Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Ahmet Hamdi Çamlı
ahcamli@stargazete.com
Yazarın Sayfası

90 Senemizi çalan CHP 4 sene daha istiyor..!

18 Mayıs 2015 Pazartesi

4 Sene verin başka bir şey istemiyorum. Ülkede yaşanan her türlü problemi bitireceğim diyor kısaca rüzgâr Kemal. Surat meşin olunca ne kadar da rahat sallanıyor. Nasıl olsa konuşmadan vergi alınmıyor bu ülkede. 

Ülkedeki bütün problemlerin altında CHP zihniyeti olmasına rağmen, yüzünde hiçbir utanç ifadesi olmadan meydan meydan dolaşıp, zulmettiği ve aldattığı insanların gözlerinin içine bakarak, itfaiye hortumundan su fışkırtır gibi yalan vaatler fışkırtabilmesi önemli bir tiyatral kabiliyet.

Böyle bir kabiliyet keşf edilip, porno mahiyetinde bir kasetle CHP’nin başına getirilmesi de ayrı bir mühendislik meselesidir.

SSK’yı batıran Rüzgâr Kemal’in CHP’si koskoca ülkenin tam 90 senesini çalmasına rağmen 4 sene daha istemesi çok cesurca. hiiiç sıkılma, arlanma, tedirginlik duymadan ve pişkince...  

Köken itibari ile, zihniyet işbirlikçi...

Millete ait ne varsa düşman, Düşmana it ne varsa muhafız..!

1923’de giden düşman, işgali devam etseydi CHP’nin uyguladığı kültürel ve siyasi fenalıkları bu ülkede uygulayabilir miydi acaba. Asla, CHP kadar başarılı olması imkansızdı...

Fikri babası İttihat ve terakki ile birlikte, CHP’nin bu medeniyete ve millete yaptığı ihanet insanlık tarihinin en önemli ahlak dersidir.

Şu an komşularımızdan başlayarak Ortadoğu’da yaşanan bütün savaşların ve onursuzlukların altında aynı zihniyetin ihaneti yatar. Sıkıştırıldığımız, konserve kutusu mahiyetindeki 780 bin kilometre kare ülke toprağında yaşanan fakirlikler, istikrarsızlıklar, milletle savaş, kültürel ve politik yozlaşma dolayısıyla ele güne muhtaç olma durumları hepsi bu asırlık işbirlikçi ihanet hareketinin eseridir.

Kıbrıs çıkartması hariç bir asra yakın bir zamandır savaş yapmayan bir milleti, 1945’de atom bombası atılmış Japonya’dan geri bıraktırmayı sağlamak CHP ve zihniyetinin emperyalizm hesabına başardığı tarihi bir hizmettir...

Medeniyet namusu bereketli topraklarımız Lozan’da bol mezeli içki masasında pay edilirken, ancak masa kenarında ayakta olan bitene dünden razı halde ilkesiz ve ar ‘sız bekleşen zihniyetin çocukları meydan meydan dolaşarak işbirlikçisi oldukları emperyalist sömürmenin bitmemesi için canhıraş bir gayret içindeler.

Irkçı ve faşist uygulamalarla doğurup semirttikleri Kürtçülük ve beslendiği Türkçülük ülkemizde hala uluslararası lobilerin en önemli araçlarındandır.

Cumhuriyeti kurduğumuzdan beri CHP’nin milletle savaş ve vesayetçi politikaları neticesi ele güne muhtaç edildik. Binlerce senelik medeniyetin onurlu çocukları 2. Dünya harbinde’de taş taş üstünde kalmayacak kadar tahrip olan Almanya kapılarında itilmiş muamelesine tabi tutuldu, bir lokma ekmek için. Hans’ın domuz ahırında üç kuruşluk mark için pislik temizlemeye mahkûm edilen Hasan’ın çektiği bütün sıkıntıların vebali üzerindeyken hala meydan meydan dolaşıp 4 sene verin bak ne güzel yapacam diye dolaşabilmesi sağlam bir karaktersizlik ister.

4 Sene değil biz sana tam 90 senemizi verdik ey CHP, ve porno kaset harekâtı sonucu başkanı olan Rüzgar Kemal..! 2002’de senin ve koltuk değneğin olan Türkçü zihniyetin ülkeyi batırdığı batağı bu milet unutmadı..!

90 senedir bu ülkeyi sen yönetmiyor musun ey utanmaz zihniyet ve başındaki baş utanmaz zihin..!

Bu ülkede verilen bütün siyasi mücadeleler senin vesayetçi ve jakoben tasallutundan kurtulmak adına yapılmıyor mu..? Milletin oylarıyla seçtiği iktidarların her kararı gayri resmi CHP zihniyetli anayasal kurumların istediği doğrultusunda şekillenmedi mi..?

Siyasi iradenin üniversiteli öğrenciye burs uygulaması bile CHP ve işbirlikçi bürokrasi tarafından engellenmedi mi..!

Sözde iktidarı millet belirlemiş..! 60 senedir iktidarı millet belirlese de, derin devlet yapılanmasıyla gerçek iktidar işbirlikçi CHP ve zihniyetiydi..!

Bu millet CHP ve yavrularının tasallutundan kurtuldukça yaşadığı ferahlamanın konforunu yaşıyor. Üzerindeki kan emici CHP ve yavrusu kenelerden silkindikçe dinçleşip kendine geliyor.

İşte 13 yıldır coşkulu koşuşun en önemli kaynağı budur..!

Millet bir 4 sene verseymiş, 90 senemizi verdik, 90... Bir daha asla..!