgal etti.

- Ermeni komitacıları II. Abdülhamit’e bombalı suikast düzenledi.

- Paris’teki 2. Jön Türk Kongresi’nde Abdülhamit suçlandı.

- Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Bosna’yı işgal etti.

- Girit’te Rumlar isyan etti.

- Çukurova’da Ermeni İsyanı başladı.

- İttihat ve Terakki hükümeti sıkıştı; Hareket Ordusu ‘gerici ayaklanma var’ bahanesiyle İstanbul’a girdi, II. Abdülhamit indirildi, İttihat Terakki güçlendi.

- Arnavutluk’ta ayaklanma başladı.

- İtalya Trablusgarp’ı (Libya) işgal etti.

- Meclis-i Mebusan feshedildi, İttihat Terakki iktidardan düştü.

- Bulgar isyanı başladı.

- Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ’ın katılımıyla Balkan Savaşları başladı.

- Bâb-ı Âli Baskını ile İttihat ve Terakki yönetime el koydu.

- I. Dünya Savaşı başladı.

- Rusya Trabzon’u bombaladı, Doğu Anadolu’ya girdi.

- Rusya’ya karşı Sarıkamış Harekatı başladı.

- İngiltere Basra’yı işgal etti.

- Çanakkale Savaşı başladı.

- 27 Mayıs 1915’te Ermeniler için Geçici Tehcir Yasası çıkarıldı.

- Rusya Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari’yi işgal etti.

- Sykes-Picot Antlaşması ile Ortadoğu’da Osmanlı topraklarında yeni devletler oluşturuldu.

- Hicaz (Mekke-Medine) bağımsızlığını ilan etti.

- İngiltere Bağdat’ı ele geçirdi.

- Kudüs kaybedildi.

***

Tabloyu özetleyelim:

Arnavutluk’tan Yemen’e, Libya’dan Mısır ve Kars’a kadar bir Osmanlı coğrafyasında etnik ve dini temelli ulus devlet kışkırtması, isyanlar, işgaller ve savaşlar... İstanbul’da ‘irtica’ ve ‘Abdülhamit otoriterliği/Kızıl Sultan’ adı altında ‘iç’ siyasi istikrarsızlık... ‘Batılı eğitim’le yetişen ‘genç Osmanlılar’ın (Jön Türk) ‘Paris’ten bu sürece destek vermesi...

Ölenler, sürülenler Müslüman, Hıristiyan, Musevi; Türk, Boşnak, Kürt, Arap, Ermeni Osmanlı vatandaşları!..

***

‘Kışkırdılar, öldüler, öldürdüler ama bağımsız oldular’ mı?

- Balkan ülkeleri önce Avusturya-Macaristan, ardından Sovyet, bugün de AB (çoğunlukla Almanya) egemenliği altında;

- Kırım, Ermenistan hala ‘neo-Sovyet’ Rusya’sının...

- Suriye, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan, Yemen, Mısır, Libya, Cezayir ya sömürgecilerin işbirlikçileri ya onları deviren diktatörlerin egemenliğinde; Ya da işgal veya iç savaş altında ölmeye devam ediyor...

‘Ya Yunanistan’ diyenler olabilir.

Atina’da kime kulak verildiğine bakın, kendi Başbakanları Çipras’a mı, Almanya Başbakanı Merkel’e mi?

***

Osmanlı operasyonlara karşı halklarını ve kendisini koruyamadı.

‘Yeni Türkiye’ bundan ders aldı; halklarını korumaya, kopan parçalarından kalan yaralarını sarmaya çabalıyor.

Ama operasyon da aynı yöntemlerle sürüyor...

‘Bölme’ projesi Kürtler üzerinde denenmeye devam ediliyor... Eski yaralar kaşınıyor, Türkiye’nin enerjisi, direnci, iradesi zayıflatılmaya çalışılıyor.

Türkiye’ye karşı ‘Ermeni soykırımı’ kararı alan ülkelere ve o kararların alındığı yıllarda Türkiye’de olanlara bakın...

20 ülke, 33 karar almış.

Bu kararların 22’si 2002’den sonraki yıllarda...

***

Unutmadan...

1897’de İsrail devletinin kurulma kararı verilmişti; İsrail 1948’de kuruldu.

1 yıl gecikmeyle!..

Projeye göre Türkiye’ye uzanan Büyük İsrail 1997’de kurulmalıydı.

28 Şubat’ın olduğu yıl...

28 Şubat ‘bir yıl’ sürmedi; ‘yeni Türkiye’ için ‘yenilikçi hareket’ başladı.

Bugün Türkiye halkları, hangisinin ‘bin yıl süreceğine’ karar verecek...