08 Ağustos 2020 Cumartesi / 18 ZilHicce 1441
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Yakup KÖSE
ykose@stargazete.com
Yazarın Sayfası

27 Mayıs'tan önce 28 Şubat

12 Haziran 2020 Cuma

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 27 Mayıs 1960 darbe döneminde ‘Yüksek Adalet Divanı’nın verdiği kararların hükümsüz sayılması için yasa teklifi hazırlamış. Meclise sunduğu 2 maddelik yasa teklifinde, ‘Yüksek Adalet Divanı’nın kullandığı yetkilerin hukukî dayanağını oluşturan ve hâlen yürürlükte bulunan kanun hükümlerinin geçmişe dönük olarak yürürlükten kaldırılması ve hükümsüz hâle gelen kararlardan kaynaklanan zararların tazmini yer alıyor.

Sayın Şentop yasa teklifinin gerekçesinde şunları yazmış: “Yassıada yargılamaları ve akabinde gerçekleşen idamlar, neden oldukları bireysel mağduriyetlerin yanı sıra toplumsal ve siyasi hafızamızda tamiri çok zor yaralar açmıştır. Söz konusu yargılamaların sebep olduğu mağduriyetlerin ve açtığı toplumsal yaraların mümkün olduğu ölçüde giderilmesi, demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde yasama organına düşen başlıca ödevlerinden biri olarak telakki edilmelidir. (…) Bununla birlikte milletten aldığı bir yetki bulunmaksızın yargı erkini kullanan Yüksek Adalet Divanı’nın verdiği, doğal hâkim ilkesi başta olmak üzere evrensel hukuk prensiplerine ve o tarihte yürürlükte bulunan Anayasa hükümlerine açıkça aykırılık teşkil eden kararlar ne yazık ki hâlen hukuk sistemimizde varlıklarını ve bazı etkilerini sürdürmektedirler. Şeklen yargı kararı niteliği taşımakla birlikte esasen millet iradesini kaba kuvvetle gasp eden gücün siyasi arzularının maskesi niteliğinde olan bu kararların hukuk âlemimizden silinmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temelini oluşturan millî egemenlik, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin gereği olarak tezahür etmekte ve ülkemiz hukuk tarihinin karanlık bir lekeden arındırılması adına zorunluluk arz etmektedir."

28 Şubat cuntasının tâlimatıyla verilen mahkeme kararlarının iptali üzerine sürekli yazan ve bu mevzuyu gündemde tutmaya çalışan biri olarak Sayın Mustafa Şentop’un 27 Mayıs mahkeme kararlarının iptaline yönelik hazırladığı yasa teklifi benim için umut ışığı oldu. İnşaallah Sayın Şentop’un yasa teklifi TBMM’de kabul edilir de sıra 28 Şubat’a gelir; gelmeli!

Evet gelmeli, çünkü; Ak Parti, 28 Şubat darbesine karşı “sessiz devrim” yaparak iktidara getirdiği, 15 Temmuz işgal teşebbüsüne canıyla kanıyla direnip devleti tekrar kendisine veren Müslüman Anadolu halkına vefa borcunu ancak böyle ödeyebilir.

Gerek TBMM’de 2012’de kurulan “Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu”nun hazırladığı ve meclisteki tüm partilerin imza attığı raporda gerekse Ankara’daki 28 Şubat davasında 28 Şubat’ın bir darbe olduğu tescillenmişti. Lâkin henüz gereği yapılmadı.

Sayın Şentop’un 27 Mayıs yargı kararlarının iptaline yönelik hazırladığı yasa teklifinde yazdığı gerekçelerin hepsi ve daha fazlası 28 Şubat darbesi için de geçerli. Hatta mağdurların hayatlarına etkileri yönünden 28 Şubat yargı kararlarının iptali 27 Mayıs’dan daha aciliyet arz ediyor. Hâlen 28 Şubat brifingli mahkeme kararlarıyla cezaevinde olan veya mahkemesi devam edenler var. 28 Şubat cuntasının fişlemeleri devlet katında hâlâ cârî. Anne ve babaları 28 Şubat cuntası tarafından fişlenmiş çocuklar güvenlik soruşturmalarında tehlikeli bulunuyor!

27 Mayıs’dan şu an mağdur kalmış mıdır bilmiyorum ama 28 Şubat’ın mağdur ettiği iki nesil var ve 28 Şubat yargı kararları ve fişlemeleri iptal edilmezse mağdur üçüncü nesil de olacak. Bu sebepten 27 Mayıs’tan önce 28 Şubat yargı kararlarının iptali için bir an önce adım atılmalı.