15 Temmuz 2020 Çarşamba / 24 Zilkade 1441
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Yiğit BULUT
yigitbulut@stargazete.com
Yazarın Sayfası

‘2023 doktrini’ ve birlikte yapacaklarımız

02 Eylül 2015 Çarşamba

Bir ülke yeni bir yolda daha doğrusu yeni bir bakış açısıyla “BÜYÜK” olma yolunda ilerliyorsa, sorgulamanın sadece DEVLET tarafından değil, o ülkenin vatandaşları tarafından da yapılması ve net bir katkının ortaya çıkması gerekli...

Bu konuda özellikle “doktrini” beraber yazma konusunda daha önce bazı notlarımı paylaştım ve sizlerden de birçok katkı geldi. Bugün sizlerden de aldıklarımla yeniden ele almak ve kısaca maddelendirmek istiyorum

“2023 doktrini” ne içermeli?

1. “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak” kavramı yeniden tanımlanmalı. “2023 doktrini” Türk devletini-milletini, yaratılan korkularından kurtarırken, her anlamda kendi vatandaşını “tehdit” olarak tanımlayan Devlet dinamiğinden eser kalmamalı! Doktrin, “etnik çeşitlilik” gibi tehdit algılamalarının-zorlama-korkuların aslında “zenginlik-fırsat” olduğunu ortaya koyan bir temele oturmalı. Terör ile “organic bağlantısı olanlar” bu hoşgörü dışında kalmalı !

2. Birleşik-Bütünleşmiş bir yapı hedeflenmeli : Türkiye’de sorun yarattığı düşünülen “etnisite” doğru tanımlanır ve “vatandaş olma” kavramı içinde doğru sentez edilebilirse, “etnik çeşitliliğin” bir zaaf değil “birleşik-bütünleşmiş” daha büyük bir yapıya geçiş fırsatı olduğu kavranabilir. Yeni doktrin bu özü içermeli ve vatandaşa hissettirmeli.

3. “Tek kimlikli-çok kültürlü” yeni ulusal etiketimiz tanımlanmalı ve bu topraklardaki herkesi içine alacak şekilde yapılanmalı!

4. Türkiye’nin yönü net olarak belirtilmeli: 2023 doktrini “Avrupa Birliği” kavramını ve ilişkiyi ayakları yere basar bir biçimde tanımlamalı. EĞER İSTENMİYORSAK VE OLMAYACAKSA; doktrin ile AB sanal algılamasına son verilirken, Türkiye YENİ DÜNYA DÜZENİ içinde net olarak konumlandırılmalı. “Amerika, Türkiye, Çin” ve periferileri olmak üzere üç “yeni merkez” oluştuğunu analiz ederek yön çizilirken, Rusya’nın durumu ve tercihi dikkatle izlenmeli. Dış politikada ALMAN BASKISINA 12 yıldan beri olduğu gibi net olarak karşı durulmalı!

5. MUTLAKA AMA MUTLAKA enerji politikamız 2023 hedefi doğrultusunda yeniden yapılandırılmalı. Türkiye’den geçecek yeni gaz-petrol hatları planlanırken, Azeri bölgesinde çıkan tüm gazı kontrol edecek şekilde anlaşmalar yapılmalı. Kuzey Irak ve Hazar enerji bölgeleri ile “net olarak” yeni bir model geliştirebilen bir Türkiye kavramı çok net olarak detaylandırılmalı.

6. Maden politikamız yeniden yazılmalı. Şahısların madenleri çıkarması yerine, Türkiye’nin potansiyel bütün yeraltı kaynakları TPAO’ya devredilerek, oluşan şirketin hisseleri halka arz edilmeli.

7. Sektörel düzenlemeler tanımlanmalı. Savunma, bankacılık-finans-sermaye piyasaları, enerji, telekomünikasyon, medya sektörleri YENİ DOKTRİN kapsamında yeniden yapılandırılmalı.

8. Bölgesel sermaye akışları için “düzenleyen” konumuna gelinmeli. Çevre ülkelere burada yatırım yapma imkânını sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilmeli.

9. Rusya, İran, Suriye, Gürcistan, Azerbaycan, Kuzey Irak ve diğer komşu ülkelerle sınırların kalktığı tek bankacılık sistemi geliştirilmeli.

10. Yeni bir “sermaye piyasası anlayışı” tanımlanmalı. Türkiye bugün makro ekonomide başarılı olduğu kadar “sermaye piyasası araçlarını” ve finansal kaldıraçları kullanmada aynı oranda başarılı değil ! Avrasya Menkul Değerler Borsası” mutlaka hayata geçirilmeli ve “periferik bölge şirketleri” bu borsada işlem görmeli.

11. Enerji fiyatlama merkezi kavramı idrak edilmeli ve “mutlaka merkezlerden biri olma” yoluna girilmeli. Bölge ülkelerinin doğal kaynaklarını fiyatlayacak borsalar Türkiye’de kurulmalı ve “küresel enerji kartelleri” devre dışı bırakılarak Kuzey Irak, Azerbaycan ve Rusya’nın da işbirliğiyle bölgede yeni “bir potansiyel” planlanmalı.

12. Savunma Endüstrisi stratejisi yeniden yazılmalı. Devlete ait olan savunma şirketleri “tek çatı altında” toplanarak oluşan “HOLDİNG’in hisseleri” Türk ve yabancı yatırımcılara % 49’u geçmeyecek şekilde satılmalı. Yaratılacak kaynakla “askeri-endüstriyel” yapımız yenilenmeli ve özellikle “operasyonel kabiliyetimiz” tamamen bağımsız bir hal almalı.

13. Eğitim politikaları yeniden oluşturulmalı. “4+4+4” iyi bir başlangıç olmakla birlikte bugün dağınık görünen sistem ele alınıp hedefler doğrultusundan tasarlanmalı. Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye zorla uygulattırmaya çalıştığı bize uymayan eğitim politikaları yerine “bölgesel bir ortak eğitim” politikası geliştirilmeli ve “Türkiye merkezli eğitim kurumu” konseptinin çekirdeği oluşturulmalı.

14. Türk yazılım politikası güçlendirilmeli: Türkiye bölgede “yazılımın” merkezi olmalı. Pardus ve diğerlerinin kullanılması ve geliştirilmesi sağlanmalı, kullanılacak “donanım” Türkiye’de üretilmeli. Fatih Projesi iyi bir ilk adım.

15. Tarım politikamız Avrupa ipoteğinden kurtarılarak yeniden yazılmalı ve 2023 sonrasında Dünya genelinde yaşanacak “su ve gıda” savaşları öngörüsü dikkate alınmalı.

16- İlaç sektöründe özellikle kan ve kanser ilaçları konusunda dışa bağımlı olduğumuz noktalar hızla tespit edilmeli, Kızılay’ın da içinde olduğu yeni bir model sorgulanmalı.

Sevgili dostlar, Türkiye’ye 100 yılda bir “lider geliyor ve bu topraklar 100 yılda bir yeni bir doktrin yazıyor...1900 başından itibaren yazmaya başladığımız doktrini 1923’te taçlandırdık... Şimdi 2000 başında başladığımız doktrini yazıyoruz ve 2023’te SONUÇLARINI GÖREREK

BİRLİKTE taçlandıracağız...

BİRLİKTE YAPACAĞIZ...