29 Kasım 2020 Pazar / 13 RebiülAhir 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Şehnaz YILMAZ
syilmaz@staragazete.com
Yazarın Sayfası

Akil? akıl mı, adil mi...

07 Nisan 2013 Pazar

Çözüm süreciyle ilgili bölgelerinde yapacakları toplantılarda halkı bilgilendirmek ve sürece ilişkin toplumsal desteği arttırmak amacıyla çalışacak Akil insanlar nasıl karar verecekler? Akılla mı yoksa adaletle mi? Milli ve manevi değerlerimize uygun bir şekilde barışçıl çözümler hepimizin dileği peki bu “akil insanlar” ne yapacaklar? Barış ve huzur; aklın, mantığın ve vicdanın adaletle karar verdiği gönüllerde yeşerir ve yeşertilir. Bu nedenle gönül ille de gönül gerekir hakikati bulmak için. “Akıl insanlar” ise kendi yetiştirildikleri doğrular arasında sıkışmıştır. Çözümleri öğrendikleri veya koşullandıkları doğrularda ararlar çoğu zaman. Hakikate ulaşmak için gereken vasıtayı “gönülü” bir nevi kaybetmişlerdir. Bu nedenle ürettikleri çözümler genellikle geçici ve yavan olur...

Çoğumuz, aile büyüklerimizden gördüğümüz  evin çok kıymetli bir yerine asılı, tertemiz kılıflar içinde saklı, arada geçerken baktığımız, gizli hazinesi keşfedilmeyi bekleyen  KURAN’I okuyabildik mi? Hem toplumların hem de beşerin inşası için hayatımıza katmamız gereken İlahi vahiy bütünü KURRAN`I bilebildik mi?...

İlim ve irfan kanatlarından oluşan yüceler yücesi kitabımızı doğru anlayıp hayatımıza geçirebildik mi veya anlamaya çalışıp çabaladık mı? Her şeyi mazeret edindik de tembelliğimizi, gafletimizi görmezden gelebildik mi? Mutsuzluk ve huzursuzluğumuzda herkesi suçladık da kendimize yönelebildik mi? Anladım deyip de iki kanada birden tutunup uçabildik mi?

İlim kanadına tutunanlar; gönlü unutmamalı, aksi halde bir zaman sonra unutulan o yerler hurafelerle dolabilir. Kamil mürşit öğrencisine ALLAH’A giden yolu gösteren ve ALLAH’IN yardımıyla o yolu kolaylaştıran kişidir. ALLAH’A değil de kendine bağlamaya çalışan kişi “insani kâmil” haline gelememiş olduğu için hem kendine hem de öğrencisine fayda yerine zarar verir.

İrfan kanadına tutunanlar; bir zaman sonra ilmi unutmayıp “iyi bir insan” olmanın yeterli olacağına kanaat getirip farkına varmadan “BENİM KALBİM TEMİZ” deyip ilimden uzaklaşmamalılar. İslam; ilim ve irfan kanatlarından oluşmuştur ve de tek kanatla uçulmaz. Ve uçulmadan da vuslata erilmez... Aşkta ise bu kanatlar yok olur, orda vuslata erilmiştir artık. “Amacımızın vuslata ermek olduğunu idrak etmemiz temenni ve dualarıyla”...

Akil insanlar listesinde hem akıl hem de adil insanları görünce; AKİL İNSAN “AKLINI MANTIĞINI VE VİCDANINI MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZİN SÜZGECİNDEN ADALETLE GEÇIREN DİR” demek istedim... İbrahim Hakkı Hz.lerinin dediği gibi “ ALLAH GORELİM NETMİS NETMİSSE GÜZEL ETMİŞ.