03 Aralık 2020 Perşembe / 17 RebiülAhir 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Aziz ÜSTEL
austel@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Abdülhamid Han’a suikast ve devlet kuran yıldız örgütü

31 Temmuz 2018 Salı

İsyan girişiminde başarılı olamayan Ermeni komitacılarla Filistin'i, Osmanlı'nın bütün dış borçları karşılığında satın almayan kalkan ama Abdülhamid Han’ın huzurundan kovduğu Siyonistler yurt dışından bir tetikçi getirterek Sultanı öldürmeyi tasarlamışlardı. Abdülhamid Han'ı öldürmek için İsviçre'de bir araya geldi suikastçılar. Son hazırlıkları yapan üç kişiden ikisinin Siyonist olması ilginçtir. Bunlardan biri Rus İhtilalini hazırlayanlardan bir Yahudi, diğeri suikast eylemleri için özel yetiştirilmiş bir Macar Yahudisi ve Edward Jores. 

Ermeni komitacıların da onayı alındıktan sonra suikast girişimine başlanır. Plan gereği Padişah, Cuma Selamlığından çıkarken bir faytonun altına yerleştirilen bomba patlatılacaktı. Böylece Ermeni ve Siyonist'lerin önündeki en büyük engel kaldırılacaktı. 

Ne var ki evdeki hesap çarşıya uymaz! Namaz sonrası Halife Abdülhamid Han bahçeye inerek Şeyhülislam Cemaleddin Efendiyle sohbete başlar. Ancak bu kez sohbet her zamankinden uzun sürer ve saat ayarlı bomba patlar. Patlama anını ve sonrasını tanıkları şöyle anlatır: 

"Gökleri titreten bir bomba patladı... İnsan bedenleri havada uçuşuyor, asker ve sivil erkan camiye sığınmak için koşuşuyordu. Ortada heykel gibi duran ve çevreyi izleyen bir tek Padişah vardı. Yaver Miralay Sadık Bey korkudan kılıcını düşürmüştü. Olaydan sonra Abdülhamid Han, kılıcını düşüren bir yaver istemediğini söyleyerek miralayı Trablus'a sürecekti...

Padişah birden kükredi: "Arabamı çekiniz, buranın çevresini muhafızlarla kordon altına alın, sorumluları tutuklayın!" Sultan hemen arabasına atladı, dizginleri aldı ve uzaklaştı. Sultan'ın bu vakur ve cesur tavrından etkilenen yabancı elçilerle eşleri köşklerin ve mabeyn dairelerinin pencerelerinden"Çok Yaşa Sultan.." diye bağırdılar..."

Osmanlı Devleti 1878 Rus savaşından yenik çıkınca Ruslarla 3 Mart 1878 tarihinde Ayestafanos (Yeşilköy) Antlaşmasını imzaladı. Bu antlaşmayla Osmanlı'nın Rumeli'deki toprakları ikiye bölünmüştü. Selanik, Yanya ve Arnavutluk'un İstanbul'la kara bağlantısı kesiliyordu. Antlaşma gereği Bulgaristan'a terk edilen yerlerde Türk nüfusu büyük çoğunluğu oluşturuyordu. Abdülhamid Han Türk ve Müslüman halkları Çarlık ordusuna karşı kışkırtacaktı. Öyle de oldu, Padişahın casusları çete savaşı için gerekli hazırlıkları tamamladı. Ve 14 Nisan 1878'de Türk çeteleriyle işgal güçleri arasında silahlı çatışma başladı. Bu arada Rus ve Bulgar boyunduruğu altına giren Türkler Ayestafanos'ı tanımadıklarını belirten bildirileri dağıtıyordu. Çirmen'de Kazak süvarilerine saldıran Türk çeteciler onlara büyük kayıplar verdirerek savaş alanından çekilmelerini sağladı. 

Çatışmalar her yerde Yıldız casuslarının yönetimindeki Türk çetecilerin zaferiyle sonuçlanır. Ruslar Osmanlı devletinden gelecek her türlü yardımı önlemek için bütün yolları kapatır. Bunun üzerine Türkler,Rodop Türk Direniş (Mukavemet) Hükümetini kurduğunu açıklar. Bu yeni devlet 16 Mayıs 1878'de Sultanyeri kazasının Karatarla köyünde kurulur...

(Yarın: Gayrinizami Savaşı ilk uygulayan Abdülhamid Han..)