23 Ekim 2020 Cuma / 6 RebiülEvvel 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

2017 ‘Rüzgâr Gibi Geçti!’

28 Aralık 2017 Perşembe

2017 yılı, bir çok açıdan yoğun, hareketli ve oldukça yüksek bir ekonomik büyüme ile geçti.

Aslında Dünya’nın bir çok ülkesinde ekonomik daralma ve istihdamda düşüş olmasına rağmen Türkiye bölgenin önemli bir ekonomik gücü olduğunu gösterdi.

Bu yıl, Türkiye istihdam alanında önemli başarılara imza attı. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği “Milli İstihdam Seferberliği” sayesinde istihdam seviyesindeki artış son yılların rekor seviyesine ulaştı.

Özellikle kadın istihdamındaki önemli artış, ekonomik kalkınma hedefleri açısından hem destekleyici hem de umut verici oldu. Geleceğin sektörlerine yönelen ekonomimiz, bilişim sektöründe kayda değer ilerleme gösterdi.

Yatırımlara ve istihdama yönelik sağlanan teşvik ve destekler sayesinde 2017 yılının çalışma hayatını güzelliklerle anıyoruz. Bu güzellikler elbette geçmiş yıllardan gelen çalışmaların, hükümetimizin istihdama verdiği önemin de bir sonucu.

İstihdamda sevindirici artışın nedenlerinden birisi olan istihdam teşviklerinin 2018 yılında da artarak devam edecek olması, 2018 yılının çok daha iyi büyüme oranları getireceğini gösteriyor.

Türkiye, 2007 yılına kıyasla 2016 yılında Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkeler arasında işgücüne katılma oranını en fazla arttıran ülke olmuştur.  Yine 2007 yılına kıyasla 2016 yılında Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkeler arasında istihdam oranını en fazla arttıran dördüncü ülkedir. 

2017 yılında kayıtlı istihdamda yaşanan 1,5 milyonluk artış, Türkiye’nin üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 oranında büyümesine destek sağladığı gibi “2 milyon istihdam” istihdam hedefine ne derece yaklaşıldığını göstermektedir.

2017 yılı Ocak-Kasım ayları arasında toplam işe yerleştirmede yüzde 39,2 oranında artış görülmüş, bu oran son yıllara göre rekor sayılmaktadır. 2017 yılı Ocak-Kasım ayları arasında gençlerde işe yerleştirmede %70,9 oranında; kadınlarda işe yerleştirmede ise yüzde 50,3 artış sağlandı.

2017 yılı Ocak-Kasım ayları arasında işbaşı eğitim programlarından yararlanan sayısı yüzde 21,3 oranında artarken; işsizlik sigortası başvuru %12,4 oranında azaldı. Ocak 2017' de yüzde 13 olan işsizlik oranı, seferberlik kapsamında yoğun çalışma ve teşvikler kapsamında Eylül ayında 10,8’e düşürüldü.

Türkiye İş Kurumu’nun bu güzel gelişmelere olan katkısı gözden kaçmamalıdır. 2017 yılında işverenler, İŞKUR’un en çok iş arama faaliyetlerinden yararlanmışlardır. İŞKUR’un, işverenlerden aldığı açık iş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,8 oranında artmıştır. Bu artışta, Milli İstihdam Seferberliği kapsamında İŞKUR’un yüz yüze gerçekleştirdiği bilgilendirme görüşmelerinin etkisi büyüktür.

Özellikle İŞKUR yönetiminin ve vefakar personelinin istihdam artışlarına büyük katkısı olduğunu söylemekte de fayda var.

İş arayanlar ve işverenler en çok işbaşı eğitim programlarını tercih etmişlerdir. İstihdama katkın sağlamak adına işbaşı eğitim programlarından yararlanma imkanlarının kolaylaştırılması, bu gelişmenin en önemli parçasıdır. İşbaşı eğitim programları dahil olmak üzere İŞKUR’un mesleki eğitim faaliyetlerinden yararlanan kişi sayısı yüzde 19 oranında artmıştır.

Yarın asgari ücret belli olacak. Asgari ücretle birlikte çalışma hayatına ilişkin bir çok önemli parametrede belirlenmiş olacak. Umuyorum hem çalışan emekçi kardeşlerimizi hem de işverenleri ortak bir noktada buluşturacak bir rakam açıklanır.

2018 yılının da bu güzellikleri taşıyacağına inanıyorum.